Klasės auklėtojo ir vaikų tėvų bendravimas


Bendravimo su tevais. Klases aukletojo literatura. Vaiku bendravimo su tevais aktualumas. Pakeitimai aukletoju ir tevu tarpusavio bendravime. Klases aukletojo mokiniu bendravimas. Klases aukletojo darbas su klasės aukletiniais. Klases vadovo bendravimo. Bendravimas su aukletiniais. Aukletojo ir tevu bendravimo formos. Darbas su tevais.

Įvadas. Literatūros apžvalga. Pedagogo bendravimo su tėvais ypatumai. Šeima ir mokykla yra dvi svarbiausios auklėjimo institucijos. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Darbo metodika ir organizavimas. Tyrimų rezultatai ir jų aptarimas. Ugdytinių tėvų ir klasės auklėtojo konfliktiškumo ir taktiškumo nustatymo ypatumai ir lygiai. Vadovavimo stilių ypatumai. Ugdytinių tėvų ir klasės auklėtojo tolerantiškumo lygis. Išvados. Literatūra.

Šiuolaikinėmis sąlygomis jaunosios kartos ugdymui didele įtaka daro masines komunikacijos priemones, bet reikšmingas mokytojo vaidmuo išlieka svarbus, nes mokykloje asmenybes ugdymas vyksta ne tik mokymo(si) procese, bet ir pedagogo pavyzdžiu (rajeckas,2004). Paauglystes laikotarpiu jauni žmones stebi mokytojo elgesį, vertybines nuostatas, t. Y. Kaip ugdytojo žodžiai ir aiškinimai sutampa su veiksmais (prenciple, helwing, 2002; dževecka,2003; grinevičienė, 2004). Jei mokytojas netenka mokiniu pasitikėjimo, formuojasi ne tik nepagarbus požiūris i mokytoja, bet ir i jo dėstoma dalyką, pabrėžiamas vertybes, o tai yra didele žala paaugliu doroviniam auklėjimui. Taigi išryškėja pedagogo auklėtojo pavyzdžio reikšme orumo ugdyme(si) ir stiprėja nuostata mokytojo profesionalumą labiau sieti su moraliniu kryptingumu (valatkienė, 2000; aramavičiūtė, 2005).

Nuo 1994 m. Kaip vienas svarbesnių lietuvos mokyklos uždavinių minimas mokyklos bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais. Svarbus kiekvieno pedagogo darbo baras – bendravimas su auklėtinių tėvais. Pedagogas paveikia ne tik savo auklėtinius, bet ir tėvus:skiepiją jiems teigiamą požiūrį į mokslą. Jis išsiugdo gausų būrį talkininkų, padedančių spręsti įvairius uždavinius. Ypač svarbu glaudžiai bendrauti su jaunųjų mokinių tėvais.

Problema ir aktualumas. Užmegzti pedagogiškai tikslingus santykius su auklėtinių tėvais nėra lengva, nes mokytojas, be savo moralinio autoriteto, neturi jokios administracinės valdžios. Antra vertus, tėvai yra nevienodo išsilavinimo, išsiauklėjimo, skirtingai žiūri į įvairius gyvenimo reiškinius. Bendravimas ir yra pagrindinė priemonė, kuria įgyvendinami užsibrėžti tikslai.

Aktualu yra nustatyti ir įvertinti pedagogo ir auklėtinių tėvų bendravimo ypatumus, o taip pat ir jų charakterio bruožus, vadovavimo stilius. Nustatant šiuos bruožus, mes galime spręsti ir daryti išvadas apie pedagogo ir ugdytinių tėvų tarpusavio santykius.

Tiriamieji. Kauno „vyturio“ vidurinės 5d klasės vadovas bei moksleivių tėvai.

Tyrimo praktinė reikšmė. Pateikti tyrimo rezultatus, kurie leistų įvertinti klasės auklėtojo bei ugdytinių tėvų bendravimo ypatumus.

  • Psichologija Tyrimas
  • Microsoft Word 28 KB
  • m.
  • 10 puslapių (2012 žodžiai)
  • Mokykla
  • Guste
  • Klasės auklėtojo ir vaikų tėvų bendravimas
    10 - 1 balsai (-ų)
Klasės auklėtojo ir vaikų tėvų bendravimas. (2012 m. Gegužės 02 d.). https://www.mokslobaze.lt/klases-aukletojo-ir-vaiku-tevu-bendravimas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 25 d. 08:42
×