Klasės valdymas istorijos pamokose


Įvadas. Žodynėlis. Pamokos valdymas, kas tai? Mokytojo ir mokinio bendravimas – sėkmingos pamokos modeliai. Nedrausmingų mokinių suvaldymas. Kam reikalingi mokymo(si) metodai pamokoje. Klasių valdymas naudojant aktyvius mokymo metodus praktinis panaudojimas. Tyrimo metodika. Pirmų ir trečių gimnazijos klasių valdymo analizė. Išvados ir rekomendacijos. Literatūros sąrašas. 23įvadas.


Tyrimo objektas gimnazijos pirmos ir trečios klasės istorijos pamokose. Šio darbo tikslas išsiaiškinti kaip sėkmingai valdyti klases istorijos pamokose naudojant aktyvius mokymo metodus. Toks tikslas buvo iškeltas, jog šiandieninėje visuomenėje labai sunku pradedančiajam mokytojui suvaldyti klasę naudojant aktyviu metodus, kada reikia bendradarbiauti su mokiniais ir tai labai apsunkina mokytojo darbą, o klasėje dažniausiai vyrauja chaosas.

Teorinėje dalyje pristatoma kaip įvairūs autoriai pataria kaip naudojantis tam tikrais būdais suvaldyti klasę, nedrausmingus mokinius, kurie kelia daugiausiai problemų ir dėl jų nukenčia pamokų kokybė, žinoma, paaiškinama ką reikia daryti, norint, kad pamoka būtų sėkminga, kaip bendradarbiauti su mokiniais. Kitas skyrelis teorinės dalies siejamas su aktyviais mokymo(si) metodais, šiuo laiku vieni populiariausių – darbo grupėse ir diskusijų metodai, tačiau būtent šie metodai kelia daugiausiai sunkumų norint suvaldyti klases. Šiame skyriuje pateikiama kaip reikia sėkmingai suplanuoti šiuos metodus ir suvaldyti klasę.

Empirinėje dalyje atliktas tyrimas parodė, jog mokiniams reikia drausmės pamokoje, nesvarbu, kokie metodai naudojami. Pirmas gimnazijos klases suvaldyti yra sunkiau nei trečias, jie reikalauja daugiau dėmesio yra išsiblaškę, dažnai negirdi paskirtų užduočių, todėl jiems reikia taikyti įvairesnius sudrausmino būdus. Trečios klasės mokiniai, pasitaikė gana aktyvūs, bet labai drausmingi, jiems nereikėjo taikyti jokių papildomų sudrausminimo būdų. Taikant aktyviuosius mokymo(si) metodus atitinkami būdai taip pat turi būti parengti, kaip privalo elgtis mokiniai, kaip mokytojas turi valdyti susiklėsčiusią situaciją. Iš atlikto tyrimo paaiškėjo, jog pirmoms gimnazijos klasėms reikia daugiau drausmės nei trečioms, kurios yra labiau motyvuotos mokytis ir turi didesnį supratimą kaip elgtis pamokose.

The survey’s object is the high school first and third class students’ history lessons. This work aims to find out how to successfully manage the class students in history lessons using active teaching methods. The issue is the fact that in today's society it is very difficult to control the beginner class teacher using active methods when you need to work with the students. It makes this job very difficult for the teacher, which allows the classes to be dominated by chaos.

The theoretical part presents the various authors’ tips of certain methods to control the classroom, undisciplined students who cause the most problems, and damage the quality of lessons. Of course there are explanations what you need to do in order for the lesson to be successful and how to work with students. Another section of the theoretical part is associated with active learning methods. Some of the most popular ones are working in groups and discussion methods, but these methods cause the classrooms to be more difficult to control. Thus, the section presents how to successfully plan and manage these methods in the classroom.

The practical part of the survey shows that students need discipline in the classroom, no matter what methods are used. The first high school class students are more difficult to control than the third ones. They require more attention and they are more distracted, often they cannot hear the assigned tasks, so teachers need to use more different disciplining ways. The third high school class students appear quite active but highly disciplined, thus they required a low level of disciplinary actions. Applying active learning methods to the corresponding ways must also be developed: how students should behave, how teacher has to manage situations that occur. From the survey it becomes clear that the first high school class students require more discipline than the third ones, who are more motivated to learn and have a greater understanding of how to behave in a classroom.TURINYS

  • Pedagogika Referatas
  • Microsoft Word 47 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 23 puslapiai (6671 žodžiai)
  • Vika
  • Klasės valdymas istorijos pamokose
    10 - 8 balsai (-ų)
Klasės valdymas istorijos pamokose. (2016 m. Kovo 14 d.). https://www.mokslobaze.lt/klases-valdymas-istorijos-pamokose.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 15:59
×