Klausimai atsakymai sociologijos testui


Visuomenė sociologinėje perspektyvoje ir sociologijos teorijos. Nurodykite sociologinės analizės lygius. Kokie veiksniai sąlygojo sociologijos mokslo atsiradimą. Kas yra sociologija ? Sociologijos objektas , dalykas ? Socialinės jėgos ? Sociologijos tikslai ? Objektyvumo problema sociologijoje. Ko reikalauja sociologinė pasaulėžiūra. Kas laikomas sociologijos pradininku. Apibūdinkite. Konto sociologijos sampratą. Kaip suprasti “ sociologija – pozityvus mokslas ”? Paaiškinkite. Konto socialinės statikos ir socialinės dinamikos sampratas. Konto visuomenės samprata. Apibūdinkite Konto „ trijų pakopų dėsnį “? Sociologijos metodai pagal Kontą. Apibūdinkite. Durkheimo sociologijos koncepciją. Pateikite. Durkheimo „ socialinių faktų “ sampratą. Paaiškinkite Durkheimo sociologizmo principą. Visuomenės istorinio vystimosi samprata pagal Durkheimą. Apibūdinkite. Durkheimo išskirtas solidarumo formas , joms būdingus ypatumus. Kam sociologijos dalykas yra socialiniai faktai. Visuomenės samprata pagal Durkheimą. Savižudybių tipų klasifikacija. Apibūdinkite. Markso sociologinę teoriją. Visuomenės samprata pagal Marxą. Pateikite. Markso materialistinę visuomenės sampratą. Kas , pagal Marx , yra socialinių pokyčių šaltinis. Istoriniai visuomenių tipai pagal Marxą. Kas pasakė , kad religija – „ opiumas liaudžiai “? Kaip tai paaiškintumėte. Apibūdinkite. Vėberio teoriją. Apibūdinkite. Vėberio „ idealųjį tipą “? Kiek idealių veiksmų tipų išskyrė Weber ? Išvardinkite ir paaiškinkite Weberio idealiuosius tipus. Kas socialinį pažinimą sieja su supratimo galimybe ? Kurie autoriai reikalauja socialines struktūras aiškinti kitomis socialinėmis struktūromis ? O veikiančių individų idėjas laikyti tų struktūrų padariniais. Kam sociologijos dalykas yra sąmoningi žmonių veiksmai ? Todėl sociologiniam aiškinimui nepakanka vien priežastinio aiškinimo , reikia suprasti. Ką , pagal Weber , reiškia socialinių mokslų vertybinio neutralumo principas.


Kas yra sociologija? Sociologijos objektas, dalykas? Socialinės jėgos? Sociologijos tikslai? Objektyvumo problema sociologijoje. Ko reikalauja sociologinė pasaulėžiūra?

Sociologija - vienas iš socialinių mokslų. Mokslas apie visuomenę. Socialinių fakltų ir jų priežasčių tyrimas. Mokslas nagrinėjantis socialinių sistemų sąveikas visuomenėje.

Sociologijos objektas – visuomenė ir atskiros jos dalys, socialiniai procesai ir reiškiniai.

Sociologijos dalykas – socialiniai santykiai ir socialinė sąveika.

Socialinės jegos – socialinis kontekstas ir socialinė kilmė.

Sociologijos tikslai – aprašyti, apibūdinti daiktus, įvykius ar reiškinius. Suformuluoti ir patikrinti esminius principus, kurie leistų tuos daiktus reiškinius ar įvykius paaiškinti.

Tisklas: suformuluoti dėsnius, kurie apibūdintų objektyvius visuomenės struktūros funkcionavimo ir kaitos mechanizmus ir tuos visuomenės struktūrą.

Objektyvumo problema sociologijoje – nagrinėti socialinius reiškinius nešališkai, vertybiškai neorientuotai, apibendrintai. ( “būti laisvam” versus “būti sąlygotam”)

Sociologinė pasaulėžiūra reikalauja – tirti socialinius faktus. Jų socialines priežastis. Jų socialines pasekmes.

Auguste Comte ( Oguistas Kontas) 1798-1857 m. Prancūzija.

Apibūdinkite O. Konto sociologijos sampratą. Kaip suprasti “sociologija – pozityvus mokslas”?

Sociologija- pozityvusis mokslas tarp filosofijos ir tiksliųjų mokslų. Pozityvusis mokslas- tai toks mokslas, kuris užsiima klausimais į kuriuos galima atsakyti, objektyviai ištirti (remiasi tik faktais).

Paaiškinkite O. Konto socialinės statikos ir socialinės dinamikos sampratas?

Socialinė statika – tvarkos, darnos, funkcionavimo, harmonijos, egzistavimo dėsniai (giminė, darbo pasidalijimas, relogija).

Socialinė dinamika – vystymosi, keitimosi, progreso dėsniai.

Organinė visuma. Visuomenės dalis galima suvokti tik visumos kontekste. Visuomenė stabili sistema, grįžtanti prie pusiausvyros būsenos, savaime atsinaujinanti.

Sociologijos dalykas- socialinė tikrovė, susidedanti iš socialinių faktų. Socialinių faktų apibrėžimas. Socialiniai faktai- mąstymo, jutimo, veikimo formos, egzistuojančios nepriklausomai nuo individų ir yra priverstinės jų atžvilgiu.

Pateikite E. Durkheimo „socialinių faktų“ sampratą?

Materialūs -> Morfologiniai (kultūros pėdsakai, architektūra, kelių tinklas).

Nematerialūs -> Socialiniai institutai ( kalba, religija, vertybės, įstatymai) ir Socialinės srovės ( minios, mada)

Visuomenė – kaip specifinė pirminė realybė (funkcionuojanti savaime)

Objektyvumo principas- socialinius faktus aiškinti tik kitais socialiniais faktais.

Visuomenės istorinio vystimosi samprata pagal Durkheimą?

Visuomenė- sistema, kurią sudaro tarpusavyje susiję elementai, moralinė būtybė.

Vystimosi samprata: darbo pasidalijimas- diferenciacija ir specializacija.

Darbo pasidalijimo progresas priklauso nuo: gyventojų skaičiaus augimo, socialinės sąveikos padažnėjimo.

Apibūdinkite E. Durkheimo išskirtas solidarumo formas, joms būdingus ypatumus?

Mechaninis solidarumas (Tradicinė visuomenė) -> Organinis solidarumas ( modernioji visuomenė). –darbo pasidalijmas.

Kam sociologijos dalykas yra socialiniai faktai?

Visuomenė- stabili sistema, besiadaptuojanti prie pokyčių, grįžtanti prie pusiausvyros, pati atsinaujinanti. ( taip pat kaip ir Comte)

Fatalinė (visiškai suvaržytas- vergas). Egoistinė (nelaiminga meilė-individas). Altruistinė (islamo savižudžiai- grupėse). Anoniminė (krizių metu, skyrybų, senos tvarkos suardymas, o naujos nebuvimas). (integracija į visuomenę. Socialinė kontrolė).

Apibūdinkite K. Markso sociologinę teoriją. Visuomenės samprata pagal Marxą?

Visuomenės samprata – dvi priešingos jėgos- socialinės klasės. Objektyvus klasės požymis – santykis su gamybos priemonėmis. Subjektyvus- suvokimas ir atsiskyrimas.

Pateikite K. Markso materialistinę visuomenės sampratą?

Bazė (ekonomika pagrindas) : gamybinės jėgos (daiktai, žmonės, kurie gamina) ir gamybiniai santykiai (produktų gamyba, mainai, pasiskirstymas).

Anstatas (sąmonė, socialinis gyvenimas) : moralė, teisė, menas, religija, filosofija.

Kas, pagal Marx, yra socialinių pokyčių šaltinis?

Socialinių pokyčių šaltinis yra „klasių kova“. Gamybinių jėgų vystymas -> gamybinių santykių atsilikimas -> pokyčiai sąmonės lygmenyje -> revoliucija.

Pirmykštė (bendruomeninė) visuomenė. Antikinė (vergvaldinė). Feodalinė (baudžiavinė). Kapitalistinė (buržuazinė). Komunistinė (būsima).

Kas pasakė, kad religija – „opiumas liaudžiai“? Kaip tai paaiškintumėte?

Karlas Marksas. Tai tokia susvetimėjimo forma, pagal jį. Ji užliūliuoja žmones ir atitraukia nuo revoliucijos.

Skirtingai negu Durkheim ir Marx, šiuo apibrėžimu Weber pasisako už individualistinį sociologinį aiškinimą. Durkheim ir Marx reikalauja socialines struktūras aiškinti kitomis socialinėmis struktūromis, o veikiančių individų idėjas laikyti tų struktūrų padariniais.

  • Sociologija Konspektas
  • Microsoft Word 44 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 13 puslapių (4600 žodžiai)
  • Vaida
  • Klausimai atsakymai sociologijos testui
    10 - 8 balsai (-ų)
Klausimai atsakymai sociologijos testui. (2016 m. Balandžio 07 d.). https://www.mokslobaze.lt/klausimai-atsakymai-sociologijos-testui.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 21 d. 18:55
×