Klientų požiūris į „PZU Lietuva“ draudimo įmonės teikiamas paslaugasas klientų požiūriu


Ivadas. Duomenų rinkimo ir analizės metodai. Anketavimas. Interviu. Duomenų analizės fragmentai. Interviu rezultatų fragmentas.

Mokslinio tyrimo metodologinė funkcija – organizuoti moksliškai kryptingus teorinius ar empirinius tyrimus, remiantis dėsniais ar dėsningumais. Deterministinis dėsnis, tai fakto konstatavimas nurodant jo priežastinį ryšį. Tikimybiniai dėsniai, empiriniai dėsningumai remiasi sistemingu stebėjimu arba patirtimi, tai faktinė tiesa, tačiau kol kas nepaaiškinta teoriškai. Teoriniai dėsniai išreiškia tam tikros tikrovės srities regėjimą, paprastai išreiškiamą bendros koncepcijos formulavimu. Grynojo tipo dėsningumai įprasmina, atspindi bendrą ar atskirą reiškinį turint tikslą ji išanalizuoti paaiškinti tiktai abstrakčia forma, tai suteikia galimybę supaprastintai tirti reiškinį ir formuluoti aukšto lygio universalius apibendrinimus. Tyrime naudojantis visais šiais dėsniais ar dėsningumais norint ištirti reiškinį naudojama surasta informacija, asmeninės žinios, tyrimų rezultatai.

Orientuojamoji - nukreipia tyrėja į duomenų apie tyrimo objektą rinkimą.

Prognozuojamoji - remiasi tam tikrų socialinės srities atsitiktinumų, priklausomybių aiškinimu.

Klasifikuojamoji - padeda susisteminti išaiškintus faktus, priklausomai nuo esminių savybių ir ryšių, kurie jau yra neatsitiktinia

Tiriamasis darbas turi būti atliktas vadovaujantis bendraisiais reikalavimais, tokiais kaip objektyvumas, pakartotinumas, tikslumas, validumas, reprezantytivumas, etiškumas. Taip pat išskiriama keletas tiriamojo darbo projekto sudedamųjų dalių: problema, objektas, hipotezė, tikslas, uždaviniai.

Projektinio darbo problema: klientų požiūris į „PZU Lietuva“ draudimo įmonės teikiamas paslaugas.

Projektinio darbo objektas: „PZU Lietuva“ klientų požiūris į teikiamas paslaugas.

Projektinio darbo hipotezė: „PZU Lietuva“ įmonės klientams trūksta detalesnės informacijos apie įmonės teikiamas paslaugas

Projektinio darbo tikslas: išsiaiškinti įmonės klientų požiūrį į įmonės teikiams paslaugas.

Projektinio darbo uždavinys: remiantis „PZU Lietuva“ įmonės apklausos rezultatais išsiaiškinti klientų požiūrį į įmonės teikiamas paslaugas

Projektiniame darbe naudojami tyrimo duomenų rinkimo ir analizės metodai:

Dėl respondentųbaimės, kad jų asmenybė bus identifikuota, jų atsakymų patikimumas kartais nežinomas.

1etapas. ,,Apšilimas“ ( trukmė apie 5 min.): Prisistatymas, tyrimo pristatymas, tyrimo ir interviu tikslo pristatymas, etikos sąlygų užtikrinimas.

4 etapas. ,,Pabaiga. Neformalus pabendravimas“.

Buvo sudaryta anoniminė anketa (1 priedas) su 5 klausimais, kurie padėtų išsiaiškinti klientų pasitenkinimą „PZU Lietuva“ įmonės draudimo paslaugomis. Sudaryta 40 klientų validi atranka Antruoju klausimu jie buvo prašomi įvertinti atitinkamus kriterijus nuo 1 iki 10 (1-labai blogai; 10- labai gerai). Gautos šios atsakymų pasiskirstymo eilutės ir apskaičiuoti jų rodikliai (žr.2 priedą).

Apklausti žmonės draudimo įmonės paslaugas įvertino pakankamai gerai: arirmetinis vidurkis – 7,23. Dažniausiai pasikartojantis įvertinimas yra 8, iš to galime spręsti, jog dauguma klientų yra patenkinti įmonės siūlamomis paslaugomis. Galime teigti, jog apklaustų žmonių nuomonių įvairovė ties šiuo aspektu pakankamai didelė – sklaidos koeficientas 29,28%

  • Microsoft Word 43 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 15 puslapių (2419 žodžiai)
  • Kolegija
  • Tomas
  • Klientų požiūris į „PZU Lietuva“ draudimo įmonės teikiamas paslaugasas klientų požiūriu
    10 - 8 balsai (-ų)
Klientų požiūris į „PZU Lietuva“ draudimo įmonės teikiamas paslaugasas klientų požiūriu. (2015 m. Gegužės 21 d.). https://www.mokslobaze.lt/klientu-poziuris-i-pzu-lietuva-draudimo-imones-teikiamas-paslaugasas-klientu-poziuriu.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 27 d. 05:21
×