Klientų požiūris į „Teo LT“ bendrovės teikiamas paslaugas


Įvadas. Tiriamos įmonės pristatymas. Duomenų rinkimo ir analizės metodai. Apklausa. Interviu. Duomenų analizės fragmentai. Anketavimo rezultatų fragmentas. Interviu rezultatų fragmentas. Išvados. Literatūra. Priedai.

Mokslinio tyrimo metodologinė funkcija – organizuoti moksliškai kryptingus teorinius ar empirinius tyrimus, remiantis dėsniais ar dėsningumais. Pagal šią determinizmą viskas, kas vyksta, turi priežastį, o moksliniais tyrimais siekiama šiuos priežastinius ryšius išaiškinti ir suprasti. Tikimybiniai dėsniai, empiriniai dėsningumai remiasi sistemingu stebėjimu arba patirtimi, tai faktinė tiesa, tačiau kol kas nepaaiškinta teoriškai.Teorijos arba hipotezės tvirtumas priklauso nuo ją remiančių empirinių duomenų.Teoriniai dėsniai išreiškia tam tikros tikrovės srities regėjimą, paprastai išreiškiamą bendros koncepcijos formulavimu. Grynojo tipo dėsningumai įprasmina, atspindi bendrą ar atskirą reiškinį turint tikslą ji išanalizuoti paaiškinti tiktai abstrakčia forma, tai suteikia galimybę supaprastintai tirti reiškinį ir formuluoti aukšto lygio universalius apibendrinimus. Tyrime naudojantis visais šiais dėsniais ar dėsningumais norint ištirti reiškinį naudojama surasta informacija, asmeninės žinios, tyrimų rezultatai.

Visi tiriamojo darbo elementai yra tarpusavyje susiję ir sudaro vieną metodologinę visumą, kuri turi keliavimus reikalavimus, kaip rengimo svarbos supratimas, aiškumas (visi elementai, kaip ir teiginiai turi būti tikslus ir paremti tyrimo logika), loginė elementų seka ir struktūra.

Projektinio darbo hipotezė: „TEO LT“ vartotojams trūksta detalesnės informacijos apie bendrovės teikiamas paslaugas ir jų kokybę.

Projektinio darbo tikslas: išsiaiškinti įmonės vartotojų požiūrį į įmonės teikiams paslaugas.

Projektinio darbo uždavinys: remiantis „TEO LT“ įmonės apklausos rezultatais išsiaiškinti klientų požiūrį į bendrovės teikiamas paslaugas

Projektiniame darbe naudojami tyrimo duomenų rinkimo ir analizės metodai:

• Internetinė apklausa. Tai respondentui patogiausias apklausų atlikimo būdas. Šios apklausos tipo naudojimas sąlygotas internetinio prieinamumo.

• Nestruktūrizuotas (nekryptinas) interviu– klausinėjama be detalaus plano, situacija laisva, gali keistis.

Buvo sudaryta anoniminė anketa (1 priedas) su 6 klausimais, kurie padėtų išsiaiškinti klientų požoūrį į „TEO LT“ bendrovės siūlomas paslaugas. Anketoje dalyvavo 50 respondentų. Antruoju klausimu jie buvo prašomi atsakyti į klausimus apie pasitenkinimą bendrovės siūlomomis paslaugomis, kriterijus nuo 1 iki 10 (1-labai blogai; 10- labai gerai). Gautos šių atsakymų pasiskirstymo eilutės ir apskaičiuoti jų rodikliai(2priedas).

Apklausti žmonės bendrovės siūlomų paslaugų vertina patenkinamai. Beveik trečdalis apklausoje dalyvavusių paslaugas įvertino 7 balais. Nuomonių skirtumai išlieka didele, tai rodo sklaidos koeficientas, kuris siekia 27,79 proc.

Kaip vertinate įmonės siūlomų paslaugų kainą?

Penktadalis apklaustųjų paslaugų kainą įvertino 7 balams, tai parodo, kad apklaustieji kainos vertina patenkinamai. Sklaidos koeficinetas 35,43%, tai rado, kad nuomonės šiuo aspektu labai skiriasi.

Beveik penktadalis apklaustųjų paslaugų kokybę ivertino taipogi 7 balams, sklaidos koefiecientas taip pat didelis, o tai parodo nuomonių skirtumą.

Kaip vertinate bendrovės siūlomų paslaugų kainos ir kokybės santykį??

Beveik ketvirtadalis respondentų kainos ir kokybės santykį įvertino 5 balams, tačiau nuomonių skirtumas taip pat didelis

Ar jums suteikiama visa jums rūpima informacija apie paslaugas??

Dauguma apklaustųjų informacijos suteikimą įvertino tarp 6- balų, o tai rodo kad žmonės yra petenkinti informacijos suteikimu apie paslaugas, sklaidos koeficientas siekia 31 procentą.

Kaip vertinate aptarnavimą bendrovėje, iškilus nesklandumams ?

Penktadalis apklaustųjų aptarnavimą iškilus nesklandumams įvertino 7 balams. Sklaidos koeficientas yra didžiausias iš visų užduotų klausimų, 38,06 procento.

  • Vadyba Tyrimas
  • Microsoft Word 83 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 20 puslapių (3190 žodžiai)
  • Kolegija
  • Tomas
  • Klientų požiūris į „Teo LT“ bendrovės teikiamas paslaugas
    10 - 4 balsai (-ų)
Klientų požiūris į „Teo LT“ bendrovės teikiamas paslaugas. (2015 m. Gegužės 21 d.). https://www.mokslobaze.lt/klientu-poziuris-i-teo-lt-bendroves-teikiamas-paslaugas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 24 d. 20:00
×