Kodėl Lietuvai (ne) reikia viešojo valdymo reformos?


Įvadas. Viešojo valdymo tendencijos. Viešojo valdymo modernizavimo esmė. Reformas formuojančios jėgos. Nvv vaidmuo viešajame valdyme. NVV bruožai. NVV padariniai. Viešojo valdymo reformų svarba Lietuvai. Išvados. Literatūra.


Temos aktualumas. Šiuolaikiniam viešajam valdymui didelę įtaką daro nuolat vykstantys socialiniai pokyčiai, tokie kaip emigracija bei informacinių technologijų gausa. Tuos pokyčius taip pat paspartino ir įstojimas į ES. Visi šie pokyčiai pakeičia nusistovėjusias ekonomines, politines doktrinas, teorijas bei modelius.

Naujoji viešoji vadyba apibūdina viešojo sektoriaus modernizavimo reformas. Šiuo terminu įprasta vadinti daugelį viešojo sektoriaus reformų, vykdomų daugelyje šalių.

Besikeičiant valdžiai atsinešamos ir naujos idėjos bei siekiai, kurios perkeliamos į viešojo valdymo reformų koncepcijas. Lietuvos viešojo valdymo reforma yra kintantis reiškinys, todėl svarbu jį analizuoti.

Temos problema. Valdymo permainos viešajame sektoriuje nėra tik pavieniai reiškiniai. Viešojo sektoriaus reformos poreikis atsiranda dėl požiūrių į visuomenės interesus įvairovės, dėl viešojo sektoriaus efektyvesnio ir teisingesnio lėšų paskirstymo. Iškyla probleminis klausimas ar visad reformos yra sėkmingai įgyvendinamos ir ar jų Lietuvai reikia?

Temos ištirtumas. Viešojo valdymo efektyvumas, sėkmingų reformų rezultatai analizuojami žymiausių užsienio teoretikų, tokių kaip B. G. Peters (1998), Ch. Pollitt, G. Bouckaert (2003). Taip pat ir daugelis Lietuvos autorių, tokių kaip A. Raipa (2002), (2009), V. Nekrošius (2011), V. Smalskys (2010), A. Patapas, L. Bakinaitė (2011), E. Backūnaitė (2006) ir kt. Naujosios viešosios vadybos teorijas nagrinėjo užsienio autoriai S. Osborne (2010), B. R. Denhart, J. V. Denhart (2000), o Lietuvoje – A. Guogis, D. Gudelis (2003), V. Domarkas (2004) ir daugelis kitų. Viešojo valdymo reformų tema nagrinėtų darbų yra nemažai, tačiau šita tema vis dar išlieka aktuali.

Tikslas: argumentuoti ar Lietuvai reikia, o gal nereikia viešojo valdymo reformos.

Darbo struktūra. Pirmame darbo skyriuje pateikiama viešojo valdymo modernizavimo esmė bei atskleidžiamos reformas formuojančios jėgos. Antrajame darbo skyriuje nagrinėjama NVV bruožai ir jos padariniai. Trečiame darbo skyriuje įvertinama viešojo valdymo reformos svarba Lietuvoje. Kiekvienas skyrius užbaigiamas apibendrinimu. Darbo pabaigoje formuluojamos darbo išvados, pateikiamas naudotų šaltinių literatūros sąrašas.

Pagrindiniu viešojo valdymo reformų tikslu laikoma viešojo valdymo ir viešojo sektoriaus veiklos efektyvumas, nuo to kaip institucijos geba planuoti, parengti ir priimti sprendimus priklauso šalies ekonominė padėtis, įvaizdis bei politinė parama (A. Raipa, 2009). Modernizavimas yra vienas iš svarbiausių veiklos efektyvumo sąlygų.

Galima išskirti kelias pagrindines priežastis, kurios lėmė viešojo valdymo modernizavimą:

NVV reformų šalininkai apie tradicinio viešojo valdymo procedūras teigia, kad administravimo efektyvumą ir veiksmingumą garantuoja:

šios organizacinės struktūros turi būti lanksčios, kad galėtų lengviau reaguoti į

organizacija orientuota ne tiek į teisės aktų vykdymą ir procedūras, kiek į

informacinių technologijų naudojimas ne tik teikiant viešąsias paslaugas , bet ir

naujomis žiniasklaidos priemonėmis, siekdami dalyvauti gyvenimo kokybės, viešosios politikos klausimų debatuose, kai kitų žmonių izoliacija didėja“.

Apibendrinant galima, teigti, kad viešojo valdymo reformų įgyvendinimas yra grįstas valstybinio lygmens veikla. Viešojo valdymo modernizavimas apima ne tik institucijas, struktūras ir kitus viešojo valdymo dalyvius, bet ir patį viešojo valdymo procesą, siekiant, kad reorganizuotas viešasis valdymas būtų skaidrus, nešališkas ir veiktų efektyviau.

  • Microsoft Word 30 KB
  • 2019 m.
  • Lietuvių
  • 15 puslapių (2869 žodžiai)
  • Universitetas
  • Moksliukas
  • Kodėl Lietuvai (ne) reikia viešojo valdymo reformos?
    10 - 2 balsai (-ų)
Kodėl Lietuvai (ne) reikia viešojo valdymo reformos? . (2019 m. Gegužės 23 d.). https://www.mokslobaze.lt/kodel-lietuvai-ne-reikia-viesojo-valdymo-reformos.html Peržiūrėta 2019 m. Gruodžio 12 d. 04:57
×
Nežinai kaip atlikti užduotį? Klausk!