Kokybės vadyba (2)


Įvadas. Kokybės samprata. Vadybos samprata. Vadybos funkcijos. Sutrumpinimai. Kokybės vadyba. Kokybės vadybos sistema. Išvados. Literatūros sąrašas.

„Kokybė niekada nėra atsitiktinė: tai – didelių užmojų, nuoširdžių pastangų, kryptingo ir sumanaus vykdymo rezultatas, atskleidžiantis išmintingą pasirinkimą iš daugelio alternatyvų.“ W. A. Foster

Vadyba – menas kurti materialias ir nematerialias vertybes, apjungiant įvairias galias, tame tarpe ir žmogiškąsias, siekiant holistinio vertybių suvokimo:

Nagrinėjant anglosaksų šalių literatūrą ir ją verčiant į Lietuvių kalbą dažnai autoriai painioja sąvokas vadyba (angl. management) ir valdymas (angl. control), valdymas ir kontrolė (angl. inspection).

Nuostabu, bet daugelis Lietuvos organizacijų planavimą „atranda“ iš naujo. Kai kurie stambių statybinių organizacijų vadovai žodį „planavimas“ siūlo pakeisti kitu, nes tie, kurie turi planuoti, jo bijo.

Didėjant automatizacijai, rutininiai judesiai „atiduodami“ mašinoms, todėl šių idėjų reikšmingumas mažėja.

Kokybės vadyba – vienapagrindinių XX amžiaus vadybos idėjų, praeitošimtmečiopabaigojetapusilabaisvarbiuEuroposSąjungosviešojosektoriausklausimu. Kokybės vadybos užtikrinimo modeliai vystėsi priklausomai nuo kintančio kokybės suvokimo, ilgainiui kito ir pati kokybės samprata: išpradžių kokybė buvo suprantama tik kaip trūkumų nebuvimas, siekiant tai užtikrinti, gavus nusiskundimus, buvo atliekami patikrinimai, testavimai ar pakeitimai. Atsiradus platesniam kokybės suvokimui, buvo pradėti taikyti rezultatų vertinimo, kokybės audito ar standartų metodai. Pagaliau kokybės siekimas tapo ne tik produktų ar paslaugų, bet ir pačių procesų, žmogiškųjų išteklių, sąsajų su aplinka (visuomene, suinteresuotomis grupėmis, aplinkosaugos standartų užtikrinimo) reikalavimu. Todėl kokybe garantuoti pradėti naudoti kompleksiniai modeliai, apimantys visų organizacijos veiklos aspektų nuolatinį tobulinimą.

LietuvosRespublikosViešojoadministravimotobulinimotarpinstituciniameveiklos plane tarp pagrindinių sričių nurodomas viešųjų ir administracinių paslaugų kokybės gerinimas, apimantis asmenų, kurie kreipiasi į viešojo administravimo institucijas ir įstaigas, aptarnavimo kokybės gerinimą taikant vieno langelio principą ir naujus, patogesnius viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo būdus. Viena iš numatytų kokybės gerinimo priemonių yra projektų, skirtų kokybės vadybos metodams ir sistemoms diegti bei sertifikuoti viešojo administravimo institucijose ir įstaigose, įgyvendinimas, taip pat planuojama vykdyti tolesnę kokybės vadybos metodų taikymo Lietuvos viešojo administravimo institucijose ir įstaigose stebėseną. Su tuo tiesiogiai susijusi ir Europos socialinio fondo parama kokybės vadybos metodų ir piliečių aptarnavimo gerinimo įrankių taikymui valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“, kuriai vykdyti skirta apie 80 mln. litų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

  • Microsoft Word 469 KB
  • 2015 m.
  • 17 puslapių (2664 žodžiai)
  • Universitetas
  • Deima
  • Kokybės vadyba (2)
    10 - 9 balsai (-ų)
Kokybės vadyba (2). (2015 m. Kovo 16 d.). https://www.mokslobaze.lt/kokybes-vadyba-2.html Peržiūrėta 2019 m. Kovo 24 d. 02:32
×