Kokybės vadybos padėtis


Kokybes vadibos padėtis.

Darbo objektas – UAB „Vita Baltic International“ kokybės vadybos padėtis.

Darbo tikslas – remiantis moksline literatūra, atlikti UAB „Vita Baltic International“ kokybės vadybos esamos padėties tyrimą.

Darbo uždaviniai:

Apžvelgti teorines kokybės vadybos nuostatas;

Įvertinti UAB „Vita Baltic International“ kokybės vadybos padėtį;

Visuotinė kokybės vadyba (toliau VKV) pripažįstama kaip viena tobuliausių organizacijos valdymo formų. Jos esminėse nuostatose – įsipareigojime tenkinti vartotojų poreikius, nuolat tobulinti organizacijos procesus, įtobulinimo procesą įtraukti visus be išimties organizacijos darbuotojus –atsispindi klasikinės ir elgesio mokyklų teiginiai, grupinio sprendimo teorijų autoritetų mintys, sisteminis, procesinis bei situacinis požiūriai, matematinių statistikos metodų taikymo praktika ir daugelis kitų pažangių ir efektyvių vadybos mokslo principų (Paulauskaitė N., Vanagas P., 1998, p. 105). Visuotinė kokybės vadyba yra orientuota į kultūrinę organizacijos erdvę, per kurią siekiama racionalizuoti visas organizacijos veiklos sudedamąsias.

Visuotinės kokybės vadyba - tai procesas, įtraukiantis kiekvieną organizacijos narį į nuolatinį prekių ir procesų gerinimą, kiekvienu atveju siekiant kokybės, kuri tenkintų ir pranoktų vartotojų lūkesčius. VKV reiškia tokį vadovavimą organizacijai, kai visiems jos prekių ir paslaugų aspektams, kurie svarbūs vartotojams, suteikiama viršenybė. VKV - tai vadovavimo stilius, kiekvienam organizacijos nariui priskiriantis atsakomybę už galutiniam vartotojui suteiktą kokybę, ją suprantant kaip atitinkančią tikslą ar teikiančią vartotojui malonumą. VKV į kiekvieną organizacijos uždavinį žiūri kaip į svarbiausią vartotojo ir tiekėjo santykiuose. Kiekvieno etapo tikslas - apibrėžti vartotojų poreikius, kad jie būtų patenkinti su žemiausiomis galimomis išlaidomis (Jewell B. R., 2002, p. 377).

Tai reiškia, kad, greta statistinės kokybės kontrolės, turi keistis organizacijos kultūra. Šis naujasis požiūris į kokybę pabrėžia:

vertės požiūris (Vanagas P., 2004, p. 17).

W. E. Deming (1989) kokybė įvardina kaip esamų ir būsimų vartotojų poreikių patenkinimas.

F. Crosby (1984) teigia, kad kokybė, tai atitikimas reikalavimams.

J. M. Juran (1991) kokybę įvardina kaip atitikimas paskirčiai ar tinkamumas naudoti.

Tarptautinis kokybės vadybos standartas ISO 8402:1994 kokybę apibrėžia kaip produkto ar paslaugos savybių ir charakteristikų savybių, įgalinti patenkinti išreikštus ar numatomus poreikius.

Kokybės valdymu paprastai siekiama šių tikslų (kartais sakoma "5 nulių"):

a) periodiškai (nelaukiant, kol įrengimas sustos dėl gedimo), įrengimus prižiūrėti ir taisyti;

b) įtaisyti įrengimuose specialius prietaisus, įspėjančius apie gresiantį pavojų ar gedimą;

c) taisytojas įsipareigoja (ir už tai yra skatinamas), kad įrengimas tam tikrą nustatytą laiką dirbs be gedimų (jei suges, bus atitinkamai nubaustas).

Be (nulis) pertraukų. Yra įrodyta, kad, įdėjus nedaug lėšų, praktiškai galima išvengti technologinių ir organizacinių pertraukų įrankių, įrangos keitimui ir kitiems tikslams.

Be (nulis) atsargų. Kaip matėme, atsargos ne tik brangiai kainuoja, jos gamyboje dar leidžia puikiausiai paslėpti pertraukas ir broką. Jei atsargų turime pakankamai, į tolesnę operaciją ar gatavos produkcijos sandėlį galime pateikti detales ir gaminius iš atsargų. Ir pašaliniai to greit nepastebės. Čia atsargos panašios į upę potvynio metu - vandeniui (atsargoms) nusekus, pasirodo visos seklumos - visas brokas, visi gamybos sutrikimai.

Be (nulis) popierizmo. Gaminį jo technologijos kelyje turi lydėti informacija - kas atliko tam tikrą operaciją, kiek sugaišta laiko, sunaudota medžiagų ir pan., bet tos informacijos neturi būti per daug (Bagdonas E., Kazlauskienė E., 2002, p. 154).

Čia aptarti tik pagrindiniai kokybės ir jos valdymo elementai. Gamybos įmonėse - tai specialių tarnybų ar atskirų žmonių veiklos sritis. Prekybos ar paslaugų įmonėse - tai vėl atskira problema: sužinoti, kokios kokybės prekės ar paslaugos reikia vartotojui. Kad vartotojas būtų apsaugotas nuo nekokybiškos produkcijos (dėl galimų nukrypimų nuo technologijos reikalavimų ar sąmoningai prastesnės, negu reikalauja standartai, produkcijos gamybos), prie Valstybinės konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo tarybos įkurta Valstybinė kokybės inspekcija.

Gaminių kokybė dažniausiai užtikrinama kokybės kontrolės būdu. Efektyvumo padidinimui diegiami statistiniai kontrolės metodai. Gauti duomenys naudojami defektų atsiradimo priežasčių nustatymui ir jų šalinimui. Pagrindinis šio požiūrio pasiekimas – bandymas valdyti gamybą, jos technologinį procesą. Organizacijoje turi būti kokybės dokumentacija, kur iki smulkmenų aprašyti gamybos procesai, nustatytos jų charakteristikos. Operacinio proceso kontrolei gali būti naudojami tokie statistiniai metodai kaip diagramos. Gali būti įvedami kai kurie operatorių savikontrolės elementai. Bet net su šiais perspektyviais elementais požiūris į kontrolę tebeišlieka pasyvus, kai tik likviduojamos klaidų pasekmės ir ieškomi jų kaltininkai. Pagrindinis akcentas – techninių sąlygų vykdymas, užtikrinantis tam tikrą leistiną defektų skaičių (18).

  • Vadyba Referatas
  • Microsoft Word 786 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 40 puslapių (7491 žodžiai)
  • Vika
  • Kokybės vadybos padėtis
    10 - 9 balsai (-ų)
Kokybės vadybos padėtis. (2015 m. Lapkričio 17 d.). https://www.mokslobaze.lt/kokybes-vadybos-padetis.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 07:43
×