Kokybinis organinių ir neorganinių junginių nustatymas


Kaip atpažinti organini jungini. Neorganiniu junginiu kokybinis tyrimas.

Chemijos laboratorinis darbas. Kokybinis organinių ir neorganinių junginių nustatymas. Darbo tikslas. Susipažinti su šlapalo, acetono, muilo kokybinėmis atpažinimo reakcijomis. Nustatyti mėginyje esantį organinį junginį. Susipažinti su 〖NH〗_4^+, 〖SO〗_4^(2-), 〖Cl〗^-ir 〖Fe〗^(3+)junginių kokybinėmis atpažinimo reakcijomis. Nustatyti mėginyje esantį neorganinį junginį. Darbo priemonės. Teorinė dalis. Darbo eiga. Neorganinių junginių nustatymas. Organiniu junginiu nustatymas. Skaičiavimai. Neorganinių junginių nustatymas. Organiniu junginiu nustatymas. Išvada. Literatūra.


10 % muilo vandeninis tirpalas,100 ml matavimo kolba, 50 ml distiliuoto vandens,10 % bario chlorido (BaCl2) tirpalas,50 ml distiliuoto vandens,sotus šlapalo (CO(NH2)2) tirpalas, druskos rugštis (HCl) koncentruota, natrio nitrito (NaNO2) sotus tirpalas, acetono (CH3COCH3) vandeninis tirpalas (1:1). Jodo (I2) vandeninis tirpalas kalio jodido (KI) tirpale, 10 % kalio hidroksido (KOH) tirpalas, 10 g kalio hidroksido,

1 N amonio chlorido (NH4Cl) tirpalas, 200 ml distiliuoto vandens,1 N kalio hidroksido (KOH) tirpalas, 0,1 % bromtimolio melynojo tirpalas, 50 ml etilo alkoholio,1 % sidabro nitrato (AgNO3) tirpalas,0,1% geležies rodanido (Fe(SCN)3) tirpalas, azoto rūgštis (HNO3) 1:5; druskos rūgštis (HCl) 1:5; amonio persulfatas ((NH4)2S2O8) 1 ml, graduotos pipetės; 25 ml mėgintuvėliai su šlifo kamščiais; 100 ml matavimo kolbos; 250 ml konusinė kolba; 100 ml matavimo cilindras; 25 ml mėgintuvėliai su šlifo kamščiais; filtro popierėlis.

Specifinė reakcija – t. y. reakcija, kurios produktų spalva, kristalų forma ar kitokie požymiai būdingi

nustatomajam elementui arba junginiui.Neorganinių ir organinių medžiagų aptikimo būdai skiriasi, nes pirmu atveju beveik visadanaudojamos joninės reakcijos, o antru pagrinde – molekulinės. Reakcijos tarp jonų vyksta greitai ir vienareikšmiškai, o tarp molekulių – nepilnai ir lydimos pašalinių reakcijų.

Atliekant kokybinę cheminę analizę dažnai tenka bandinį įvairiais būdais gryninti (frakcine distiliacija, perkristalizavimu, ekstrakcija, sublimacija, chromatografija ir kt.), taip pat analizę papildyti kiekybiniais tyrimais, išmatuojant medžiagos charakteringas konstantas (virimo ir lydymosi temperatūras, tankį, tirpumą, optinius duomenis, spektrus).Organinių junginių cheminę sudėtį taip pat galima nustatyti, juos suardžius, o po to pavertus paprasčiausiais neorganiniais junginiais, kurie gali būti ištirti žinomais būdais.

Kokybinis organinių ir neorganinių junginių nustatymas. (2014 m. Lapkričio 23 d.). http://www.mokslobaze.lt/kokybinis-organiniu-ir-neorganiniu-junginiu-nustatymas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 17 d. 23:43