Komandinio darbo analizė


Bendras įvertinimas. Įvadas. Darbo ojekto informacijos šaltinių ir tyrimo metodų apžvalga. Komandinio darbo analizės teoriniai aspektai. Darbo komandose samprata. Komandinio darbo tikslai. Komandinio darbo organizavimas pokyčių sąlygomis. Komandinio darbo sudėtis ir vaidmenys komandoje. Komandinio darbo privalumai ir trūkumai. Komandinio darbo „X“ įmonės analizė. „X“ įmonės veiklos apžvalga. Komandinio darbo taikymas ,,X'' įmonės veikloje. Išvados ir pasiūlymai. Vartojamų terminų žodynas. Literatūros sąrašas. Priedai.

Informacinių šaltinių apžvalga. Šiame kursiniame darbe yra panaudojami įvairi literatūra, kuri padės geriau išanalizuoti įmonių sprendimų priėmimą ir vadovavimą.

Vijeikienė B., Vijeikis J. knyga (2000) „Komandinio darbo pagrindai“ suteiks daugiau informacijos apie komandos kūrimą.

Tyrimo metodikos apžvalga. Prieš pradedant rašyti kursinį darbą buvo atliktas tyrimas „X“ įmonėje, kurio metu buvo siekiama nustatyti kokiais būdas priima svarbius sprendimus komanda. Tyrime iš viso dalyvavo 20 žmonių, vienas vadovas ir 19 darbuotojų. Kadangi įmonėje dirba mažai žmonių į tyrimą įtraukėme visus be išimties darbuotojus. Pirmiausia buvo išdalijamos darbuotojams anketos, kurios rezultatai atskleidė bendradarbiavimą komandiniame darbe. Tyrimo metu buvo panaudoti šie metodai: mokslinės literatūros analizė, anketa, apklausa raštu, o rezultatai apdorojami Ms Exsel programa.

Darbo komandų samprata traktuojama įvairiai. Kaip teigia West M. (2011) nurodo, jog yra daug terminų, apibūdinančių organizacijose dirbančias žmonių grupes bei jų darbo metodus – tai organizacijose gali sukelti painiavą, kai būna aptariamas ar diegiamas komandomis grindžiamas darbas. Siekiant suvokti, kas yra komandinis darbas, būtina apibrėžti ir komandos sąvoką. Analizuojant mokslinę literatūrą pastebėta, kad komandiniam darbui būdingas bendras tikslas. Šalčius A. (2009) pažymi, kad komanda – tai dviejų ar daugiau tarpusavyje susijusių ir darančių vienas kitam įtaką žmonių grupė, siekianti bendro tikslo. Kasiulis J., Barvydienė V. (2004) kaip ir Vijeikienė, Vijeikis (2000) teigia, jog komanda – tai kartu dirbančių asmenų grupė, kurioje visų asmenų buvimas yra būtinas bendram tikslui įgyvendinti ir kiekvieno grupės nario individualiems poreikiams tenkinti. Stoner J.A.F ir kt. (2005) pažymi, kad komanda – tai du ar daugiau žmonių, kurie tarpusavyje yra susiję ir vienas kitam daro įtaką, siekdami bendro tikslo.

Apibendrinant galima teigti, jog darbo komandos sampratos apibrėžimuose akcentuojama bendra narių veikla, tarpusavio santykiai, bendri interesai ir priklausomybė tai pačiai organizacijai. Komandiniam darbui būdingas bendras tikslas, o individualios komandos narių pastangos duoda didesnį rezultatą.

Galima teigti, kad pagrindiniai skirtumai išryškėja komandos ir grupės darbo pobūdyje, tiksluose, narių atsakomybėje. Robbins S. P. (2006) pažymi, jog efektyvios komandos turi bendrą ir prasmingą tikslą, kuris suteikia kryptį ir impulsą bei reikalauja jos narių įsipareigojimo. Paprastai jis yra platesnis nei konkretūs tikslai. Gerai veikiančių komandų nariai sugaišta paprastai daugiau laiko ir įdeda nemažai pastangų aptardami, formuodami ir nustatydami tikslą, kurio sieks tiek kolektyviai, tiek individualiai. Bendras tikslas, kai jį priima komanda, bet kuriomis sąlygomis rodo veiklos kryptį. Taip pat komandos turi ir konkrečius tikslus, kurie padeda aiškiai bendrauti. Šalčius A. (2009) nurodo, jog dažniausiai praktinėje veikloje pasitaikantys komandų formavimo tikslai: spręsti konkrečias problemas, operatyviau priimti sprendimus, pagerinti proceso kokybę, padidinti darbo našumą, prisiimti didesnius įsipareigojimus, išspręsti konfliktus, padidinti darbuotojų motyvaciją, išlaikyti kvalifikuotus darbuotojus, mažinti sąnaudas, plėtoti naujas idėjas.

Akcentuojama, kad komandos išskirtinumą lemia ne tik tikslai, bet pagrindiniai skirtumai nuo grupės išryškėja vadovavime. Seilius A., Šimanskienė L. (2008) nurodo, jog komandos išskirtinumas yra tas, kad visi jos dalyviai laisva valia derina savo pastangas grupės tikslams įgyvendinti. Grupės ir komandos skiriamasis bruožas ir bus tas momentas, kada grupės nariai sugeba perimti vadovavimą.

  • Vadyba Kursinis darbas
  • Microsoft Word 77 KB
  • 2014 m.
  • 23 puslapiai (4764 žodžiai)
  • Kolegija
  • Greta
  • Komandinio darbo analizė
    10 - 4 balsai (-ų)
Komandinio darbo analizė. (2014 m. Lapkričio 28 d.). https://www.mokslobaze.lt/komandinio-darbo-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 25 d. 06:13
×