Kombinuoti ir intermodaliniai vežimai


Logistikos konspektas.

Kombinuoti ir intermodaliniai vežimai Transporto rūšys bendri transportavimo modeliai. Intermodalinis transportas. Intermodalinio transporto elementai. Multimodalinis transportas apibrėžimai , elementai , ro ro kroviniai , geležinkelio riedmenų parkas 1520 mm ir 1435 mm . Multimodalinis transportas. Kombinuotas transportas. Multimodalinio transporto elementai. Ro ro kroviniai. Ro ro. Geležinkelio riedmenų parkas 1520 mm ir 1435 mm –. Transporto rūšių sąveika sąveikos rūšys , dalyviai , nauda . Transporto rūšių sąveika. Geležinkelio transporto terminaluose sąveikauja dvi transporto rūšys. Jūrų uostų terminaluose sąveikauja. Sąveikos dalyviai. Veiksniai darantys įtaką transporto rūšių sąveikai. ITV intermodaliniai transporto vienetai . ITV žymėjimas. ITV yra 3 rūšių. Intermodalinio transporto plėtotė ES ir Lietuvoje. Terminalų klasifikacija. Terminalų darbo sąveikos koordinavimas. Terminalų vaidmuo tarptautiniuose transporto koridoriuose. Intermodaliniai terminalai terminalų vaidmuo gamybos veikloje . Intermodalinis terminalas –. Tarptautinės rinkos tendencijos , egzistuojančios intermodalinio ir kombinuoto transporto srityje. Intermodalinio transporto statistinė apžvalga. Kelių ir geležinkelio transporto partnerystė. Šaudyklinės ir linijinės krovinių vežimo linijos krovinių vežimo būdai . Šaudykliniai traukiniai. Linijiniai traukiniai. Tiesioginiai traukiniai. Linijinės krovinių vežimo būdas. Šaudyklinės krovinių vežimo būdas. Hub and spoke ir kitos transporto tinklų sistemos. Hub and spoke sistema –. Logistikos centrai paskirtis , reikšmė , funkcijos . Reikšmė Logistikos centrai. Logistikos centrų plėtotė Lietuvoje. Jūrų ir sausumos uostai , geležinkelio aptarnavimo centrai. Sausumos uostas. Jūrų uostai. Transporto koridoriai istorija , Rytų Vakarų koridorius , Šiaurės Pietų koridoriuss , transporto koridorių reikšmė.


Geležinkelių transporte pagrindinė vežimų dalis yra susijusi su tarptautiniais vežimais, ypač su tranzitiniais.

Intermodalinis transportas. Intermodalinio transporto elementai.

Riedmenys ir traukos priemonės (puspriekabės, keičiamos talpos, konteineriai, vagonai, vilkikai)

Multimodalinis transportas – krovinių vežimo galymybė mažiausiai dviem skirtingomis transporto rūšimis.

Transporto rūšių sąveika (sąveikos rūšys, dalyviai, nauda).

Transporto rūšių sąveika – tai dviejų sąveikaujančių transporto rūšių kokybinė ch-ka. Ši ch-ka leidžia teikti priimtino lygio intermodalinio transporto paslaugas tarptautiniuose transporto koridoriuose, atitinkamuose maršrutuose ar mazguose ir naudotis paslaugomis, kurias teikia skirtingi operatoriai ir (transporto grandinės dalyviai). Reikalingas harmoningas bendradarbiavimas tarp visų transporto logistinės grandinės dalyvių.

Geležinkelio transporto terminaluose sąveikauja dvi transporto rūšys: kelių transportas ir geležinkelio transportas.

Jūrų uostų terminaluose sąveikauja: jūrų transportas, vidaus vandenų transportas, kelių transportas, geležinkelio transportas.

Keičiamos talpos – tai kėbulas, analogiškas puspriekabės kėbului, tačiau neturintis važiuoklės kroviniams vežti kelių ar geležinkelių transportų. Jų negaima sandėliuoti vienas ant kito. Vežamos pakrautos ant specialiuos važiuoklės.

Intermodalinio transporto plėtotė ES ir Lietuvoje.

ES intermodalinis transportas vaidina labai svarbų vaidmenį.

Nagrinėjant intermodalinius vežimus ES, reikia pabrėžti tokius esminius dalykus:

3. Kitas duomenų apie intermodalinius vežimus šaltinis yra ICF .

Terminalų klasifikacija.

1) dviejų arba daugiau transporto rūšių transporto mazgas;

Terminalų darbo sąveikos koordinavimas - Pagrindinis terminalo darbo organizavimo uždavinys – kiekvienos perkrovimo komplekso sudedamosios dalies darbo ir tarpusavio sąveikos optimizavimas ir efektyvus visų transporto rūšių naudojimas. Todėl terminalas turi būti aprūpintas reikiamu kiekiu įvairių mechanizmų,valdymo IT ir ryšių priemonių. Norint išvengti transporto spūsčių ir netvarkingo krovinių krovimo, būtina numatyti papildomus plotus laikinam sandėliavimui terminale bei numatyti tam tikras vietas pagal importą ir eksportą. Efektyvaus terminalų darbo esmė yra pakankamas gamybinis plotas ir tinkamai išbandyta terminalų funkcionavimo darbo technologija. Projektuojant terminalą, reikia atsižvelgti į galimybę išplėsti teritoriją, jeigu sėkminga jo veikla leistų padidinti vežimų apimtis. nes nesant galimybė plėstis, veiksmingas terminalo darbas po kurio laiko gali strigti.

Terminalai kombinuotiems vežimams labai svarbūs. Juose perkraunami įvairūs ITV.

Terminalai aprūpinti įvairia krovos technika, inžineriniais statiniais, juose įdiegtos įvairios krovos valdymo sistemos. Terminaluose bendradarbiauja įvairios tarnybos.

Labai svarbu kad, tam tikrame transporto koridoriuje (transporto rūšių sąveikai gerinti) būtų optimalus terminalų skaičius su jų teikiamomis paslaugomis.

Intermodaliniai terminalai (terminalų vaidmuo gamybos veikloje).

Intermodalinis terminalas – punktas, jungiantis kelių rūšių transportus leidžiantis įvykdyti kombinuotą transportavimą per trumpesnį laiką pereinant iš vienos transorto rūšies į kitą.

Skirtingų transporto rūšių harmoningas sujungimas į vieną kompleksinę sistemą, leidžia sinchronizuoti transporto rūšių panaudojimą ir aukšto lygio kontrolę. Ta sąveika vyksta intermodaliniuose terminaluose.

Tarptautinės rinkos tendencijos, egzistuojančios intermodalinio ir kombinuoto transporto srityje.

Organizacinė pagalba bei bendradarbiavimas tarp visų suinteresuotų šalių

Naujos ES direktyvos dėl intermodalinio ir kombinuoto transporto atvėrė rinką naujiems operatoriams bei naujesnių ir geresnių gamybos bei transportavimo modelių atsiradimui.

Konkurencijos intermodaliniame transporte įvedimas tapo varomąja jėga operatoriams pagerinti savo paslaugų lygį ir kainų konkurencijai už šias paslaugas;

Dereguliacija atvėrė ir padidino išėjimą į rinką tiek įprastiniams, tiek naujo pobūdžio operatoriams.

Į intermodalinio transporto rinką įsijungė naujos kompanijos.

UIRR – Šis vežimų būdas paprastai taikomas tarptautiniuose maršrutuose, kadangi jo konkurencingumas vietinių vežimų rinkose yra nedidelis dėl trumpų transportavimo nuotolių.

Vienintelis duomenų šaltinis lieka atskirų operatorių teikiamos metinės veiklos ataskaitos.

 • Logistika Konspektai
 • 2016 m.
 • Lietuvių
 • Andriuha07
 • 10 puslapių (4117 žodžių)
 • Kolegija
 • Logistikos konspektai
 • Microsoft Word 210 KB
 • Kombinuoti ir intermodaliniai vežimai
  10 - 9 balsai (-ų)
Kombinuoti ir intermodaliniai vežimai. (2016 m. Gegužės 19 d.). http://www.mokslobaze.lt/kombinuoti-ir-intermodaliniai-vezimai.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 24 d. 03:53