Komenskis ugdymo samprata


J.a komenskio ugdymo sistemos. Komenskio ugdymo sistema. Komenskio biografija. J.a. komenskio biografija. Komenskio ugdymo tikslai. Komenskis ir jo svietimas. Ugdymo sistemos konspektas. Kamenskio laiškas. Komenskis tikslai. J.komenksio mokymo sistema.

Pedagogikos konspektas. Autoriaus biografijos duomenys. Koncepcijoje pateikti formavimo siekiai, uždaviniai. Autoriaus aprašytos ir nagrinėjamos mokyklos, švietimo sistema. Ugdymo teorijoje kontruotas mokymo vaizdinys, mokymo organizavimo dėsningumai. Mokinių lavinimo galimybės autoriaus dėstomoje teorijoje. Koncepcijoje pateikta auklėjimo apibrėžtis, priemonės, būdai. Pedagogo raštuose rasti reikalavimai mokytojui.


Įžymus čekų mokslininkas , pedagogas ir visuomenės veikėjas, sukūręs vieningą, liaudiškumo principu paremtą mokymo ir lavinimo teoriją.

Gyveno perėjimo iš feodalizmo į kapitalizmą laikotarpyje, kuris kėlė naujus uždavinius švietimui bei auklėjimui. Pirmiausia reikėjo liaudžiai suteikti žinių, būtinų gamybai ir prekybai. Antra, plito idėja, kad žmogaus gyvenimas turi būti džiaugsmingas ne tik aname, bet ir šiame pasaulyje. Imama ieškoti būdų kurti tokiai liaudies švietimo sistemai, kuri geriausiai atitiktų naujus visuomenės poreikius.

Buvo “čekų brolių” bendruomenės narys ir vienas iš jos vadovų. Jie siekė įgyvendinti lygybės ir brolybės savitarpio pagarbos, pasisakė prieš feodalinę valstiečių priklausomybę, tačiau nepripažino klasių kovos. Tikriausių čekų išsivadavimo būdu ši bendruomenė laikė šviečiamąją veiklą, todėl didelį dėmesį skyrė mokyklų steigimui.

J. A. Komenskis gyveno ne tik čekijoje, bet dažnai ir kitose šalyse – lenkijoje, vengrijoje, švedijoje, vokietijoje, anglijoje ir olandijoje.

Jis gimė nedideliame nivnicės miestelyje moravijoje. Jo tėvas ir senoliai buvo aktyvūs “čekų brolių” bendruomenės nariai. Tėvas turėjo malūną, todėl gyveno pasiturinčiai. Komenskis lankė bendruomenės mokyklą.

1604m. , kai komenskiui buvo 12 m. Per epidemiją mirė jo tėvai ir du broliai. Jis liko su seserimi ir juos ėmė globoti giminaičiai stražnicėje. Ten 1604-1605m. Lankė bendruomenės mokyklą.

1605m. Pab. Miestas buvo sunaikintas vengrų kariuomenės, todėl tik po trejų metų pertraukos komenskis mokosi toliau - įstoja į lotyniškąją mokyklą prerove. Per trejus metus ją gerai baigia, išryškindamas savo gabumus ir nepaprastą darbštumą. Būdamas 16 m. Jis kritiškai vertino mokyklos veiklą, jam gimė mintis, kad reikia tobulinti liaudies švietimą, kuri vėliau tapo viso jo gyvenimo devizu.

Kai baigė mokyklą, bendruomenės lėšomis buvo pasiųstas į vokietiją įgyti aukštąjį išsilavinimą. Studijavo herborno universitete. Jis mokėsi teologijos, studijavo platoną, aristotelį, ciceroną, seneką, didelę įtaką jam turėjo jaunas profesorius j. Alštedas – pažangus mąstytojas, kalvinistas. Taip klostėsi jo sensualistinės pažiūros.

Besimokydamas jis pradeda savarankiškas studijas bei ieškojimus ir daro teisngą išvadą, kad pažinimo pradžia - pojūčiai. Jis tampa sensualistinės filosofijos šalininku bei propaguotoju.

  • Pedagogika Konspektai
  • 2012 m.
  • Irena
  • 10 puslapių (4925 žodžiai)
  • Pedagogikos konspektai
  • Microsoft Word 34 KB
  • Komenskis ugdymo samprata
    10 - 1 balsai (-ų)
Komenskis ugdymo samprata. (2012 m. Vasario 26 d.). http://www.mokslobaze.lt/komenskis-ugdymo-samprata.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 24 d. 07:46