Komercinių bankų lyginamoji analizė


Santrauka. Abstract. Įvadas. Teoriniai bankų kredito rizikos valdymo aspektai. Bankų kredito rizikos samprata. Bankų kredito rizikos valdymo samprata. Kredito rizikos valdymo principai ir metodai. Kredito rizikos valdymas Lietuvoje. Lietuvos komercinių bankų kredito rizikos valdymo analizė. Lietuvos komercinių bankų veiklos rezultatų apžvalga. Lietuvos komercinių bankų pasirinkimas detalesnei kredito rizikos valdymo analizei. AB „Swedbank“ ir AB „Ūkio bankas“ kredito rizikos valdymo strategijos analizė. AB „Swedbank“ kredito rizikos valdymo strategijos analizė. AB „Ūkio bankas“ kredito rizikos valdymo strategijos analizė. AB „Swedbank“ ir AB „Ūkio bankas“ paskolų portfelio rizikos analizė. Lietuvos komercinių bankų kredito rizikos valdymo tobulinimo galimybės. Kredito rizikos valdymo organizacinės struktūros tobulinimas. Kliento mokumo vertinimo sistemos tobulinimas. Kredito monitoringo po kredito išdavimo įdiegimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.

Kiekvienas komercinis bankas susiduria su kredito rizika ir tam, kad bankų sektorius būtų saugus ir patikimas, reikia tinkamo kredito rizikos valdymo, todėl šio bakalauro darbo tikslas yra išanalizuoti Lietuvos komercinių bankų kredito rizikos valdymo ypatumus, išsiaiškinti pagrindines problemas, iškylančias kredito rizikos valdymo metu, bei pateikti pasiūlymus, toms problemoms spręsti. Tam, kad geriau suprasti kredito rizikos valdymą ir rasti optimaliausius problemų sprendimus, pirmojoje dalyje aptarta bankų kredito rizikos ir kredito rizikos valdymo samprata, bankų kredito rizikos valdymo principai bei modeliai, kuriais bankai turėtų naudotis vertindami kredito riziką.

Antrojoje dalyje apžvelgiama bendra Lietuvos bankų situacija 2007 – 2011 metais, aptariami rodiklių pokyčiai. Analizuojami pasirinkti bankai kredito rizikos valdymo atžvilgiu, lyginami pagrindiniai rodikliai, analizuojama kredito rizikos valdymo kokybė. Išanalizavus pasirinktus bankus, nustatyta, kad kredito rizikos valdymas analizuotuose bankuose yra tinkamas, tačiau jie praranda dalį pelno dėl vengimo prisiimti didesnę riziką. Dėl šios priežasties trečiojoje dalyje pateikiami pasiūlymai kredito rizikos valdymui gerinti: kredito rizikos valdymo organizacinės struktūros tobulinimo galimybės, naujų kliento mokumo vertinimo elementų panaudojimas, kreditų monitoringo po paskolos suteikimo įtraukimas į kreditų rizikos valdymą.

The second part gives an overview of the general situation in the Lithuanian banking sector in 2007-2011 years. Also in this part are discussed changes in the main ratios, analyzed credit risk management of selected banks, compared the main ratios, and analyzed the quality of credit risk management. The analysis of selected banks shows, that the credit risk management is appropriate, however, these banks are losing share in the profits due to avoidance to assume higher risk. For this reason in the third paragraph are offered the main suggestions to improve credit risk management: the capabilities of improvement of the organizational structure of the credit risk management, the use of new elements in the assessment of the solvency of the client and the credit monitoring after the granting of a loan.

Komerciniai bankai yra vieni iš svarbiausių ekonominės veiklos dalyvių. Jie kaupia lėšas, priimdami indėlius iš fizinių bei juridinių asmenų ,ir tuo pačiu teikia paskolas kitiems fiziniams bei juridiniams asmenims. Bankų pajamų šaltinis yra paskolos, indėliai kituose bankuose, vertybiniai popieriai ir pan.. Paskolos sudaro didžiąją dalį bankų turto (pagal Lietuvos banko statistinius duomenis 2012 metų sausio 1 d. paskolos sudarė 68 proc. bankų turto), todėl paskolų teikimas yra svarbiausia įprastinio komercinio banko veikla.

Veikdami sudėtingoje ekonominėje aplinkoje, komerciniai bankai, kaip ir kiti rinkos dalyviai, susiduria su įvairių rūšių rizika. Rizika bankui reiškia neapibrėžtumą, susietą su tam tikro įvykio tikimybe, pavyzdžiui, ar klientas laiku grąžins jam suteiktą paskolą? Ar kitą mėnesį indėlių apimtis išaugs? Bankų specialistai yra suinteresuoti siekti didelio pelningumo, tačiau jie negali išvengti operacijų rizikingumo problemos. Kadangi, kaip jau buvo minėta, kreditų teikimas yra pagrindinė komercinių bankų veikla, tai didžiausią reikšmę sėkmingai bei saugiai banko veiklai turi kredito rizika.

Kredito rizikos įvertinimo ir valdymo problema yra itin aktuali ir turi būti sprendžiama, kad bankų sektorius būtų saugus ir patikimas. Kredito rizikos valdymas – tai procesas, kurio metu nustatoma nuostolių galimybė, įvertinamas nuostolių dydis bei taikomi konkretūs veiksmai optimaliam kredito rizikos ir pelno santykiui gauti. Kiekvienas bankas pasirenka sau priimtiniausią kredito rizikos valdymo modelį.

Darbo objektas – Lietuvos komercinių bankų kredito rizika.

Darbo tikslas – išanalizuoti Lietuvos komercinių bankų kredito rizikos valdymo ypatumus, nustatyti iškylančias kredito rizikos valdymo problemas bei pateikti pasiūlymus problemoms spręsti.

Apibrėžti bankų kredito rizikos bei kredito rizikos valdymo sampratas.

Pristatyti bankų kredito rizikos valdymo principus ir vertinimo metodus.

Atlikti Lietuvos komercinių bankų situacijos apžvalgą 2007 – 2011 metais.

Išanalizuoti ir palyginti kredito rizikos valdymą bankuose AB „Swedbank“ ir AB „Ūkio bankas“.

Pateikti pasiūlymų bankų kredito rizikos valdymo gerinimui.

Tad šiame darbe bus analizuojami Lietuvos komercinių banku kredito rizikos valdymo ypatumai, išsiaiškinamos pagrindinės problemos, iškylančios kredito rizikos valdymo metu, bei pateikiami pasiūlymai toms problemoms spręsti.

  • Finansai Bakalauro darbas
  • Microsoft Word 1222 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 54 puslapiai (14328 žodžiai)
  • Universitetas
  • Gintarė
  • Komercinių bankų lyginamoji analizė
    10 - 2 balsai (-ų)
Komercinių bankų lyginamoji analizė. (2015 m. Lapkričio 25 d.). https://www.mokslobaze.lt/komerciniu-banku-lyginamoji-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 21 d. 22:52
×