Komercinių bankų veiklos rizika ir jos valdymas


Komercinių bankų veiklos rizika ir jos valdymas. Komerciniai bankai ir jų rizikos samprata bankas. Bankų rūšys Komercinis bankas. Bankų rizikos samprata. Bankų rizikos tipai ir rūšys. Vidinė ir išorinė banko rizika. Vidinė valdymo rizika. Eilės išorinė rizika. Prekybos rizika arba rinkos rizika. Rizikios ėvertinmas komerciniuose bankuose Rizikos analizė bankuose. Rizikos valdymo metodai. Kokybinė analizė kiekybinė analizė. Rizikos įveikimo priemonės ir padengimo šaltiniai Banko rizikos valdymo politika. Pirmasis – rizikos vengimo metodas. Pagrindiniai vidiniai rizikos padengimo šaltiniai yra. Finansinių banko rizikų valdymo principai , metodai ir kontrolės formos Palūkanų normų rizika ir jos mažinimas. = 2 + b1 + b2 + bn + bn /. Valiutos rizika ir jos mažinimas. Investicijų rizika ir jos mažinimas. Investicijos į vertybinius popierius. Likvidavimo rizika ir jos mažinimas. Pinigų srautų nesutapimo rizika. Rinkos likvidumo rizika.


Darbo tikslas - nustatyti Lietuvos komerciniuose bankuose atsirandančias rizikas, jų valdymą, bei rizikų mažinimo priemones.

Nuo stabilaus bankų funkcionavimo priklauso visos ekonomikos stabilumas, todėl bankų veikla yra reglamentuojama griežčiau nei kitos verslo sritys. Bankų bankrotai yra labai pavojingi šalies ekonomikai, nes kartu sukelia kitų ūkio subjektų bankrotų grandinę, taip neigiamai paveikdama šalies finansinį stabilumą.

Bankų sistemą sudaro tarpusavyje susijusių šalies įvairių rūšių bankų bei kitų kredito institucijų visuma, paprastai organizuojama dviem lygiais:

Visa šiuolaikinė bankininkystė yra pagrįsta dalinių atsargų principu. Tai yra tokios atsargos, kurias indėlius priimančios bei išmokančios kredito įstaigos privalo laikyti nustatyta tvarka tam, kad galėtų vykdyti savo teisėtus finansinius įsipareigojimus. Atsargų dydį šalyje veikiančioms kredito įstaigoms nustato centrinis bankas. Todėl jos vadinamos privalomosiomis atsargomis. Dalinių atsargų principas padeda užtikrinti indėlininkų lėšų saugumą ir reguliuoti pinigų pasiūlą rinkoje. [4]

Komercinis bankas savo išteklius formuoja pritraukdamas laikinai laisvas lėšas ir dirbdamas bankinės komercijos principais, kurių svarbiausieji:

1.Vidinė (valdymo) rizika – susijusi su banko personalo pasirengimo, naudojamos technikos, technologijos lygiu, banko įvaizdžiu ir pan. Jei banko sprendimai infrastruktūrai plėsti bus nepagrįsti, padidės vadybos rizika. Technologijos rizika didėja, kai bankas pradeda teikti paslaugas, kurių savikaina didesnė nei pajamos už jas. Inovacijų rizika atsiranda tada, kai bankas nesugeba pasiūlyti naujų aptarnavimo paslaugų ar banko veiklos produktų. Personalo rizika priklauso nuo personalo kvalifikacijos ir tinkamumo užimamoms pareigoms. Piknaudžiavimo, apgavystės rizika padidėja, kai banko darbuotojai ar vadovybė neistengia užkirsti kelio iš anksto prognozuojamiems nuostoliams.

1.1Teisinė aplinkos rizika – galimų nuostolių rizika dėl valdžios institucijų teisinių aktų, reglamentuojančių ekonominius santykius, pakitimų, kurie gali turėti įtakos banko veiklos rezultatams. Jos valdymo tikslas banke – tinkamai paruošti naujų teisės aktų, reglamentuojančių banko veiklą, įgyvendinimui, kad būtų išvengta nuostolių, neiškiltų pavojus stabiliai veiklai ar nesumažėtų pasitikėjimas banku. Teisinės aplinkos rizika valdoma stebint ir analizuojant valdžios institucijų siūlomus teisės aktų pakeitimus, kad bankas galėtų iš anksto pasiruošti jų įgyvendinimui.

1.2Ekonominė rizika – tai nuostolių rizika, atsirandanti dėl LR Vyriausybės vykdomos pinigų politikos pokyčių, kurie gali daryti įtaką banko finansinei padėčiai. Jos valdymo tikslas mažinti galimus nuostolius, atsirandančius dėl nenaudingų ekonominės ir pinigų politikos pakitimų.

1.3Konkurentų rizika – atsiranda, jei bankas negeba pasinaudoti savo konkurenciniais pranašumais, tinkamai reaguoti į konkurentų veiksmus bei aplinkos pokyčius, ir tai sumažina banko konkurencingumą rinkoje. Šios rizikos valdymo tikslas – užtikrinti banko konkurencingumą rinkoje visose teikiamų paslaugų ir produktų srityse ir didinti banko užimamos rinkos dalį pagal verslo plane numatytą strategiją.

1.4Reputacijos rizika – susijusi su banko gero vardo praradimu dėl dalyvavimo pinigų plovimo operacijose, nelegalaus verslo finansavime bei dėl banko klientų komercinių paslapčių atskleidimo. Reputacijos rizika valdoma siekiant išlaikyti gerą banko vardą visuomenės akyse bei užtikrinti pasitikėjimą banku. Jos rizika valdoma prevencinių priemonių įgyvendinimo dėka.

2.Įvykdymo rizika – nuostolių rizika, susijusi su banko paslaugų teikimo bei šių paslaugų pelningumo užtikrinimu. Jai priskiriamos rizikos kategorijos, susijusios su banko paslaugų teikimo užtikrinimu. Jos yra:

2.1Šalies rizika – atsiranda, kai užsienio valstybės nenori ar negali vykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams. Šalies rizika valdoma analizuojant šalies ekonominę, socialinę ir politinę padėtį bei sekant šalies reintingus.

  • Bankininkystė Referatas
  • Microsoft Word 79 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 20 puslapių (4436 žodžiai)
  • Universitetas
  • Ana
  • Komercinių bankų veiklos rizika ir jos valdymas
    10 - 3 balsai (-ų)
Komercinių bankų veiklos rizika ir jos valdymas. (2017 m. Gegužės 09 d.). https://www.mokslobaze.lt/komerciniu-banku-veiklos-rizika-ir-jos-valdymas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 08:13
×