Kompetencijos pasidalijimas tarp ES ir valstybių narių


Komisija. Regionų komitetas. Teisingumo Teismas.

ES kompetencija – tai įgaliojimai suteikti jai Steigiamosiomis sutartimis. Valstybės narės perleido savo įgaliojimus reguliuoti tam tikrus klausimus Bendrijoms. Valstybės narės šią kompetenciją perdavė besąlygiškai ir neterminuotai. Kaip žinome valstybės narės savo įgaliojimus tam tikrose srityse perleidžia palaipsniui, būtent per steigimo sutarčių pataisas. Taigi tose srityse, kurias valstybės narės perleido Bendrijai, Bendrija gali veikti t.y. priimti atitinkamus teisės aktus privalomus valstybėms narėms. Tačiau jei valstybės narės tam tikrą sritį perdavė Bendrijų kompetencijai, tai dar nereiškia, kad visais atvejais valstybės narės nebegalės toje srityse veikti. Dažnai yra perduodama tik dalis tam tikros veiklos sričių įgaliojimų, todėl galimi atvejai, kai tam tikrose srityse teisės aktus kompetentingos priimti ir valstybės narės ir ES institucijos.

Teisiniam pagrindui priimti EB teisės aktą reikia šių elementų:

teisiškai reguliuojamos srities;

galios šiai institucijai priimti privalomas teisės normas, pvz.: direktyvas pagal ES sutarties 94 str., reglamentus pagal EB sutarties 39 str. 3 dalies d puntą;

Lisabonos sutartis išsprendžia kompetencijos padalijimo problemas. Ji įtvirtina kompetencijos klasifikaciją į išimtinę, pasidalijamąją ir papildomą. Iki Lisabonos sutarties kompetencijos padalijimo schema buvo numatyta ES Konstitucijoje, kuri taip ir nebuvo priimta.

Taigi remiantis Lisabonos sutartimi ES veikimo sutartyje įtvirtintos tokios pagrindinės kompetencijos rūšys:

2. Pasidalijamoji arba kompetencija, kurią ES dalijasi kartu su valstybėmis narėmis Sąjungos aktams įgyvendinti (2 str. 2 dalis)

Proporcingumo principas - vienas pagr. principų apibrėžiant, kaip Sąjunga turėtų naudotis išimtine ir pasidalijamąja kompetencija, t. y. kokia turėtų būti ES veiksmų forma ir pobūdis. ESS nustatyta, kad Sąjungos veiksmų turinys ir forma neviršija to, kas būtina Sutarčių tikslams pasiekti. Turi būti pasirenkamos mažiausiai varžančios priemonės.

būtini tvirtesni naudos Europos Sąjungai įrodymai. Pvz, išnagrinėjusi iniciatyvą ES lygmens veiksmų sporto sektoriuje svarbos didinimas, valdyba išreiškė susirūpinimą dėl nepakankamo planuojamos finansinės programos pagrindo. Valdyba taip pat abejojo ES lygmeniu taikomų priemonių, skirtų sumanymui ženklinti kalnų ūkio produktus, nauda. Abiem atvejais atitinkamos tarnybos nusprendė, prieš siūlydamos ES lygmens veiksmus, atlikti papildomą tyrimą;

  • Microsoft Word 17 KB
  • 2015 m.
  • 9 puslapiai (1996 žodžiai)
  • Universitetas
  • Diana
  • Kompetencijos pasidalijimas tarp ES ir valstybių narių
    10 - 7 balsai (-ų)
Kompetencijos pasidalijimas tarp ES ir valstybių narių. (2015 m. Gegužės 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/kompetencijos-pasidalijimas-tarp-es-ir-valstybiu-nariu.html Peržiūrėta 2020 m. Spalio 01 d. 01:22
×
146 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo