Kompiuterizuotas įmonės veiklos modeliavimas


Įvadas. Įmonės veiklos rodikliai. Įmonės pajėgumai. Produkcija ir gamyba. Finansiniai rezultatai. Įmonės finansinės būklės ir rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Mokumo rodikliai. Išvados ir siūlymai. Literatūra. Priedai.


Kiekviena įmonė imasi tam tikros veiklos ir ją plėtoja tam, kad gautų kiek galima didesnės ekonominės naudos. Ji nustatoma pasitelkus pelno, uždirbto per tam tikrą laikotarpį, rodiklį, kuriam įtaką daro du pagrindiniai veiksniai – pajamos, gautos pardavus prekes ar suteikus paslaugas ir sąnaudos, patirtos uždirbant pajamas per ataskaitinį laikotarpį. Tam, kad ekonominė nauda būtų kuo didesnė, įmonė turi ne tik stengtis uždirbti vis didesnes pajamas, bet ir siekti, kad jas uždirbant, būtų patirtos kuo mažesnės sąnaudos. Šiandien viena iš svarbiausių įmonių problemų – racionalus išteklių naudojimas, taupymo galimybių, maksimalus vidinių rezervų atskleidimas bei panaudojimas. Sąnaudų mažinimas įtakoja geresnius įmonės veiklos rezultatus, kas yra labai aktualu tiek įmonės valdytojams, tiek išoriniams vartotojams. Taigi būtina įvertinti veiklos rezultatus.

Darbo tikslas – įvertinti įmonės UAB „PATIKIMAS KATILAS“ veiklos rodiklius, nustatyti pajėgumus, pateikti produkcijos ir gamybos apimtis bei finansinius rezultatus, o taip pat išanalizuoti finansinę būklę ir rodiklius.

Šiam tikslui pasiekti pasitelkiami šie darbo uždaviniai:

Darbo metodas – įstatymų, mokslinės teorinės literatūros ir kitų literatūros šaltinių, bei įmonės finansinių ataskaitų rinkinių, santykinių rodiklių analizė.

Įmonės veiklos rodikliai atskleidžia gamybos pajėgumus, pagamintos ir parduotos produkcijos santykį bei finansinius rezultatus, kuriais remiantis prognozuojamos įmonės veiklos perspektyvos, numatomi tolimesni įmonės strateginiai veiksmai. Įmonės finansinės ataskaitos rodo ne tik finansinę būklę, bet ir įmonės valdymo kokybę. Įmonės veiklos efektyvumui jos veiklos tęstinumui vertinti naudojami finansiniai veiklos rodikliai.

1 paveiksle galima pamatyti kaip kito įmonės pajėgumas per penkerius metus. UAB „PATIKIMAS KATILAS“ faktinis pajėgumas per visą laikotarpį tik didėjo. Tai buvo pasiekta įsigyjant naujų įrengimų ir priimant naujų darbininkų. Per analizuojamą laikotarpį įrengimų skaičius įmonėje padidėjo nuo 5 iki 6, o darbuotojų nuo 25 iki 60. Nuo pirmų metų įmonė pradėjo dirbti sėkmingai ir efektyviai, nes faktinis pajėgumas tolygiai kilo.

UAB „PATIKIMAS KATILAS“ gamina šildymo katilus „Kaitra-150“ ir parduoda juos visoje Lietuvoje. Pirmaisiais metais bendrovė užsakė paklausos ir konkurencijos tyrimus, kad būtų galima nuspręsti kiek produkcijos reikia pagaminti, kurią galima patiekti vartotojams ir kokia konkurencija vyrauja šios prekės segmente. Bendrovės tikslas buvo parduoti visą pagamintą produkciją, todėl investavimas į naujus įrengimus ir gaminamos produkcijos apimties didinimas buvo atliekamas atsižvelgiant į rinką. Pirmaisiais metais įmonėje dirbo 6 prekybos atstovai, ketvirtaisiais metais didinant gamybos apimtis ir pardavimus buvo priimti dar 2.

Kaip pavaizduota 2 paveiksle, bendrovei tik 3-siais metais nepavyko parduoti visos pagamintos produkcijos, tačiau ketvirtaisiais parduota visa pagaminta produkcija ir praėjusių metų likutis. 1-aisiais metais buvo pagaminta 1800 vnt. katilų, antraisiais jau 2300 vnt., trečiaisiais gamyba išaugo iki 2800 vnt., ketvirtaisiais išliko panaši – 2850 vnt., o penktaisiais metais pagaminta 3260 vnt. šildymo katilų. Analizuojamu laikotarpiu didėjantis pagamintos produkcijos skaičius rodo, jog įmonė išteklius naudoja efektyviai, o pardavimų didėjimą lėmė papildomų prekybos atstovų priėmimas.

  • Finansai Kursinis darbas
  • Microsoft Word 85 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 32 puslapiai (2559 žodžiai)
  • Kolegija
  • Erikas
  • Kompiuterizuotas įmonės veiklos modeliavimas
    10 - 9 balsai (-ų)
Kompiuterizuotas įmonės veiklos modeliavimas. (2016 m. Sausio 28 d.). https://www.mokslobaze.lt/kompiuterizuotas-imones-veiklos-modeliavimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 25 d. 23:35
×