Kompleksinis požiūris vadyboje


"kompleksinis požiūris -". Swot analize vadyboje. Franko b. ir lilian m. džilbretų nuopelnai vadyboje. Vystymosi orientacija imone.

Įvadas. Darnaus vystymosi samprata. Strategija darnos kontekste. Strategijos samprata. Įmonės strategijos tikslinė orientacija. Įmonės strategija. Darnos priemonės. Darnios plėtros modeliai. Įmonės darnumo vertinimo priemonės. Išvados. Literatūros sąrašas. Ilgą laiką visuomenės vystymasis rėmėsi nuostatos, kad tik auganti ekonomika ir didėjanti gamyba yra visuomenės gerovės pagrindas ir svarbiausia vertybė, deja, visa tai lėmė intensyvesnį, nesustabdomą gamtos išteklių naudojimą, aplinkos teršimą ir dvidešimto amžiaus septintajame dešimtmetyje pasiekė tokį lygį, kad iškilo ekologinės krizės grėsmė. Todėl buvo pradėta galvoti, kad spartus ekonominis vystymasis yra visiškai nesuderinamas su švaria ir sveika aplinka ir ieškoma sprendimų kaip juos suderinti. Darnus vystymasis - tai toks vystymasis, kuris tenkina dabartinius visuomenės poreikius, nemažinant ateinančių kartų galimybių tenkinti savus poreikius, jis turi būti pagrįstas ne tik ekonominių ir aplinkosauginių interesų derinimu, bet ir garantuoti valstybės vidaus bei tarpvalstybinių santykių socialinį teisingumą. Pasaulyje būtina užtikrinti socialiai ir ekologiškai orientuotą darną, nes tai yra labai svarbi bet kokio socialinio veiklos vieneto tolimesnio vystymosi dalis. Jos plėtrai mokslas skiria vis daugiau dėmesio, bet visos teorijos kol kas nėra visiškai idealios. Pastaraisiais metais įmonės darna tampa viena populiariausių ir ambicingiausių modernios vadybos sąvokų. Aplinka ir įmonės yra stipriai susiję tarpusavyje, ilgalaikė jų sėkmė priklauso nuo to, kaip darniai ji sugeba integruotis į aplinką bei jausti suinteresuotųjų šalių socialines nuotaikas, vykdyti darnią veiklą. Pasiekti įmonės darnų vystymąsi reiškia, kad įmonės turi matuoti visą jų daromą įtaką aplinkai ir teikti ataskaitas nuosekliai, skaidriai ir suprantamai visoms suinteresuotoms šalims. Procese svarbu įvertinti aplinkos vadybą, strateginio valdymo ir darnaus vystymosi principus bei sistemas. Įmonė pasiekusi darnos lygį įmonės viduje tik tada gali būti vadinama įmone – sistema, nes tik tada įmonė sugeba harmonizuoti savo tikslus su didesnės sistemos – visuomenės tikslais, ji yra naudinga, kadangi atsižvelgia į įvairių suinteresuotų šalių ekonominius, socialinius ir aplinkosauginius poreikius.

3 pav. Organizacijų plėtros teorijų , strategijos

1980 metais tarptautinių aplinkosauginių organizacijų ir institucijų pastangomis buvo parengtas ir paskelbtas dokumentas pasaulio apsaugos strategija , kuris faktiškai ir padėjo darnaus vystymosi strategijos pamatus. Dokumente buvo atsisakyta ekonominio vystymosi ir aplinkos apsaugos supriešinimo ir deklaruota, kad jie nėra prieštaringi dalykai, bet racionalus gamtos išteklių naudojimas yra neatskiriama ne tik ekonominio vystymosi, bet ir gamtos apsaugos dalis.

(koncepcija suformuluota jt aplinkos ir vystymosi komisijos 1987m. Ataskaitoje mūsų bendra ateitis ).

Pasaulyje būtina užtikrinti socialiai ir ekologiškai orientuotą darną, nes tai yra labai svarbi bet kokio socialinio veiklos vieneto tolimesnio vystymosi dalis.

Pastaraisiais metais įmonės darna tampa viena populiariausių ir ambicingiausių modernios vadybos sąvokų.

įmonė pasiekusi darnos lygį įmonės viduje tik tada gali būti vadinama įmone – sistema, nes tik tada įmonė sugeba harmonizuoti savo tikslus su didesnės sistemos – visuomenės tikslais, ji yra naudinga, kadangi atsižvelgia į įvairių suinteredarnus vystymasis – tai toks vystymasis , kuris patenkina dabartinio laikmečio poreikius, nesukeldamas pavojaus būsimoms kartoms patenkinti savuosius. [1].

Darnos koncepcija susideda iš aplinkos (ekologinis stabilumas), ekonomikos (ekonomikos augimas), socialinės (socialinis augimas), politinės-organizacijos (siekimas demokratijos), etinės (kaip tai turėtų būti) dimensijų.

Darnos tikslas yra pasiekti socialinę- ekonominę gerovę, visuomenės ir aplinkos harmoniją, subalansuojant socialinių, ekonominių, ekologinių interesų tenkinimą bei garantuojant visų kartų ir žemės ateitį. Darna turi derinti ekonominius, socialinius ir aplinkosauginius tikslus ir dimensijas. (1 pav. ) šių dimensijų sąveikai didelę įtaką daro politinė demokratija, šalių noras išsaugoti taiką ir saugumą. Juos suderinti ir panaudoti kaip priemones siekiant darnaus vystymosi nelengvas uždavinys, nes visi trys darnaus vystversle darna apima ekonominės veiklos galimus mastus ir kokybę. Kiekvienos įmonės darnaus ekonominio vystymosi valdymo principas – pelningumo augimas. Turi įmonės suprasti, kad verslas ir aplinka turi padėti vieni kitiems, o neriboti ar trukdyti, o šis augimas būtų nesubalansuotas, jei to būtų siekiama žalos aplinkai kaina. Darnų vystymąsi galima apibūdinti kaip strategiją, užtikrinančią dabartinius įmonių bei visų suinteresuotųjų šalių poreikius ir žmogiškųjų bei gamtinių resursų išsaugojimą ateities kartoms.

  • Microsoft Word 297 KB
  • 2012 m.
  • 12 puslapių (2565 žodžiai)
  • Universitetas
  • Gerdajan
  • Kompleksinis požiūris vadyboje
    10 - 3 balsai (-ų)
Kompleksinis požiūris vadyboje. (2011 m. Lapkričio 20 d.). https://www.mokslobaze.lt/kompleksinis-poziuris-vadyboje.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 22 d. 23:29
×