Komponentų ypatybės pažintinė praktika


Elektronikos praktikos ataskaita.

Įvadas. Tranzistorius. Diodas. Puslaidininkai diodai. Voltamperinė charakteristika. Diodo sandara. Lempinis diodas. Veikimo Principas. Kondensatorius (kondesnatoriaus kapsulė). Kondensatoriaussandara. Rezistorius. Potenciometras. Išvada. Literatūros sąrašas.


Elektronika tai mokslo ir technikos šaka, tirianti ir pritaikanti prakikoje elektros komponentų judėjimo reiškinius vykstančius per įvairias terpes. Šie reiškiniai taikomi įvairiuose elektroniniuose prietaisose, ypač puslaidininkiuose ir kituose įvairiuose komponentuose. Elektronika nagrinėja elektroninių prietaisų, jų komponntų veikimo teoriją, jų savybes, konstrukciją, technologiją, schemas, jų žymėjimą Europoje ir JAV. Tad Šiame darbe aš Jus supažindinsiu su tokiais komponentais, kaip tranzistoriumi, diodu, kondensatoriauskapsulė, kondensatoriumi, rezistoriumi, potenciometru.

Tranzistoriumielektronikojevadinamaspuslaidininkinis įtaisas, paprastai naudojamas elektroniniams signalams sustiprinti ar nukreipti. Tranzistorius yra fundamentali kompiuterių ir kitų modernių elektroninių prietaisų detalė. Išrastas 1948 m.[1]

Priklausomai nuo sandūros sudarymo būdo yra dviejių tipų diodai:plokštiniaiirtaškiniai.Plokštiniai diodai gaminami pagal lydytinę arba difuzinę technologiją. Difuzinių ir lydytiniųlygintuvinių diodųkonstrukcijos yra analogiškos. Difuzinių diodų sandūra aukštoje temperatūrojedifunduojant priemaišoms įsilicįargermanį. Taškiniuose dioduosepnsandūra yra sudaroma elektriniu būdu įlydantmetalinįsmaigalį įnpuslaidininkį. Leidžiant trumpąsrovėsimpulsą tiesiogine kryptimi, esantis prie smaigalio plonas puslaidininkio sluoksnis įgyja skylinį laidumą. Taškiniuose dioduodepnsandūros plotas yra labai mažas (10-3... 10-4mm²), todėl ir jostalpalabai maža. Taškiniai diodai dėl mažos talpos naudojami esant aukštiemsdažniams. [5]

Jei kondensatoriuose naudojamas dielektrikas, visose formulėse ε0 reikia padauginti iš dielektriko dielektrinės skvarbos ε (vietoj ε0 – ε0ε).

Ne iš pigiūjų, tikslūs ir nepolarizuoti kondensatoriai.Sutinkami stiprintuvuose.Įvairioje technikoje,laikmačiuose, elektriniu variklių paleidimo mechanizmuose.Žymėjimas gan sudėtingas,ir painus.Vienur parašytas aiškiai, kitur užkoduotas. [9]

Taspats elektrolitinis kondensatorius tik su tantaliumu prie katodo.Gana brangūs ir retai sutinkami kondesatoriai.Labai talpūs svorio atžvilgiu.Jiepolarizuoti, todėl jungdami atkreipkite dėmesį![6]

Įdomu tai, kad pirmas tranzistorius buvo išrastas 1948 m. jismane sudomino savo veikimo principu, kad bazė guaną įtampa ir kolektoriuje atsiranda sovė, tada atsidaro emiteris ir tik tada po tokio proceso per tranzistorių teka srovė. Kalbant apie diodus jie dažniausiai turi du kontaktus, bet yra tokių diodų kurie turi daugiau nei du kontakatus. Kondensatorius savo išvaizda atrodo paprasta elektronikoje naudojamas elementas, bet jis yra sudarytas iš dviejų proklštelių ir viena iš jų įsielektrina teigiamai, o kita neigiamai. Kondensatorių žymejimas visame pasaulyje yra toks: viršuje talpa, apačioje darbinė įtampa, dešinėje-tegiamas polis. Be to, sudomino tas, kad rezistorių žymėjimas yra kitoks Eruopoje negu JAV, tad reikia atkreipti dėmėsį dirbant su jais.

Komponentų ypatybės pažintinė praktika. (2016 m. Gegužės 01 d.). http://www.mokslobaze.lt/komponentu-ypatybes-pazintine-praktika.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 02:16