Komunikacija pamokoje


Pedagogikos referatas. Įvadas. Mokymo(si) metodų teoriniai pagrindai. Mokymo(si) metodo sąvoka ir mokymo(si) metodai. Mokytojo ir mokinių bendradarbiavimo esmė pamokoje. Komunikacinės kompetencijos pamokose. Mokinių komunikacinės kompetencijos užsienio kalbos pamokoje. Komunikacinių gebėjimų tikrinimas ir (įsi)vertinimas. Mokinių požiūrio į taikomus aktyvaus mokymo(si) metodus empirinis tyrimas. Tyrimo metodologija. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Literatūra. Priedai.


Apie komunikacinius mokymosi metodus yra kalbėję L. Jovaiša, M. Teresevičienė, G. Gedvilienė, V. Rajeckas, V. Lukavičius, A. Juška, R. Kontautienė, E. Jensen, J. Sheilsas ir kiti. Jų siūlomi mokymo(si) metodai labai naudingi šiandienos mokyklai.

Darbo objektas – komunikacija pamokoje.

Darbo tikslas – parodyti komunikacinių metodų naudą pamokoje.

Darbo uždaviniai:

Apibūdinti mokymo(si) metodus:

•išnagrinėti bendradarbiavimo esmės naudą pamokoje;

•išanalizuoti mokinių kompetencijas pamokoje;

•pabrėžti šiandienos (įsi)vertinimo būtinybę mokykloje;

•apklausos pagalba ištirti mokinių nuomonę apie taikomus komunikacijos metodus.

Darbo metodai: mokslinės literatūros, straipsnių, švietimo dokumentų duomenų sisteminimas ir analizė, anketinė apklausa, apibendrinimas, aiškinimas.

Komunikacija pamokoje. (2013 m. Birželio 26 d.). http://www.mokslobaze.lt/komunikacija-pamokoje.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 22:10