Komunikacijos procesai


Komunikacijos procesas. Komunikacijos proceso aspektai. Komunikacijos efektyvumas. Komunikacijos formos. Vertikalioji komunikacija. Horizontalioji komunikacija. Neformali komunikacija. Komunikacijos tobulinimo būdai. Neformali komunikacija.

Efektyvi komunikacija tai dvipusis procesas. Informacijos perdavimo ir priėmino procesas yra labai svarbus organizacijos, kolektyvo elgsenai.

Daugiausia kolektyvo nariams būtinos informacijos sukuria vadovas, nes pagal padėtį kolektyve vadovas yra vienas iš svarbiausių komunikacijos centrų. Visas vadovo elgesys yra nukreiptas į organizacijos tikslų formavimą ir pasiekimą, informacijos mainų kokybę, kuri gali tiesiogiai įtakoti realizavimo lygį. Tai reiškia, kad norint organizacijai pasiekti sėkmę reikalingas efektyvus bendravimas. Efektyviai dirbantys vadovai, tai tie kurie efektyviai komunikuoja. Vadovams efektinga komunikacija yra svarbi dėl šių priežasčių:

Daugelis mano, kad organizacijos sėkmei didžiulę reikšmę turi efektyvi komunikacija, o tyrimai parodė, kad 73% amerikiečių, 63% anglų, 85% japonų vadovų mano, kad komunikacija – svarbiausia kliūtis siekiant efektyvumo. Kiti tyrimai parodė, kad maždaug 250000 darbininkų iš 200000 įvairiausių kompanijų, informacijos apsikeitimą įsivaizduoja kaip vieną iš sudėtingiausių problemų organizacijose. Šios apklausos duomenimis neefektyvi komunikacija – viena iš svarbiausių sferų problamoms kilti. Kad patobulintume komunikaciją mes turime mokytis mažinti neefektyvios komunikacijos atvėjus ir tapti geresniais, labiau efektyvesniais vadovais. Efektyviai dirbantys vadovai tie, kurie supranta komunikacijos procesą, turi gerai išvystytą sugebėjimą bendrauti raštu ir žodžiui ir supranta kaip aplinka veikia informaciją.

Atvira veiksminga komunikacija gaki būti svarbus organizacijos turtas. Raymondas V.Lesikas apibūdino 4 veiksnius, turinčius įtakos organizacinės komunikacijos efektyvumui. Tai yra:

Darbo specializacija – paprastai palengvina komunikaciją skirtingų grupių viduje. Vienos grupės nariai kalba tuo pačiu žargonu, jų darbo tikslai ir terminai bei asmeniniai stiliai panašūs.

Vertikalios komunikacijos reikšmę kolektyve pademonstravo Lymano W.Porterio ir Karlene H. Roberts atlikta tyrimų apžvalga, kuri liudija, kad 2/3 vadovų komunikuoja su savo pavaldiniais ir viršininkais, taip pat šu medžiaga liudija kad vertikalios komunikacijos tikslumą didina viršininko ir jo pavaldinių mąstymo panašumai. Tačiau tokiai komunikacijai kliudo užimamos padėties ir valdžios skirtumai tarp vadovo ir padalinio, pavaldinio noras, kad informacija greičiau judėtų aukštyn ir pasitikėjimo tarp vadovo ir pavaldinio stoka.

Kadangi kiekviena organizacija turi kelis ar keletà poskyriø todël bûtinas apsikeitimas informacija tarp tø skyriø. Ðie skyriai turi dirbti viena kryptimi. Ðios komunikacijos metu dalyvauja dvi grupës, Horizontalia informacija vyksta lygiateisiai santykai ir tas tenkina dirbanèiuosius.

Horizontali komunikacija tai komunikacija tarp organizacijos grandþiø, paprastai priklausanti nuo darbo srauto , o ne nuo komandø grandinës; todël ði komunikacijos rûsis - tiesioginis koordinavimo ir problemø sprendimo kanalas.

Pagrindinis horizontalios komunikacijos tikslas - sudaryti tiesioginá organizacijos koordinavino ir problemø sprendimo kanalà. Horizontalios komunikacijos privalumas yra tas , kad ji sudaro organizacijos nariams galimybæ uþmegsti santykius su kolegomis ( sau pagal rangà lygiais darbuotojais ). Ðie santykai yra svarbûs darbuotojø pasitenkinimui.

  • Microsoft Word 35 KB
  • 2016 m.
  • 11 puslapių (2524 žodžiai)
  • Asta
  • Komunikacijos procesai
    10 - 2 balsai (-ų)
Komunikacijos procesai. (2013 m. Birželio 14 d.). https://www.mokslobaze.lt/komunikacijos-procesai.html Peržiūrėta 2020 m. Rugpjūčio 10 d. 01:46
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo