Komunikacijos

506 dokumentai
Kompiuterių tinklo įmonėje modernizavimas
Šiandieninis ryšių tinklas tampa vis sudėtingesniu, nes didėja vartotojų poreikis didesnėms informacijos perdavimo spartoms, atsiranda nauji duomenų perdavimo tinklai su naujomis galimybėmis ir teikiamomis paslaugomis. Ryšium su tuo ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 55 puslapiai
2012 01 04
Viešoji kalba ir jos rengimas
Įvadas. Viešosios kalbos specifika. Viešosios kalbos samprata. Viešųjų kalbų rūšys ir stilius. Viešosios kalbos parengimas. Viešosios kalbos parengimo logika. Prieš pradedant kalbą. Viešosios kalbos sakymas. Praktika. Išvados. ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2012 03 17
Mobilusis telefonas mūsų gyvenimo dalis
Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Mobiliųjų telefonų funkcijos. Mobilusis telefonas ar kišeninis kompiuteris? Mobiliojo ryšio operatoriai. Mobilusis telefonas – žmonių įvaizdžio dalis. Mobiliųjų telefonų poveikis sveikatai. ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2011 03 09
Komunikacija organizacijoje: vidinė ir išorinė
Įvadas. Komunikacija. Komunikacija skirstoma į. Komunikacijos priemonės. Žodinės, nežodinės ir rašytinės komunikacijos metodai ir būdai. Žodinės komunikacijos būdai. Nežodinė komunikacija. Rašytinės komunikacijos metodas. ...
Komunikacijų referatai, Referatas, 12 puslapių
2016 08 10
Telekomunikacijos praktika
Praktika uab „belam telekomunikacijos“. Įvadas. Darbo užduotis. Susipažinti su įmonės struktūra. Uab „belam telekomunikacijos“ veiklos apibūdinimas. Trumpa įmonės istorija ir raidos perspektyvos. Uab „belam telekomunikacijos“ ...
Komunikacijų praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 17 puslapių
2013 04 11
Telekomunikacijų praktikos ataskaita TEO
Sutrumpinimų sąrašas. Įvadas. Įmonės Teo LT, AB struktūros ir veiklos analizė. Istorija. TEO įmonių grupė. TEO LT įmonės struktūra. Darbo diena. Įmonės valdymas. Teikiamos paslaugos. Esamo įmonės IP tinklo struktūros bei ...
Komunikacijų praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 puslapių
2015 04 06
Renginio projektas Alkoholio ir narkomanijos prevencija
8,7( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Renginio pristatymas. Santrauka. Renginio idėjos/situacijos analizė. Projekto idėjos atranka. Projekto vietos pasirinkimo pagrindimas. Projekto laiko pasirinkimo pagrindimas. Projekto įgyvendinamumo pagrindimas. Idėjos socialinė ...
Komunikacijų projektai, Projektas, 19 puslapių
2014 03 02
Komunikacinė biuro įranga referatas
Įvadas. Prisijungimas prie interneto. Privalumai ir trūkumai. Mano įmonės biuro įranga. Interneto įvairių tiekėjų planai. Išvados. Literatūros šaltiniai.
Komunikacijų referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 10 27
Komunikacijos pagrindai
Komunikavimo pagrindai. Egzamino užduotys. Komunikacijos procesas ir jo elementų vaidmuo. Neverbaliniai komunikacijos barjerai. Verbaliniai komunikacijos barjerai. Komunikacijos lygiai ir jų ypatumai. Komunikacijos srautai ir jų ypatumai. ...
Komunikacijų konspektai, Konspektas, 19 puslapių
2013 06 17
Pusiau struktūruotas interviu
Jam atlikti reikalingas parengiamasis etapas. Dažnai konstruojant interviu surenkamas nedidelis kiekis medžiagos iš kelių respondentų laisvo pokalbio metodu. Tada atliekama teorinė pasirinktos temos analizė. Po to pradedami formuluoti ...
Komunikacijų aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2013 11 28
Komunikacijos procesas
Įvadas. Komunikacijos procesas. Komunikacija ieškant darbo. Komunikacijos procesas darbe. Tyrimas. Išvados. Priedas. Anketa. Komunikacija – reikšmingas pasikeitimas informacija, perduodant žinią. Komunikacijos ir bendravimo sąvokos tokios ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2010 11 22
Šiuolaikinės medijos
Naujosios medijos. Kiek naujos yra naujosios medijos? Naujųjų medijų rūšys. Populiariausios medijos. Šiuplaikinių medijų įtaka. Išvados. Literatūros sąrašas.
Komunikacijų referatai, Referatas, 12 puslapių
2016 04 28
Karjeros planas (4)
Karjeros planas Pasirinktos karjeros kryptis. Konceptualus karjeros tikslas. Pageidaujami darbdaviai ar darbo vietos susikūrimo perspektyvos. Operatyviniai karjeros tikslai. Operatyviniai karjeros tikslai Būdai ir priemonės jiems pasiekti ...
Komunikacijų planai, Planas, 2 puslapiai
2017 05 20
Pramogų industrijos praktikos ataskaita
Įvadas. Įstaigos veikla ir struktūra. Veikla. Gauti apdovanojimai. Parengti ir publikuoti straipsniai. Praktinė dalis nr. Išvados. Literatūra. Priedai.
Komunikacijų praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 20 puslapių
2017 01 05
Verbalinė komunikacija
Verbalinė komunikacija. Kas tai? Verbalinės komunikacijos formos. Verbalinės komunikacijos formų privalumai ir tūkumai. Vienos ar kitos bendravimo formos pasirinkimo priežastys. Naudoti šaltiniai.
Komunikacijų referatai, Referatas, 7 puslapiai
2015 03 25
Tarpkultūrinės komunikacijos
Anotacija. Įvadas. Darbo objektas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Tyrimo metodas. Apie Norvegiją. Geografinė padėtis. Ekonomika. Politika. Kultūra. Apklausiamojo ir įmonės pristatymas. Komunikacijos proceso su respondentu aprašymas. ...
Komunikacijų analizės, Analizė, 15 puslapių
2015 03 10
Kompiuterių tinklų projektavimas
Įvadas. Profesinių kompetencijų, kurias siekiama pademonstruoti šiuo projektu, sąrašas. Dokumenų sudėties žiniaraštis. Privalomųjų dokumentų, kurių pagrindu parengtas projektas sąrašas. Aiškinamasis raštas. Užduotiės analizė. ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 57 puslapiai
2014 04 03
Organizacijos įvaizdis ir reputacija
Organizacijos įvaizdis ir reputacija. Organizacijos įvaizdis. Įvaizdžio samprata Siauras apibrėžimas. Įvaizdžio samprata Skirtingos interpretacijos. Įvaizdžio charakteristika. Palankaus organizacijos įvaizdžio charakteristikos. ...
Komunikacijų skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2013 06 17
Viešųjų e paslaugų teikimo internetinės svetainės kokybės vertinimas
Įvadas. Internetinės svetainės kokybės vertinimo teoriniai aspektai. Viešųjų paslaugų teikimas per internetinę svetainę. Interneto svetainės kokybė. Interneto svetainės kokybę lemiantys veiksniai. Interneto svetainių kokybės ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2016 04 18
Informacinių technologijų praktikos ataskaita
Titulinis. Įvadas. Uab „techsis“ veiklos kryptys. Uab „techsis“ darbo tvarkos taisyklės. Šviesoforai. Siemens šviesoforai. Šviesoforo montavimo ir valdymo techninis aprašymas. Šviesoforo montavimo darbai praktikos metu. Kaladėlės. ...
Komunikacijų praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 20 puslapių
2012 11 27
Komunikacijos procesai
Komunikacijos procesas. Komunikacijos proceso aspektai. Komunikacijos efektyvumas. Komunikacijos formos. Vertikalioji komunikacija. Horizontalioji komunikacija. Neformali komunikacija. Komunikacijos tobulinimo būdai. Neformali komunikacija.
Komunikacijų konspektai, Konspektas, 11 puslapių
2016 07 31
Optinės linijos projektavimas
Optinės linijos Vlnius-Šalčininkai-Eišiškės projektavimas. Įvadas. Projekto tikslai. Projekte naudotų informacijos šaltinių apžvalga. Analitinė dalis. Optinių ryšio technologijų analizė. Optinės linijos trasos infrastruktūros ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2012 06 22
Telekomunikacijų tinklai ir paslaugos
Telekomunikacijų tinklai ir paslaugos. Tinklų skirstymas. Telekomunikacijų tinklo sudedamosios dalys. Telekomunikacijų tinklo hierarchinė struktūra. Pstn - plmn telekomunikacijų tinklo struktūra. Telekomunikacijų tinklo modelis. ...
Komunikacijų skaidrės, Skaidrės, 29 puslapiai
2010 03 03
AB „Lesto“ išorinės komunikacijos vertinimas
Paveikslų sąrašas. Santrauka. Įvadas. Komunikacijos samprata, jos rūšys ir procesas. Komunikacijos samprata. Komunikacijos rūšys. Komunikavimo procesas. Organizacijos išorinė komunikacija. Išorinės komunikacijos perdavimo priemonės. ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2016 02 26
Integruotos komunikacijos planas
Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Integruotos komunikacijos esmė. Integruotos komunikacijos plano svarba įmonės veiklai. Darbo metodai ir priemonės. IĮ „Užsidėk ratus“ veiklos pristatymas. IĮ „Užsidėk ratus“ tikslinė ...
Komunikacijų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2016 05 10
Laiko ir veiklos planavimas skaidrės
Laiko planavimas. Ar Jūs turite laiko? Tikslų formulavimas. Tikslai didina produktyvumą, jei. Turite tikslą. Kas toliau? Laiko planavimo technikos. Pareto taisyklė. Eizenhauerio metodas. Praktinė užduotis Nr. 1. Surašykite visus savaitės ...
Komunikacijų skaidrės, Skaidrės, 36 puslapiai
2016 07 03
Įmonės integruotos komunikacijos planas
Įmonė ,,nuplauk mane” integruotos komunikacijos planas. Uždaviniai. Apie ,,nuplauk mane” įmonę. Tikslinė auditorija. Lėšų skirtų komonikacijai planavimas ir panaudojimas. Įmonės ,,nuplauk mane’’ esama komunikacinės sistemos ...
Komunikacijų skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 07 06
VPN ir MPLS
Virtualus privatus tinklai įvadas biurų sujungimas į saugų tinklą saugi tolimųjų ir mobiliųjų vartotojų prieiga apsaugos priemonių centralizuoto valdymo sistema pašto sistemos apsauga taikomųjų išskirstytų sistemų apsauga ...
Komunikacijų referatai, Referatas, 23 puslapiai
2011 12 30
Komunikacijos strategijos
Įvadas. Komunikacijos samprata. Komunikacija ir pagrindinės jos sąvokos. Komunikacijos strategijų procesas. Komunikacijos efektyvumas ir kliūtys. Komunikacijos proceso kliūtys versle. Komunikacijos strategijos verlse. Efektyvi komunikacija ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2017 09 06
Šiuolaikines ryšių sistemos
Mokslinių tyrimų ir inovatikos pagrindai. Referatas. Šiuolaikines ryšių sistemos. Referato tikslas:. Referato uždaviniai:. Referato nauda:. Temų autoriai:. Turinys. Gsm sistema. Įvadas. Gsm istorija. Techniniai duomenys. Gsm architektūra. ...
Komunikacijų referatai, Referatas, 69 puslapiai
2012 02 15
×
145 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo