Komunikacijų kursiniai darbai

51 dokumentas
Kompiuterių tinklo įmonėje modernizavimas
Šiandieninis ryšių tinklas tampa vis sudėtingesniu, nes didėja vartotojų poreikis didesnėms informacijos perdavimo spartoms, atsiranda nauji duomenų perdavimo tinklai su naujomis galimybėmis ir teikiamomis paslaugomis. Ryšium su tuo ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 55 puslapiai
2012 01 04
Viešoji kalba ir jos rengimas
Įvadas. Viešosios kalbos specifika. Viešosios kalbos samprata. Viešųjų kalbų rūšys ir stilius. Viešosios kalbos parengimas. Viešosios kalbos parengimo logika. Prieš pradedant kalbą. Viešosios kalbos sakymas. Praktika. Išvados. ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2012 03 17
Mobilusis telefonas mūsų gyvenimo dalis
Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Mobiliųjų telefonų funkcijos. Mobilusis telefonas ar kišeninis kompiuteris? Mobiliojo ryšio operatoriai. Mobilusis telefonas – žmonių įvaizdžio dalis. Mobiliųjų telefonų poveikis sveikatai. ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2011 03 09
Komunikacijos procesas
Įvadas. Komunikacijos procesas. Komunikacija ieškant darbo. Komunikacijos procesas darbe. Tyrimas. Išvados. Priedas. Anketa. Komunikacija – reikšmingas pasikeitimas informacija, perduodant žinią. Komunikacijos ir bendravimo sąvokos tokios ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2010 11 22
Kompiuterių tinklų projektavimas
Įvadas. Profesinių kompetencijų, kurias siekiama pademonstruoti šiuo projektu, sąrašas. Dokumenų sudėties žiniaraštis. Privalomųjų dokumentų, kurių pagrindu parengtas projektas sąrašas. Aiškinamasis raštas. Užduotiės analizė. ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 57 puslapiai
2014 04 03
Viešųjų e paslaugų teikimo internetinės svetainės kokybės vertinimas
Įvadas. Internetinės svetainės kokybės vertinimo teoriniai aspektai. Viešųjų paslaugų teikimas per internetinę svetainę. Interneto svetainės kokybė. Interneto svetainės kokybę lemiantys veiksniai. Interneto svetainių kokybės ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2016 04 18
AB „Lesto“ išorinės komunikacijos vertinimas
Paveikslų sąrašas. Santrauka. Įvadas. Komunikacijos samprata, jos rūšys ir procesas. Komunikacijos samprata. Komunikacijos rūšys. Komunikavimo procesas. Organizacijos išorinė komunikacija. Išorinės komunikacijos perdavimo priemonės. ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2016 02 26
Optinės linijos projektavimas
Optinės linijos Vlnius-Šalčininkai-Eišiškės projektavimas. Įvadas. Projekto tikslai. Projekte naudotų informacijos šaltinių apžvalga. Analitinė dalis. Optinių ryšio technologijų analizė. Optinės linijos trasos infrastruktūros ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2012 06 22
Tarpasmeninis bendravimas ir komunikacija organizacijoje
Įvadas. Komunikacijos samprata ir procesas. Komunikacijos samprata. Komunikacijos procesas. Tarpasmeninis bendravimas. Tarpasmeninį bendravimą įtakojantys veiksniai. Bendravimas ir komunikacija organizacijoje. Veiksniai, įtakojantys ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2018 08 16
Komunikacijos strategijos
Įvadas. Komunikacijos samprata. Komunikacija ir pagrindinės jos sąvokos. Komunikacijos strategijų procesas. Komunikacijos efektyvumas ir kliūtys. Komunikacijos proceso kliūtys versle. Komunikacijos strategijos verlse. Efektyvi komunikacija ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2017 09 06
UAB „Senukai“ vidinės komunikacijos analizė
Įvadas. Komunikacijos esmė. Komunikacijos organizacijoje rūšys ir funkcijos. UAB “Senukai” vidinės komunikacijos tyrimo rezultatai ir jų analizė. UAB „Senukai“ pristatymas. UAB „Senukai“ vidinės komunikacijos tyrimo ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 puslapiai
2017 03 09
Kultivacijos teorija
Turinys. Įvadas. Kultivacijos teorijos esmė ir tikslas. Kultivacijos teorijos tikslas ir temos. Kultivacijos teorijos kritika. Kultivacijos teorijos taikymas. Serialai ir televizijos projektai. Televizijos programos, skatinančios nusikaltimų ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2017 09 19
Inžinerinių tinklų projektavimas garliavos teritorijoje
Inžinerinių tinklų projektavimas garliavos teritorijoje. Įvadas. Pagrindinių sąvokų, santrumpų sąrašas ir paaiškinimas. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Kursinio darbo užduotis. Objekto tyrimo metodika. Teorinė dalis. Vandentiekis ir ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 47 puslapiai
2013 04 10
IKT plėtros tyrimas Lietuvos geležinkeliai organizacijos pavyzdžiu
Įvadas. IKT plėtros tyrimo AB „ Lietuvos geležinkeliai” teoriniai aspektai. IKT įtaka įmonių veiklai. IKT konkurenciniai pranašumai. IKT plėtros tyrimo AB „ Lietuvos geležinkeliai” tyriminė dalis. AB „Lietuvos geležinkeliai“ ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2014 02 06
Socialinės medijos vaidmuo verslo organizacijoje
Socialinės medijos vaidmuo verslo organizacijoje: „tele “ įmonės atvejis. Santrauka. Įvadas. Socialinės medijos teorinis kontekstas. Socialinės medijos samprata ir esmė. Socialinės medijos bruožai ir ypatybės. Socialinės medijos ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2013 05 28
Kūno kalba viešajame kalbėjime
Įvadas. Kūno kalba. Kūno kalbos samprata ir kilmė. Kūno kalbos skirstymas. Viešasis kalbėjimas. Viešojo kalbėjimo samprata, rengimas bei strūktūra. Viešųjų kalbų klasifikacija. Kūno kalbos panaudojimas viešajame kalbėjime. ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2015 10 26
Vizualinė komunikacija Baltic Clipper
Teikiamos paslaugos. Įmonės logotipas. Įmonės stilius. Reklaminės strategijos61. 5Lokacija61. 6Įmonės ištekliai. Objekto reklaminės strategijos Siunčiama žinutė. Recipientai82. 3Trikdžiai.
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2017 06 13
Žinių žemėlapiai
Įvadas. Žinių žemėlapio apibrėžimas. Minčių žemėlapio taisyklės. Kaip padaryti žinių žemėlapį. Kaip skaityti žinių žemėlapį. Kompiuterizuoti žinių žemėlapiai. Minčių žemėlapių bei jų programų taikymas projektų ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2014 02 02
Komunikacijos proceso tobulinimas paslaugų versle
Santrauka. Summary. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Komunikacijos procesas paslaugų versle teoriniai aspektai. Komunikacijos paslaugų versle samprata ir esmė. Komunikacijos strategija ir taktika. Aiškumo svarba pristatant ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2017 05 22
Optinė linija
Optines linijos projektavimas Vilnius Širvintos Ukmergė. Projekto tikslai. Informacijos šaltiniai. Vilnius – Širvintos – Ukmergė trasos analizė. Optinio ryšio technologijos. SDH technologija. WDM technologija. Projektinė dalis. Optinės ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 puslapiai
2013 10 20
Fotografija kaip komunikacijos priemonė
Įvadas. Fotografija ir komunikacija. Fotografijos filosofija. Fotografijos technikos ir technologijos raida. Pagrindinės foto komunikacijos kryptys. Foto komunikacijos problemos ir perspektyvos. Išvados. Bibliografinių nuorodų sąrašas.
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 puslapių
2017 01 10
Komunikacijos priemonių tobulinimas UAB „Vilpra“ įmonėje
Įvadas. Teorinė verslo komunikacijos analizė. Komunikacijos procesas ir jo esmė. Informacijos keitimosi reikšmė. Efektyvi komunikacija su darbuotojais. Komunikacijos strategija ir taktika. Marketingo komunikacijų aspektai. UAB “Vilpra” ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2018 12 16
Viešojo kalbėjimo baimė, jos įveikimas
Kaip susidraugauti su baime jaudulio , viešojo kalbėjimo baimės valdymo technikos. Relaksacijos ir dekoncentravimo būdai. Viešosios kalbos komponavimo principai. Kūno kalba - kaip kalbėti be žodžių. Laikysena formuoja žiūrovų ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2018 01 24
Žodinės ir nežodinės komunikacijos barjerai tarp lyčių
Įvadas. Žodinė komunikacija. Vyrų ir moterų žodinė komunikacija. Lyčių žodinės komunikacijos barjerai. Nežodinė komunikacija. Lyčių nežodinė komunikacija. Lyčių nežodinės komunikacijos barjerai. Komunikacijos barjerų lyčių ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2017 05 15
Donorystės komunikacijos simbolika
Įvadas. Donorystės įvaizdis masinėje komunikacijoje. Donorystę įkūnijančių simbolių vartojimas masinėje komunikacijoje. Donorystė. Donorystės istorija lietuvoje. Donorystės situacija lietuvoje. Donorystė. Diskurso analizė. Kraujo ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2012 11 21
Kelionės pirkimas Y kartos segmente
Įvadas. E. vartotojo kelionės žemėlapio sudarymo principai. E. vartotojų segmentavimo svarba. E. vartotojų segmentavimo būdų apžvalga. Konkretaus e. Vartotojo tipo pasirinkimas. Keliones pirkimas internetu Y vartotojo kartos segmente. ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2016 05 19
Maistas vaikams Marmaluzi komunikacinė strategija
Veiklos apibrėžimas. Organizacijos aprašymas. Organizacijos logo. Organizacijos pranašumai ir silpnybės. Organizacijos produktai. Organizacijos pavadinimas. Vieta rinkoje. Kuriamas įvaizdis. Konkurentai. Maistelio kūdikiams gamintojas HIPP. ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2015 06 11
Tylos spiralės teorija ir veikimo principai
Tylos spiralės teorijos pagrindinis veikimo principas. Tylos spiralė principas interneto platybėse. Tylos spiralės modelis teoriniame kontekste. Teorijos kritika. Tylos spiralės modelio taikymo pavyzdžiai.
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2018 04 14
Komunikaciniai įgūdžiai bei jų svarba
Įvadas. Komunikacijos sąvoka, komunikacijos įgūdžių tipai bei jų svarba. Verslumo apibrėžtis. Komunikavimo įgūdžių bei verslumo sąveika. Išvados. Literatūra.
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 6 puslapiai
2013 11 25
Naujos technologijos internete. Koletyvinio darbo metodai
Įvadas. Kolektyvinio darbo samprata. Kolektyvas ir organizacijos sėkmė. Kolektyvo raidos etapai. Kolektyvų raidos specifika. Kolektyvų tipai. Kolektyvinio darbo organizavimas. Grupiniai sprendimo priėmimo metodai. Cloud kompiuterija. „Google ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2014 05 27
×
38 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo