Komunikacijos (2)

447 dokumentai
Elektroninės komunikacijos priemonės Skype referatas
Referatas apie skype. Įvadas. Nemokama interneto telefonija „ skype”. Skype galimybės. Skype naujovės. Pirmaujančių interneto komunikacijų technologija, kuria naudojasi milžiniška vartotojų bazė. Skype susijungia su Myspace. Programa ...
Komunikacijų referatai, Referatas, 9 puslapiai
2016 09 07
Komunikacijos strategijos
Įvadas. Komunikacijos samprata. Komunikacija ir pagrindinės jos sąvokos. Komunikacijos strategijų procesas. Komunikacijos efektyvumas ir kliūtys. Komunikacijos proceso kliūtys versle. Komunikacijos strategijos verlse. Efektyvi komunikacija ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2017 09 06
Semiotika
Pratarmėįvadassemiotikos apibrėžimassemiotikos istorija priešistorė šiuolaikinės semiotikos pradininkai, pagrindiniai tyrėjai, mokyklos. Skaitinių semiotikos studijoms apžvalga. Semiotikos vietos internete. Ženklų analizės pagrindai. ...
Komunikacijų konspektai, Konspektas, 43 puslapiai
2016 07 28
Bendravimo proceso modelis
Bendravimo proceso modelis. Bendravimas. Bendravimo proceso sudedamosios dalys. Bendravimo funkcijos. Bendravimo lygmenys. Dalykinio bendravimo lygmuo. Dalykinis bendravimas. Išorinis bendravimas. Vidinis bendravimas. Dalykinis bendravimas. ...
Komunikacijų skaidrės, Skaidrės, 38 puslapiai
2015 04 28
IKT plėtros tyrimas Lietuvos geležinkeliai organizacijos pavyzdžiu
Įvadas. IKT plėtros tyrimo AB „ Lietuvos geležinkeliai” teoriniai aspektai. IKT įtaka įmonių veiklai. IKT konkurenciniai pranašumai. IKT plėtros tyrimo AB „ Lietuvos geležinkeliai” tyriminė dalis. AB „Lietuvos geležinkeliai“ ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2014 02 06
Įmonės integruotos komunikacijos planas
Įmonė ,,nuplauk mane” integruotos komunikacijos planas. Uždaviniai. Apie ,,nuplauk mane” įmonę. Tikslinė auditorija. Lėšų skirtų komonikacijai planavimas ir panaudojimas. Įmonės ,,nuplauk mane’’ esama komunikacinės sistemos ...
Komunikacijų skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 07 06
Inžinerinių tinklų projektavimas garliavos teritorijoje
Inžinerinių tinklų projektavimas garliavos teritorijoje. Įvadas. Pagrindinių sąvokų, santrumpų sąrašas ir paaiškinimas. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Kursinio darbo užduotis. Objekto tyrimo metodika. Teorinė dalis. Vandentiekis ir ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 47 puslapiai
2013 04 10
Naujai steigiamos įmonės prisijungimo prie interneto analizė
Lentelių sąrašas. Įvadas. Šiuolaikiniai prisijungimo prie interneto metodai. Šiauliuose esančių interneto tiekėjų siūlomi interneto planai ir jų kainos. Naujai steigiama įmonė. Išvados. Bibliografinių nuorodų sąrašas.
Komunikacijų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2017 06 12
Vaizdo perdavimo tyrimas. Rs232 sąsajos tyrimas
Vaizdo perdavimo tyrimas. Rs232 sąsajos tyrimas. Ppp ir hdlc protokolų tyrimas. Wlan technologijos tyrimas. Stp protokolo tyrimas. Arp protokolo tyrimas. Vlan technologijos tyrimas.
Komunikacijų laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 17 puslapių
2015 02 20
Furlongo konflikto ratas
Furlongas. konflikto ratas. Konflikto ratas, kaip modelis ar konflikto žemėlapis. Santykiai. Vertybės. Vertybės. Vertybių skiltį sudaro vertybės ir įsitikinimai. Strateginės kryptis. Nuotaika. Konflikto sprendimo strategijos. Situacija. ...
Komunikacijų skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 07 06
Informacijos perdavimo sistemos
Informacijos perdavimo sistemos. Telekomunikaciniu tinklų kvalifikavimas. Paketų komutavimas. Telekomunikacijų paslaugos. Telekomunikacinių tinklų struktūra. Tinklų rekomendacijos ir standartai. Informacijos perdavimo sistemos. Dažninis ...
Komunikacijų konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2012 11 26
Verbalinė ir neverbalinė komunikacija skaidrės
Verbalinė ir nevarbalinė komunikacija. Verbalinė komunikacija. Verbalinės komunikacijos formos. Žodinė komunikacija. Raštinė komunikacija. Žodinė forma. Raštinė forma. Kiekvienu atveju mes pasirenkame, kaip reiktų bendrauti su ...
Komunikacijų skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2016 07 04
Žinių valdymo vertinimas organizacijoje
Žinių vadyba organizacijoje. Žinių valdymo nauda. Žinių valdymo vertinimas. Intelektinio kapitalo vertinimas. Žinių auditas. Organizacijos žinių koeficientas.
Komunikacijų referatai, Referatas, 9 puslapiai
2017 04 28
Dalykinė komunikacija Swedbank banke
Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Vidinė ir išorinė komunikacija „swedbank“ organizacijoje. Dalykinio bendravimo telefonu principai. Dalykinis bendravimas raštu. Organizacijos nuostatos žodiniam bendravimui. Ryšiai ir ...
Komunikacijų referatai, Referatas, 19 puslapių
2013 10 11
Kūrybiškumo skatinimo metodai referatas
Įvadas. Kas yra kūrybiškumas bei koks yra kūrybiškas žmogus? Kaip ugdyti kūrybiškumą? Kūrybiškumo skatinimo metodai. „Šešių galvojančių skrybėlių“ kūrybiškumo ugdymo metodas. „Minčių audros“ metodas. Kūrybingumo ...
Komunikacijų referatai, Referatas, 15 puslapių
2016 07 02
UAB „Senukai“ vidinės komunikacijos analizė
Įvadas. Komunikacijos esmė. Komunikacijos organizacijoje rūšys ir funkcijos. UAB “Senukai” vidinės komunikacijos tyrimo rezultatai ir jų analizė. UAB „Senukai“ pristatymas. UAB „Senukai“ vidinės komunikacijos tyrimo ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 puslapiai
2017 03 09
Kompiuteriniai tinklai referatas
Įvadas. Kas yra kompiuterių tinklas? Vietinis kompiuterių tinklas. Teritorinis kompiuterių tinklas. Visuotinis kompiuterių tinklas. Ryšio kanalai. Ryšių linijų tipai. Kompiuterių ryšys naudojant telefono liniją. Išvados. Žodynėlis. ...
Komunikacijų referatai, Referatas, 14 puslapių
2013 05 22
Reklaminių pranešimų semiotinė analizė UAB „Girteka“
Įvadas. Apie girteką. Įmonės pristatymas. Filosofija ir vertybės. Girteka logotipas. Girteka paslaugos. GIRTEKA tinklapio pažvalga. Girteka reklaminio pranešimo semiotinė analizė. Reklaminis girteka klipas. Lauko reklama. Išvados. ...
Komunikacijų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2018 01 18
Periodinių leidinių lyginamoji analizė
Įvadas. Žurnalo „Ji“ analizė – turinys, dizainas, reklamuojama medžiaga. Žurnalo „Ji“ turinio analizė. Žurnalo „Ji“ dizainas. Žurnale „Ji“ reklamuojami produktai, reklamos išdėstymas. Žurnalo „Edita pataria gyvenk ...
Komunikacijų analizės, Analizė, 10 puslapių
2014 03 17
Radijo bangos Radijas referatas
Įvadas. Radijo bangos. Radijo bangų sklidimas. Radijo bangos sklinda trimis pagrindiniais būdais. Radijo bangų perdavimas dideliu atstumu. Radijo bangų taikymas praktikoje. Radijo bangų taikymas radijuje. Radijo ryšio principas. Kas yra am ir ...
Komunikacijų referatai, Referatas, 12 puslapių
2014 05 07
Tarpasmeninis bendravimas ir komunikacija organizacijoje
Įvadas. Komunikacijos samprata ir procesas. Komunikacijos samprata. Komunikacijos procesas. Tarpasmeninis bendravimas. Tarpasmeninį bendravimą įtakojantys veiksniai. Bendravimas ir komunikacija organizacijoje. Veiksniai, įtakojantys ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2018 08 16
TELE2 įvaidžio kūrimas
Įvadas. Įmonės įvaizdžio teoriniai aspektai. Įvaizdžio apibrėžtis ir svarba įmonėje. Įmonės įvaizdžio formavimo priemonės ir kriterijai. Uab „Tele2“ įvaizdžio vertinimo tyrimas ir jo rezultatų analizė. Tyrimo organizavimas ...
Komunikacijų tyrimai, Tyrimas, 20 puslapių
2015 01 15
Integruotos komunikacijos planas (2)
Įvadas. Integruotos komunikacijos esmė. Papilės miestelio seniūnijos organizacijos integruotos komunikacijos planas. Išvados. Rekomendacijos. Literatūra.
Komunikacijų planai, Planas, 12 puslapių
2016 11 17
Tarptautinė komunikacija
Pristatymo metodai. Įvadas. Komunikacija. Kultūra. Tarpkultūrinė komunikacija. Tarporganizacinio komunikacijos procesų efektyvumui įtakos turi. Kiti veiksniai įtakojantys komunikaciją. Tarpkultūriniai barjerai. Įvairių tautų atstovams ...
Komunikacijų skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2016 06 26
Tekekomunikacijos skaidrės
Telekomunikacijos. Darbo tikslas Telekomunikacijos – kas tai. Darbo tikslas. Supažindinti klasę su telekomunikacijomis. Telekomunikacijos – kas tai? Telekomunikacija – tai bet kurio pavidalo informacijos perdavimas techninėmis ryšio ...
Komunikacijų skaidrės, Skaidrės, 37 puslapiai
2016 07 05
Konferencijos referatas
Komunikacijos referatas. Įvadas. Konferencijos aprašymas. Pasiruošimas konferencijai. Konferencijos planavimas ir organizavimas. Konferencijos vadovo pareigybinė instrukcija. Konferencijos scenarijus ir būsimų rezultatų numatymas. Priėmimo ...
Komunikacijų referatai, Referatas, 13 puslapių
2013 05 27
Neverbalinė komunikacija referatas
Įvadas. Neverbalinės komunikacijos svarba. Pozityvi neverbalinė komunikacija. Negatyvūs neverbaliniai signalai. Neverbalinės komunikacijos ženklai. Svarbiausi kūno kabos ženklai. Išvados. Literatūros sarašas.
Komunikacijų referatai, Referatas, 9 puslapiai
2016 01 19
Organizacijos UAB TEO kultūros analizė
Įvadas. Organizacijos kultūros teoriniai aspektai. Organizacijos kultūros samprata ir reikšmė. Organizacijos kultūros bruožai ir tipai. Organizacijos UAB „Teo“ kultūros tyrimo analizė. Tyrimo metodika. Įmonės charakteristika. ...
Komunikacijų referatai, Referatas, 16 puslapių
2017 01 25
Socialinės medijos vaidmuo verslo organizacijoje
Socialinės medijos vaidmuo verslo organizacijoje: „tele “ įmonės atvejis. Santrauka. Įvadas. Socialinės medijos teorinis kontekstas. Socialinės medijos samprata ir esmė. Socialinės medijos bruožai ir ypatybės. Socialinės medijos ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2013 05 28
Viešojo kalbėjimo baimė
Viešojo kalbėjimo baimė. Įvadas. Viešojo kalbėjimo baimė yra aktuali problema šių dienų visuomenei. Tikslas išsiaiškinti kaip valdyti viešosios kalbos baimę. Pagrindinės sąvokos. Baimė - nemalonus jausmas, kylantis dėl realaus ...
Komunikacijų skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 06 30
×
Namų darbų pagalba 24/7