Komunikacijos (2)

505 dokumentai
Elektroninės komunikacijos priemonės Skype referatas
Referatas apie skype. Įvadas. Nemokama interneto telefonija „ skype”. Skype galimybės. Skype naujovės. Pirmaujančių interneto komunikacijų technologija, kuria naudojasi milžiniška vartotojų bazė. Skype susijungia su Myspace. Programa ...
Komunikacijų referatai, Referatas, 9 puslapiai
2016 09 07
Labdara nuoširdumas ar savireklama
Labdara nuoširdumas ar savireklama. Paruošė anastasija raskopina 1biv įvadas. Šaltiniai ir literatūra.
Komunikacijų referatai, Referatas, 8 puslapiai
2015 05 07
Bendravimo proceso modelis
Bendravimo proceso modelis. Bendravimas. Bendravimo proceso sudedamosios dalys. Bendravimo funkcijos. Bendravimo lygmenys. Dalykinio bendravimo lygmuo. Dalykinis bendravimas. Išorinis bendravimas. Vidinis bendravimas. Dalykinis bendravimas. ...
Komunikacijų skaidrės, Skaidrės, 38 puslapiai
2015 04 28
Tarpasmeninis bendravimas ir komunikacija organizacijoje
Įvadas. Komunikacijos samprata ir procesas. Komunikacijos samprata. Komunikacijos procesas. Tarpasmeninis bendravimas. Tarpasmeninį bendravimą įtakojantys veiksniai. Bendravimas ir komunikacija organizacijoje. Veiksniai, įtakojantys ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2018 08 16
UAB „Senukai“ vidinės komunikacijos analizė
Įvadas. Komunikacijos esmė. Komunikacijos organizacijoje rūšys ir funkcijos. UAB “Senukai” vidinės komunikacijos tyrimo rezultatai ir jų analizė. UAB „Senukai“ pristatymas. UAB „Senukai“ vidinės komunikacijos tyrimo ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 puslapiai
2017 03 09
Verbalinė komunikacija analizė
Įvadas. Komunikacijos samprata. Kas yra verbalinė komunikacija. Verbalinės komunikacijos formos. Kada rinktis rašytinę formą, kada žodinę. Verbalinės komunikacijos formų trūkumai ir privalumai. Platesnė neverbalinės komunikacijos ...
Komunikacijų referatai, Referatas, 24 puslapiai
2017 09 25
Kultivacijos teorija
Turinys. Įvadas. Kultivacijos teorijos esmė ir tikslas. Kultivacijos teorijos tikslas ir temos. Kultivacijos teorijos kritika. Kultivacijos teorijos taikymas. Serialai ir televizijos projektai. Televizijos programos, skatinančios nusikaltimų ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2017 09 19
Neverbalinė komunikacija skaidrės
Neverbalinė komunikacija. Tiesioginės komunikacijos poveikis. Vizualinis aspektas. Vokalinis. Verbalinis. Neverbalinės komunikacijos elementai. Kūno kalba. Paraverbalika. Savęs prezentavimas. Kūno kalbos signalai gali būti naudojami kaip. ...
Komunikacijų skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2012 12 18
Furlongo konflikto ratas
Furlongas. konflikto ratas. Konflikto ratas, kaip modelis ar konflikto žemėlapis. Santykiai. Vertybės. Vertybės. Vertybių skiltį sudaro vertybės ir įsitikinimai. Strateginės kryptis. Nuotaika. Konflikto sprendimo strategijos. Situacija. ...
Komunikacijų skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 07 06
Inžinerinių tinklų projektavimas garliavos teritorijoje
Inžinerinių tinklų projektavimas garliavos teritorijoje. Įvadas. Pagrindinių sąvokų, santrumpų sąrašas ir paaiškinimas. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Kursinio darbo užduotis. Objekto tyrimo metodika. Teorinė dalis. Vandentiekis ir ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 47 puslapiai
2013 04 10
Naujai steigiamos įmonės prisijungimo prie interneto analizė
Lentelių sąrašas. Įvadas. Šiuolaikiniai prisijungimo prie interneto metodai. Šiauliuose esančių interneto tiekėjų siūlomi interneto planai ir jų kainos. Naujai steigiama įmonė. Išvados. Bibliografinių nuorodų sąrašas.
Komunikacijų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2017 06 12
Semiotika
Pratarmėįvadassemiotikos apibrėžimassemiotikos istorija priešistorė šiuolaikinės semiotikos pradininkai, pagrindiniai tyrėjai, mokyklos. Skaitinių semiotikos studijoms apžvalga. Semiotikos vietos internete. Ženklų analizės pagrindai. ...
Komunikacijų konspektai, Konspektas, 43 puslapiai
2016 07 28
TELE2 įvaidžio kūrimas
Įvadas. Įmonės įvaizdžio teoriniai aspektai. Įvaizdžio apibrėžtis ir svarba įmonėje. Įmonės įvaizdžio formavimo priemonės ir kriterijai. Uab „Tele2“ įvaizdžio vertinimo tyrimas ir jo rezultatų analizė. Tyrimo organizavimas ...
Komunikacijų tyrimai, Tyrimas, 20 puslapių
2015 01 15
Vaizdo perdavimo tyrimas. Rs232 sąsajos tyrimas
Vaizdo perdavimo tyrimas. Rs232 sąsajos tyrimas. Ppp ir hdlc protokolų tyrimas. Wlan technologijos tyrimas. Stp protokolo tyrimas. Arp protokolo tyrimas. Vlan technologijos tyrimas.
Komunikacijų laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 17 puslapių
2015 02 20
Viešųjų ryšių agentūrų etikos kodeksų analizė
Įžanga. Etikos kodekso samprata. Etikos kodekso paskirtis tikslai ir funkcijos. Etikos kodekso įgyvendinimo prielaidos ir būdai. Etikos kodeksų privalumai ir trūkumai. Viešųjų ryšių agentūrų etikos kodeksai. Viešūjų ryšių ...
Komunikacijų referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 12 19
IKT plėtros tyrimas Lietuvos geležinkeliai organizacijos pavyzdžiu
Įvadas. IKT plėtros tyrimo AB „ Lietuvos geležinkeliai” teoriniai aspektai. IKT įtaka įmonių veiklai. IKT konkurenciniai pranašumai. IKT plėtros tyrimo AB „ Lietuvos geležinkeliai” tyriminė dalis. AB „Lietuvos geležinkeliai“ ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2014 02 06
Informacijos perdavimo sistemos
Informacijos perdavimo sistemos. Telekomunikaciniu tinklų kvalifikavimas. Paketų komutavimas. Telekomunikacijų paslaugos. Telekomunikacinių tinklų struktūra. Tinklų rekomendacijos ir standartai. Informacijos perdavimo sistemos. Dažninis ...
Komunikacijų konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2012 11 26
Kūrybiškumo skatinimo metodai referatas
Įvadas. Kas yra kūrybiškumas bei koks yra kūrybiškas žmogus? Kaip ugdyti kūrybiškumą? Kūrybiškumo skatinimo metodai. „Šešių galvojančių skrybėlių“ kūrybiškumo ugdymo metodas. „Minčių audros“ metodas. Kūrybingumo ...
Komunikacijų referatai, Referatas, 15 puslapių
2016 07 02
Tekekomunikacijos skaidrės
Telekomunikacijos. Darbo tikslas Telekomunikacijos – kas tai. Darbo tikslas. Supažindinti klasę su telekomunikacijomis. Telekomunikacijos – kas tai? Telekomunikacija – tai bet kurio pavidalo informacijos perdavimas techninėmis ryšio ...
Komunikacijų skaidrės, Skaidrės, 37 puslapiai
2016 07 05
Reklaminių pranešimų semiotinė analizė UAB „Girteka“
Įvadas. Apie girteką. Įmonės pristatymas. Filosofija ir vertybės. Girteka logotipas. Girteka paslaugos. GIRTEKA tinklapio pažvalga. Girteka reklaminio pranešimo semiotinė analizė. Reklaminis girteka klipas. Lauko reklama. Išvados. ...
Komunikacijų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2018 01 18
Integruotos komunikacijos planas (2)
Įvadas. Integruotos komunikacijos esmė. Papilės miestelio seniūnijos organizacijos integruotos komunikacijos planas. Išvados. Rekomendacijos. Literatūra.
Komunikacijų planai, Planas, 12 puslapių
2016 11 17
Japonijos ir Vokietijos šalių analizė pagal G. Hofstede, R. Lewis ir E. Hall kultūrų grupavimo teorijas
Japonijos ir Vokietijos šalių analizė pagal. Hall kultūrų grupavimo teorijas. Hallo aukšto ir žemo kultūrų kontekstualumo teorija. Monochroninio ir polichroninio laiko kultūros vertinimas. Lewis kultūrų klasifikavimas. Šalių ...
Komunikacijų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2019 02 12
Pagrindiniai komunikacijos modeliai: linijinis modelis
Pagrindiniai komunikacijos modeliai linijinis modelis. Modelis – tai supaprastintas grafinis tikrovės fragmento atvaizdavimas. K. Deutsch nurodo keletą modelių naudojimo visuomenės moksluose privalumus. Komunikacijos proceso modeliai būna ...
Komunikacijų skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2016 06 24
Verbalinė ir neverbalinė komunikacija skaidrės
Verbalinė ir nevarbalinė komunikacija. Verbalinė komunikacija. Verbalinės komunikacijos formos. Žodinė komunikacija. Raštinė komunikacija. Žodinė forma. Raštinė forma. Kiekvienu atveju mes pasirenkame, kaip reiktų bendrauti su ...
Komunikacijų skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2016 07 04
Vidinė ir išorinė komunikacija pristatymas
Įvadas. Komunikacija. Komunikacijos samprata. Komunikacijos procesas. Komunikacija organizacijoje. Vidinė komunikacija. Vidinės komunikacijos funkcijos. Vidinės komunikacijos rūšys. Išorinė komunikacija. Viešieji ryšiai. Viešųjų ...
Komunikacijų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 21 puslapis
2019 05 22
Žinių valdymo vertinimas organizacijoje
Žinių vadyba organizacijoje. Žinių valdymo nauda. Žinių valdymo vertinimas. Intelektinio kapitalo vertinimas. Žinių auditas. Organizacijos žinių koeficientas.
Komunikacijų referatai, Referatas, 9 puslapiai
2017 04 28
Dalykinė komunikacija Swedbank banke
Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Vidinė ir išorinė komunikacija „swedbank“ organizacijoje. Dalykinio bendravimo telefonu principai. Dalykinis bendravimas raštu. Organizacijos nuostatos žodiniam bendravimui. Ryšiai ir ...
Komunikacijų referatai, Referatas, 19 puslapių
2013 10 11
Kūrybos industrijų terminų žodynėlis
Įvadas. Termino sąvoka. Terminams keliami reikalavimai. Kūrybinių industrijų sąvoka. Kūrybinių industrijų terminų žodynėlis. Vientisiniai terminai. Sudėtiniai terminai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Komunikacijų referatai, Referatas, 16 puslapių
2019 06 08
Socialinės medijos vaidmuo verslo organizacijoje
Socialinės medijos vaidmuo verslo organizacijoje: „tele “ įmonės atvejis. Santrauka. Įvadas. Socialinės medijos teorinis kontekstas. Socialinės medijos samprata ir esmė. Socialinės medijos bruožai ir ypatybės. Socialinės medijos ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2013 05 28
Kompiuteriniai tinklai referatas
Įvadas. Kas yra kompiuterių tinklas? Vietinis kompiuterių tinklas. Teritorinis kompiuterių tinklas. Visuotinis kompiuterių tinklas. Ryšio kanalai. Ryšių linijų tipai. Kompiuterių ryšys naudojant telefono liniją. Išvados. Žodynėlis. ...
Komunikacijų referatai, Referatas, 14 puslapių
2013 05 22
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo