Komunikacijos (5)

505 dokumentai
Kūno kalba viešajame kalbėjime
Įvadas. Kūno kalba. Kūno kalbos samprata ir kilmė. Kūno kalbos skirstymas. Viešasis kalbėjimas. Viešojo kalbėjimo samprata, rengimas bei strūktūra. Viešųjų kalbų klasifikacija. Kūno kalbos panaudojimas viešajame kalbėjime. ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2015 10 26
Maistas vaikams Marmaluzi komunikacinė strategija
Veiklos apibrėžimas. Organizacijos aprašymas. Organizacijos logo. Organizacijos pranašumai ir silpnybės. Organizacijos produktai. Organizacijos pavadinimas. Vieta rinkoje. Kuriamas įvaizdis. Konkurentai. Maistelio kūdikiams gamintojas HIPP. ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2015 06 11
Tylos spiralės teorija ir veikimo principai
Tylos spiralės teorijos pagrindinis veikimo principas. Tylos spiralė principas interneto platybėse. Tylos spiralės modelis teoriniame kontekste. Teorijos kritika. Tylos spiralės modelio taikymo pavyzdžiai.
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2018 04 14
Vidinė ir išorinė komunikacija projektas
Komunikacija vidinė ir išorinė. Komunikacija (lot. Communication – pranešimas, suteikimas iš communico – darau bendrą. Komunikacija = Bendravimas. Komunikacijos procesas. Komunikacija organizacijoje. Vidinė komunikacija. Vidinės ...
Komunikacijų skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2019 05 22
Apribojimų teorija
Apribojimų teorija. Tai visuotinė verslo. Apribojimas. Gerinant organizacijos veiklos efektyvumą. Apribojimų teorijos pagrindinės idėjos ir tikslai. Uždirbti pinigus dabar ir ateityje (o ne mažinti kaštus ar didinti pajėgumus). ...
Komunikacijų skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 12 05
Įmonės korespondencija
Įmonės korespondencija. Laiškai verslo tema. Laiškų rašymas yra viena iš pagrindinių verslo komunikacijos dalių. Laiškas dažnai yra susitarimo ar kontrakto pagrindas. Verslo laiškų rašymo metodai įstaigos. Laišku rašymas yra viena ...
Komunikacijų skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2016 07 02
Įvaizdžio kūrimas Vilniaus Kolegijoje
Įvaizdžio kūrimas Vilniaus Kolegijoje. ĮVADAS Tiriamojo darbo objektas. Tiriamojo darbo išsikelta problema. Darbo tikslas. Metodų , tiriamųjų imties pristatymas. Rezultatų aptarimas , jų analizė , lyginimas.
Komunikacijų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2018 06 15
Komunikaciniai įgūdžiai bei jų svarba
Įvadas. Komunikacijos sąvoka, komunikacijos įgūdžių tipai bei jų svarba. Verslumo apibrėžtis. Komunikavimo įgūdžių bei verslumo sąveika. Išvados. Literatūra.
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 6 puslapiai
2013 11 25
Mokslinių straipsnių užsienio kalba analizė
Šiaulių valstybinės kolegijos verslo ir technologijų fakulteto administravimo katedra. Mokslinių straipsnių užsienio kalba analizė. Julia Coffman „ Strateginis komunikacijos auditas “ 2004. Išsiaiškinti strateginės komunikacijos ...
Komunikacijų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2017 04 19
Naujos technologijos internete. Koletyvinio darbo metodai
Įvadas. Kolektyvinio darbo samprata. Kolektyvas ir organizacijos sėkmė. Kolektyvo raidos etapai. Kolektyvų raidos specifika. Kolektyvų tipai. Kolektyvinio darbo organizavimas. Grupiniai sprendimo priėmimo metodai. Cloud kompiuterija. „Google ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2014 05 27
Norvegija - Lietuva: tarkultūriniai skirtumai
Lietuvos ir norvegijos tarpkultūrinkiai skirtumai. Norvegų kultūros ypatumai. Pagrindinės žmogiškosios savybės. Tipiškos norvegų frazės. Gluminantys norvegų įpročiai. Humoras ir temperementas. Hofstede 5 kultūrinės dimensijos. ...
Komunikacijų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2018 10 31
Reklamų analizė (2)
Reklamos analizė. Reklamos analizė Nr. 1. Reklamos analizė Nr. 2. Reklamos analizė Nr. 3. Reklamos analizė Nr. 4. Reklamų apibendrinimas.
Komunikacijų analizės, Analizė, 8 puslapiai
2015 12 21
Ryšiai su visuomene skaidrės
Ryšiai su visuomene (rsv). Dabar ir visada. Ryšiai su visuomene ir yra tik ryšiai su visuomene. RsV ištakos. RsV = atšvaitai. Būk saugus! Jei tai būtų tikra, būtų žiniose. RsV- vadybos funkcija. Tai ne tik komunikacija! RACE!. Baukutės ...
Komunikacijų projektai, Projektas, 30 puslapių
2016 06 25
Semiotikos modelis savarankiškas darbas
Teoriniai semiotikos aspektai semiotikos samprata. Peirce ‘ o modelis. Ferdinando de Saussure ‘ o modelis. Semiotikos taikymo galimybės. Semiotinė socialinių reklamų analizė. Pirmoji reklama žr. 1 priedas Vaizdinė analizė. Antroji ...
Komunikacijų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2017 04 19
TV laidos kūrimas
TV laidos kūrimas Idėja ir jos pagrindimas. TV LAIDA “ X kalbėtojo šou ” pagrindai Žanras. Trukmė su reklamomis. Trukmė be reklamų. Laidos tikslinė auditorija. Laidos vizualiniai sprendimai.
Komunikacijų aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2017 12 03
Vokietijos ir Lietuvos kultūrų palyginimas: panašumai ir skirtumai
Anotacija. Įvadas. Trumpa informacija apie šalį. Ekonomika. Politika. Kultūra. Apklausiamojo ir įmonės pristatymas. Anketos atsakymų (duomenų) analizė ir apibendrinimas. Vokietijos analizė pagal tris teorijas. E. Hall‘o teorija. R. D. ...
Komunikacijų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2018 05 29
VŠĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ praktikos ataskaita
Įvadas. ŠRATC veikla, struktūra. ŠRATC komunikacijos tikslines auditorijas. ŠRATC taikomas komunikacijos priemones. ŠRATC pranešimą spaudai. Integruotos komunikacijos planą. Viešųjų ryšių akcija. Všį „šiaulių regiono atliekų ...
Komunikacijų praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 20 puslapių
2016 05 27
„Lietuvos statistikos departamentas“ informacijos vadybos mokslinis tyrimas
Įvadas. Lietuvos statistikos departamento pristatymas. Informacijos vadybos teorija. Tyrimas. Tyrimo rezultatai. Pasirinktų straipsnių išvados. Atlikto tyrimo „Lietuvos Statistikos Departamente“ ir pasirinktų straipsnių rezultatų ...
Komunikacijų tyrimai, Tyrimas, 21 puslapis
2016 03 07
Darbo pokalbio ypatumai
Įvadas. Karjeros samprata. Darbo pokalbis. Kaip pasiruošti prieš pokalbį ir ką daryti jo metu. Galimi darbo pokalbio klausimai bei jų atsakymai. Dažniausiai daromos klaidos darbo pokalbio metu. Kokių žmonių ieško ir kokių vengia ...
Komunikacijų referatai, Referatas, 13 puslapių
2016 12 12
Dienotvarkės (darbotvarkės) nustatymo masinės komunikacijos teorija
Įvadas. Dienotvarkės (darbotvarkės) nustatymo toerija. Pagrindinis dienotvarkės nustatymo teorijos modelis. Nustatomos dienotvarkės (modeliai). Diferencijuotas dienotvarkės nustatymo modelis pagal Rogers ir Deariną. Tripolinis ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2018 04 12
Donorystės komunikacijos simbolika
Įvadas. Donorystės įvaizdis masinėje komunikacijoje. Donorystę įkūnijančių simbolių vartojimas masinėje komunikacijoje. Donorystė. Donorystės istorija lietuvoje. Donorystės situacija lietuvoje. Donorystė. Diskurso analizė. Kraujo ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2012 11 21
Grupės pasiskirstymas vaidmenimis Komandinis darbas
Įvadas. Komandinis darbas teoriniu aspektu. Komandinio darbo samprata. Komandos formavimas. Ba15 grupės studentų pasiskirtymas komandoje. Išvados.
Komunikacijų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2018 01 03
Multikultūriniai skirtumai ir jų sprendimo būdai Didžiosios Britanijos reklamos agentūroje
Įvadas. Informacija apie didžiąją britaniją. Didžiosios britanijos klasifikacija. Reklamos agentūra. Tarpkultūrinės kliūtys/problemos/situacijos. Problemų/kliūčių/situacijų analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Komunikacijų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2014 03 29
Samsung
Samsung – Pietų. Samsung. Studijavo Waseda University. Lee Byung-chul. 1938 m. Pradžia. Pradžioje verslas daugiausia apėmė eksportą Samsung pardavinėjo džiovintą korėjietišką žuvį. Per tris dešimtmečius Samsung plito įvairiose ...
Komunikacijų skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 06 27
Amerikos ir Lietuvos kultūrų atstovai: konfliktų sprendimas
Įvadas. Jav tarpkultūrinės komunikacijos raidos. Apklausiamojo ir įmonės pristatymas. Respondento informacija ir komunikacijos aprašymas. Anketos duomenų analizė ir apibendrinimas. Išvados ir rekomendacijos. Santrauka. Literatūra. ...
Komunikacijų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2018 04 20
Dalykines komunikacijos pagrindai
Dalykinės komunikacijos pagrindai. Pagrindinės bendravimo funkcijos. Efektyvus bendravimas. Bendravimas gali būti asmeninis ir dalykinis. Pagrindiniai Bendravimo Lygiai. Bendravimo būdai. Pagrindiniai bendravimo barjerai (1). Pagrindiniai ...
Komunikacijų skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2013 06 22
Dokumentų pavyzdžiai
Dokumentų pavyzdžiai UAB ” įmonė ” valdybos posėdžio protokolas. Pažyma dėl išėjimo į atostogas. Migracijos departamentas prie Lietuvos respublikos vidaus reikalų ministerijos. Iniciatyvinis raštas. Dėl mokslo ir studijų ...
Komunikacijų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2017 05 10
Kabeliai skaidrės
Kabeliai. Skaidres darė Sigita Viličkaitė P. Elektrinių ir optinių signalų perdavimui naudojami kabeliai. Kabelių tipai. Variniai Optiniai. Kabeliai yra apibrėžti tokiuose standartuose. EIA/TAI-568 (Amerika) ISO/IEC 11801 (tarptautinis) ...
Komunikacijų skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2016 06 30
Klientų aptarnavimo spragos
Įvadas. Klientų aptarnavimo samprata. UAB „Eurokos“ ssgg (swot) analizė. Klientų aptarnavimo spragos UAB “Eurokos. Išvados. Literatūros sąrašas.
Komunikacijų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2017 05 13
Lietuvos ir Indijos kultūriniai skirtumai
Įvadas. Anotacija. Įvadas. Trumpai apie Indiją ir Lietvą. Trumpai apie respondentą ir įmonę. Įmonės pavadinimas, įmonės tipas ir viskas apie įmonę.
Komunikacijų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2018 01 03
×
126 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo