Komunikacijos (5)

446 dokumentai
Lietuvos ir Indijos kultūriniai skirtumai
Įvadas. Anotacija. Įvadas. Trumpai apie Indiją ir Lietvą. Trumpai apie respondentą ir įmonę. Įmonės pavadinimas, įmonės tipas ir viskas apie įmonę.
Komunikacijų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2018 01 03
Minčių lietus
Minčių lietus - novatoriškas problemų sprendimo metodas , padedantis per trumpą laiką išgauti kuo daugiau idėjų.
Komunikacijų rašiniai, Rašinys, 5 puslapiai
2015 04 27
Naujos technologijos internete. Koletyvinio darbo metodai
Įvadas. Kolektyvinio darbo samprata. Kolektyvas ir organizacijos sėkmė. Kolektyvo raidos etapai. Kolektyvų raidos specifika. Kolektyvų tipai. Kolektyvinio darbo organizavimas. Grupiniai sprendimo priėmimo metodai. Cloud kompiuterija. „Google ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2014 05 27
Neverbalinė komunikacija Neverbalinis bendravimas
Įvadas. Neverbalinis bendravimas. Akių kontaktas. Veido išraiška. Gestai. Kūno kalba. Prisilietimai. Gestų reikšmės. Išvados. Literatūra.
Komunikacijų referatai, Referatas, 15 puslapių
2015 06 17
Organizacinė elgsena individo lygmenyje
Įvadas. Teoriniai organizacinės elgsenos individo lygyje aspektai. Individualaus elgesio pagrindai. Vertybės. Nuostatos. Suvokimas. Išmokimas. Asmenybė ir emocijos. Motyvacija ir motyvavimas. Išvados. Literatūra.
Komunikacijų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2016 07 05
S. Jobs‘o viešosios kalbos analizė
Temos aktualumas. Darbe analizuojamos dvi viešosios kalbos, atsižvelgiant į dėmesio išlaikymą, neverbalinę komunikaciją ir kalbos struktūrą. Darbo tikslas – savarankiškai išanalizuoti savo ir S. Jobs‘o viešojo kalbėjimo įrašus ...
Komunikacijų analizės, Analizė, 8 puslapiai
2018 09 19
Samsung
Samsung – Pietų. Samsung. Studijavo Waseda University. Lee Byung-chul. 1938 m. Pradžia. Pradžioje verslas daugiausia apėmė eksportą Samsung pardavinėjo džiovintą korėjietišką žuvį. Per tris dešimtmečius Samsung plito įvairiose ...
Komunikacijų skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 06 27
VŠĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ praktikos ataskaita
Įvadas. ŠRATC veikla, struktūra. ŠRATC komunikacijos tikslines auditorijas. ŠRATC taikomas komunikacijos priemones. ŠRATC pranešimą spaudai. Integruotos komunikacijos planą. Viešųjų ryšių akcija. Všį „šiaulių regiono atliekų ...
Komunikacijų praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 20 puslapių
2016 05 27
Žodinės ir nežodinės komunikacijos barjerai tarp lyčių
Įvadas. Žodinė komunikacija. Vyrų ir moterų žodinė komunikacija. Lyčių žodinės komunikacijos barjerai. Nežodinė komunikacija. Lyčių nežodinė komunikacija. Lyčių nežodinės komunikacijos barjerai. Komunikacijos barjerų lyčių ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2017 05 15
Derybininko kalbos strateginės orientacijos derėjimosi komunikacijoje
Derybininko kalbos strateginės orientacijos derėjimosi komunikacijoje. Komunikacija yra strateginė. Verslo derybų strategijos kūrimas ir įgyvendinimas. Derybų strategijos rengimas. Derybinės kalbos strategijos. Derbininko retorikos ...
Komunikacijų skaidrės, Skaidrės, 28 puslapiai
2016 07 05
Dokumentų pavyzdžiai
Dokumentų pavyzdžiai UAB ” įmonė ” valdybos posėdžio protokolas. Pažyma dėl išėjimo į atostogas. Migracijos departamentas prie Lietuvos respublikos vidaus reikalų ministerijos. Iniciatyvinis raštas. Dėl mokslo ir studijų ...
Komunikacijų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2017 05 10
Donorystės komunikacijos simbolika
Įvadas. Donorystės įvaizdis masinėje komunikacijoje. Donorystę įkūnijančių simbolių vartojimas masinėje komunikacijoje. Donorystė. Donorystės istorija lietuvoje. Donorystės situacija lietuvoje. Donorystė. Diskurso analizė. Kraujo ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2012 11 21
Integruoti mokslo, studijų ir verslo centrai/slėniai
Įvadas. Integruoti mokslo, studijų ir verslo centrai/slėniai Lietuvoje. "Saulėtekio" slėnis. "Santaros" slėnis. "Santakos" slėnis. "Nemuno" slėnis. Jūrinis slėnis. Santrauka. Literatūros sąrašas. Individualaus darbo užduoties ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2014 06 22
Kelionės pirkimas Y kartos segmente
Įvadas. E. vartotojo kelionės žemėlapio sudarymo principai. E. vartotojų segmentavimo svarba. E. vartotojų segmentavimo būdų apžvalga. Konkretaus e. Vartotojo tipo pasirinkimas. Keliones pirkimas internetu Y vartotojo kartos segmente. ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2016 05 19
Komunikacija organizacijoje
Komunikacija organizacijoje. Tiklsas. Komunikacijos organizacijoje tikslai. Kontrolės funkcija. Motyvacinė funkcija. Emocinės išraiškos funkcija. Informacinė funkcija. Horizontalios komunikacijos privalumai. Horizontalios komunikacijos ...
Komunikacijų skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2013 11 22
Komunikacijos auditas referatas
Įvadas. Audito reikšmė. Komunikacijos audito samprata. Komunikacijos audito tyrimo sritys. Komunikacijos audito etapai. Komunikacijos audito priemonės. Auditorius. Išvados.
Komunikacijų referatai, Referatas, 11 puslapių
2013 10 21
Maistas vaikams Marmaluzi komunikacinė strategija
Veiklos apibrėžimas. Organizacijos aprašymas. Organizacijos logo. Organizacijos pranašumai ir silpnybės. Organizacijos produktai. Organizacijos pavadinimas. Vieta rinkoje. Kuriamas įvaizdis. Konkurentai. Maistelio kūdikiams gamintojas HIPP. ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2015 06 11
Mobilaus ryšio technologijos
Mobilaus ryšio technologijos. Darbo tikslas Susipažinti su mobilaus ryšio sistemose naudojamomis technologijomis, išsiaiškinti telefonų parametrus ir pritaikymą. Palyginti technologijų galimybes. Darbo eiga. Trumpai aprašyti mobilaus ryšio ...
Komunikacijų namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2016 09 11
Produktyvumas ir konkurencingumas žinių visuomenėje
Įvadas. Tikslai ir uždaviniai. Organizacijos produktyvumas ir jį lemiantys veiksniai. Žinių ekonomika ir ją lemiantys veiksniai. Konkurencingumas ir jo teorijos bei lygiai. Informacijos vertė rinkoje. Išvados. Naudota literatūra.
Komunikacijų referatai, Referatas, 10 puslapių
2013 09 12
Tarpkultūriniai skirtumai šeimoje
Kultūra ir tarpkultūriniai skirtumai. Savęs ir erdvės suvokimas. Bendravimo stilius ir kalbinės raiškos ypatumai. Drabužiai ir išvaizda. Maistas ir elgesio prie stalo taisyklės. Laikas ir jo suvokimas. Tarpkultūriniai skirtumai ...
Komunikacijų namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2016 11 01
Turizmo maršruto komunikacijos analizė
Įvadas. Kultūros turizmas ir paveldas komunikacijos kontekstuose. Kultūros turizmo samprata. Kultūros turizmo komunikacija. Kultūros turizmo komunikacijos modeliai. Kultūros turizmo vartotojai. Tyrimo metodologija. Tyrimo rezultatai. ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2017 03 21
Tylos spiralės teorija ir veikimo principai
Tylos spiralės teorijos pagrindinis veikimo principas. Tylos spiralė principas interneto platybėse. Tylos spiralės modelis teoriniame kontekste. Teorijos kritika. Tylos spiralės modelio taikymo pavyzdžiai.
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2018 04 14
Verslo laiškų rūšys
Įvadas. Literatūros apžvalga. Sąvokų ir apibrėžymų analizė. Verslo laiškų rekvizitai. Verslo laiškų rūšys. Praktinė dalis. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.
Komunikacijų konspektai, Konspektas, 18 puslapių
2016 01 02
Viešųjų elektroninių paslaugų portalų Lietuvoje ir Didžiojoje Britanijoje palyginimas
Viešųjų elektorininių paslaugų portalų Lietuvoje ir didžiojoje britanijoje palyginimas. Pagal matomumo kokybės kriterijus. Pagal surinkimo kokybės kriterijus. Pradinį meniu turi sudaryti ne daugiau kaip 6-7 nuorodos. Spalvinės nuorodos ...
Komunikacijų skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2017 06 21
Dalykinė komunikacija. Škotijos kultūra
Turinys. Ivadas. Ilgi pokalbiai apie orą. Kultūra ir gyventojai. Studentų gyvenimas. Socialinio verslo plėtra škotijoje.
Komunikacijų namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2012 08 15
Darbo pokalbio etiketas
Profesinė etika. ,,Darbo pokalbio etiketas“. Etiškas elgesys darbo pokalbio metu. Pasiruošimas pokalbiui dėl darbo. Apranga. Vyrų apranga. Moterų apranga. Klaidos darbo pokalbio metu. Tinkamas elgesys darbo pokalbio metu. Netinkamas ...
Komunikacijų skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2017 02 19
Facebook įtaka paauglių komunikacijos procesui
Įvadas. Komunikacijos aspektai teoriniame lygmenyje. Komunikacijos poreikiai ir svarba. Socialinio tinko „Facebook“ privalumai ir trūkumai. Socialinio tinklo „Facebook„ grėsmės. Pavojai ir priklausomybės socialiniame tinkle. Socialinio ...
Komunikacijų referatai, Referatas, 26 puslapiai
2016 01 19
Gandai įmonėje
Įvadas. Gandai įmonėje. Neigiamas gandų poveikis. Teigiamas gandų poveikis. Išvados. Literatūra.
Komunikacijų referatai, Referatas, 9 puslapiai
2016 05 30
Įmonės korespondencija
Įmonės korespondencija. Laiškai verslo tema. Laiškų rašymas yra viena iš pagrindinių verslo komunikacijos dalių. Laiškas dažnai yra susitarimo ar kontrakto pagrindas. Verslo laiškų rašymo metodai įstaigos. Laišku rašymas yra viena ...
Komunikacijų skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2016 07 02
Informacijos paieška organizacijoje
Šiame informacinių technologijų ir informacijos gausos amžiuje, vis daugiau organizacijų ima suprasti, jog informacija – tai svarbus išteklius, pasižymintis tokiomis ekonominėmis savybėmis, kaip naudingumas, pakankamumas, ...
Komunikacijų esės, Esė, 4 puslapiai
2013 05 31
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema