Komunikacijų savarankiški darbai

57 dokumentai
Integruotos komunikacijos planas
Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Integruotos komunikacijos esmė. Integruotos komunikacijos plano svarba įmonės veiklai. Darbo metodai ir priemonės. IĮ „Užsidėk ratus“ veiklos pristatymas. IĮ „Užsidėk ratus“ tikslinė ...
Komunikacijų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2016 05 10
Naujai steigiamos įmonės prisijungimo prie interneto analizė
Lentelių sąrašas. Įvadas. Šiuolaikiniai prisijungimo prie interneto metodai. Šiauliuose esančių interneto tiekėjų siūlomi interneto planai ir jų kainos. Naujai steigiama įmonė. Išvados. Bibliografinių nuorodų sąrašas.
Komunikacijų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2017 06 12
Reklaminių pranešimų semiotinė analizė UAB „Girteka“
Įvadas. Apie girteką. Įmonės pristatymas. Filosofija ir vertybės. Girteka logotipas. Girteka paslaugos. GIRTEKA tinklapio pažvalga. Girteka reklaminio pranešimo semiotinė analizė. Reklaminis girteka klipas. Lauko reklama. Išvados. ...
Komunikacijų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2018 01 18
Japonijos ir Vokietijos šalių analizė pagal G. Hofstede, R. Lewis ir E. Hall kultūrų grupavimo teorijas
Japonijos ir Vokietijos šalių analizė pagal. Hall kultūrų grupavimo teorijas. Hallo aukšto ir žemo kultūrų kontekstualumo teorija. Monochroninio ir polichroninio laiko kultūros vertinimas. Lewis kultūrų klasifikavimas. Šalių ...
Komunikacijų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2019 02 12
Dalykinės komunikacijos ypatumai su Saudo Arabijos šalies atstovais
Įvadas. Verslo protokolas. Orientacija į tarpusavio santykius. Bendravimas versle. Verbalinis. Paraverbalinis. Neverbalinis. Požiūris į laiką. Asmeninė erdvė ir akių kontaktas. Išvados. Informaciniai šaltiniai.
Komunikacijų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2016 04 18
Komunikacijos auditas
Įvadas. Komunikacijos audito samprata. Komunikacijos audito etapai. Komunikacijos audito priemonės. Komunikacijos audito tyrimo sritys. Išvados. Literatūra.
Komunikacijų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2013 05 22
Vidinė ir išorinė komunikacija pristatymas
Įvadas. Komunikacija. Komunikacijos samprata. Komunikacijos procesas. Komunikacija organizacijoje. Vidinė komunikacija. Vidinės komunikacijos funkcijos. Vidinės komunikacijos rūšys. Išorinė komunikacija. Viešieji ryšiai. Viešųjų ...
Komunikacijų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 21 puslapis
2019 05 22
Komunikacijos procesas Klasikinė retorika Iškiliausi oratoriai
SAVARANKIŠKAS DARBAS Komunikacijos procesas. Klasikinė retorika. Iškiliausi oratoriai. Komunikacijos procesas komunikacijos samprata. Bedravimas – visuomenės egzistavimo sąlyga. Sokratas. Garsioji kalba „ Susidūrimais su kaltinimais ...
Komunikacijų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2017 05 23
Ženklų reikšmės komunikacijoje
Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės apžvalga. Pasirinktos įmonės reklaminių pranešimų semiotinė analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Komunikacijų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2018 01 11
Verslo susitikimų ir susirinkimų ypatumai Belgijoje ir Lietuvoje
Anotacija. Įvadas. Belgija. Belgijos klasifikacija pagal G. Hofstede. Belgijos klasifikacija pagal R. D. Lewis. Belgijos klasifikacija pagal E. Hall. Belgijos užsienio prekybos agentūra. Anketos atsakymų apibendrinimas. Atsakymų palyginimas ...
Komunikacijų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2016 04 28
Įvaizdžio kūrimas Vilniaus Kolegijoje
Įvaizdžio kūrimas Vilniaus Kolegijoje. ĮVADAS Tiriamojo darbo objektas. Tiriamojo darbo išsikelta problema. Darbo tikslas. Metodų , tiriamųjų imties pristatymas. Rezultatų aptarimas , jų analizė , lyginimas.
Komunikacijų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2018 06 15
Mokslinių straipsnių užsienio kalba analizė
Šiaulių valstybinės kolegijos verslo ir technologijų fakulteto administravimo katedra. Mokslinių straipsnių užsienio kalba analizė. Julia Coffman „ Strateginis komunikacijos auditas “ 2004. Išsiaiškinti strateginės komunikacijos ...
Komunikacijų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2017 04 19
Norvegija - Lietuva: tarkultūriniai skirtumai
Lietuvos ir norvegijos tarpkultūrinkiai skirtumai. Norvegų kultūros ypatumai. Pagrindinės žmogiškosios savybės. Tipiškos norvegų frazės. Gluminantys norvegų įpročiai. Humoras ir temperementas. Hofstede 5 kultūrinės dimensijos. ...
Komunikacijų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2018 10 31
Semiotinė reklamos analizė
Kolegijos verslo ir technologijų fakulteto komunikacijos katedra. Semiotinė reklamos analizė. Semiotinė „ Nike “ kompanijos sportinių batelių reklamos analizė Reklamuojamas produktas –. Audio medžiaga –. Pagrindinis tekstas –. ...
Komunikacijų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2017 06 06
Grupės pasiskirstymas vaidmenimis Komandinis darbas
Įvadas. Komandinis darbas teoriniu aspektu. Komandinio darbo samprata. Komandos formavimas. Ba15 grupės studentų pasiskirtymas komandoje. Išvados.
Komunikacijų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2018 01 03
Multikultūriniai skirtumai ir jų sprendimo būdai Didžiosios Britanijos reklamos agentūroje
Įvadas. Informacija apie didžiąją britaniją. Didžiosios britanijos klasifikacija. Reklamos agentūra. Tarpkultūrinės kliūtys/problemos/situacijos. Problemų/kliūčių/situacijų analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Komunikacijų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2014 03 29
Amerikos ir Lietuvos kultūrų atstovai: konfliktų sprendimas
Įvadas. Jav tarpkultūrinės komunikacijos raidos. Apklausiamojo ir įmonės pristatymas. Respondento informacija ir komunikacijos aprašymas. Anketos duomenų analizė ir apibendrinimas. Išvados ir rekomendacijos. Santrauka. Literatūra. ...
Komunikacijų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2018 04 20
Dokumentų pavyzdžiai
Dokumentų pavyzdžiai UAB ” įmonė ” valdybos posėdžio protokolas. Pažyma dėl išėjimo į atostogas. Migracijos departamentas prie Lietuvos respublikos vidaus reikalų ministerijos. Iniciatyvinis raštas. Dėl mokslo ir studijų ...
Komunikacijų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2017 05 10
Klientų aptarnavimo spragos
Įvadas. Klientų aptarnavimo samprata. UAB „Eurokos“ ssgg (swot) analizė. Klientų aptarnavimo spragos UAB “Eurokos. Išvados. Literatūros sąrašas.
Komunikacijų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2017 05 13
Lietuvos ir Indijos kultūriniai skirtumai
Įvadas. Anotacija. Įvadas. Trumpai apie Indiją ir Lietvą. Trumpai apie respondentą ir įmonę. Įmonės pavadinimas, įmonės tipas ir viskas apie įmonę.
Komunikacijų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2018 01 03
Organizacinė elgsena individo lygmenyje
Įvadas. Teoriniai organizacinės elgsenos individo lygyje aspektai. Individualaus elgesio pagrindai. Vertybės. Nuostatos. Suvokimas. Išmokimas. Asmenybė ir emocijos. Motyvacija ir motyvavimas. Išvados. Literatūra.
Komunikacijų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2016 07 05
Vokietijos ir Lietuvos kultūrų palyginimas: panašumai ir skirtumai
Anotacija. Įvadas. Trumpa informacija apie šalį. Ekonomika. Politika. Kultūra. Apklausiamojo ir įmonės pristatymas. Anketos atsakymų (duomenų) analizė ir apibendrinimas. Vokietijos analizė pagal tris teorijas. E. Hall‘o teorija. R. D. ...
Komunikacijų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2018 05 29
Dalykinės komunikacijos ypatumai su islandijos šalies atstovais
Įvadas. Islandijos charakteristika. Kultūros savoka. Vienaplanės ir daugiaplanės kultūros. Galimų kultūrinių skirtumų svarbą bei įtaką derybų procesui. Islandijos kultūra. Išvados. Literatūros šaltiniai.
Komunikacijų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2016 11 22
Komunikacijos proceso stebėjimas ir analizė: stebima mokytoja ir keli klasės berniukai
Įvadas. Komunikacijos proceso stebėjimas. Komunikacijos proceso analizė. Komunikacijos proceso stebėjimo protokolas. Išvados. Naudota literatūra.
Komunikacijų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2018 11 27
Politinė komunikacija ir manipuliavimo priemonės žiniasklaidoje
Įvadas. Politinė komunikacija ir manipuliacija. Politinė manipuliacija žiniasklaidoje. Išvados. Literatūros sąrašas.
Komunikacijų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2018 05 10
Gestai ir jų interpretavimo sunkumai
Įvadas. Kūno kalba. Gestų samprata. Gestų kalba. Gestų interpretavimo sunkumai. Rekomendacijos analizuojant gestus. Išvados. Literatūros sąrašas.
Komunikacijų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2015 04 07
Semiotinė reklaminio plakato analizė
Įvadas. Struktūrinis ir imanentiškumo principai. Diskursinis lygmuo. Erdvės konstruktai. Atlikėjai. Naratyvinis lygmuo. Relevantiškumo principas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Komunikacijų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2018 04 22
Tarpkulturinės komunikacijos skirtumai
Įvadas. Informacija apie liuksemburgą. Apklausiamojo ir įmonės pristatymas. Anketos atsakymų analizė ir apibendrinimas. Išvados ir rekomendacijos. Santrauka anglų kalba. Literatūros sąrašas. Priedai.
Komunikacijų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 puslapių
2018 02 05
UAB „Kanrugė“ vidinė komunikacija
UAB „ Kanrugė “ vidinė komunikacija Ar pakankamai dėmesio yra skiriama Jūsų įmonės vidinei komunikacijai. Kokiu būdu dažniausiai gaunate informaciją. Koks informacijos pateikimo kanalas Jums yra priimtinausias. Kaip vertintumėte ...
Komunikacijų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2017 11 06
Best Western viešbučių tinko išorinė komunikacija viešoje erdvėje
Ženklų reikšmės komunikacijoje. Best western viešbučio tinklo aprašymas. Best Western viešbučių paplitimas pasaulyje. Best Western logotipų pokytis. Best Western viešbučio tinklo internetinė svetainė. Best western viešbučių ...
Komunikacijų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2019 02 08
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo