Komunikacinė strategija


Politologijos kursinis darbas. Viešųjų ryšių pagrindai. Kaunas , 2015 Grupėse rengiamas kūrybinis komunikacijos projektas. Priedai Interviu su APK. Kiek žmonių buvo paskutiniuose trijuose renginiuose ? Ką įvardintumėte savo buvusių renginių stiprybėmis ir silpnybėmis ? Kaip procentiškai skiriasi Facebook paspaudusių ‘ dalyvauju ” ir realiai dalyvavusių žmonių skaičius ? Kas kiek laiko organizuojate renginį ? Ko tikitės organizuodami renginį ? Kiek norėtumėte padidinti savo auditoriją ? Kokio amžiaus ir pomėgių auditoriją stengiatės pritaukti ? Kokią pritraukiate ? Kas yra atsakingas už komunikaciją organizacijoje ? Ar turite vykdote komunikacijos strategiją.


Situacijos analizę atlikome trimis būdais: interviu su komunikacijos pirmininke Odeta Bartašiūte, internetinė apklausa ir organizacijos internetinė analizė. Pokalbyje su O. Bartašiūte bandėme sužinoti organizacijos silpnybes ir stiprybes, grėsmes ir galimybes, pačios organizacijos akimis, vidinę komunikaciją ir darbų pasiskirstymą. Klausėme apie dabartinius strateginius komunikacijos planus, jų vykdymą ir lūkesčius ateityje. Atlikdami internetinę apklausą bandėme sužinoti auditorijos nuomonę apie Akademinį politologų klubą (APK), kiek jis yra žinomas ir kaip vertinamas. Bandėme sužinoti, kokie renginiai ir kodėl sudomina/nesudomina žmones.

Atlikus situacijos analizę apsibrėžėme komunikacijos problemą, tai - mažas ateinančių žmonių į renginius skaičius. Šią problemą spręsti svarbu, todėl, kad jei problema nebus sprendžiama, organizacijai nepavyks įgyvendinti pagrindinio jos tikslo, tai yra - "skatinti pilietinės visuomenės kūrimasi Lietuvoje". Nes tam reikia aktyvaus visuomenės įsitraukimo, kuris ir vyksta per dalyvavimą renginiuose. Taip pat svarbu pritraukti žmones į renginius, taip bandant didinti organizacijos žinomumą, nes jo didinimas yra vienas iš organizacijos siekių.

Kadangi organizacijai yra reikalingas didesnis ateinančių žmonių į renginius skaičius, tad mums teko užduotis parengti komunikacinį strategijos planą, kuris galėtų prisidėti būtent prie organizacijos renginių gerinimo ir jos žinomumo didinimo.

Organizacija turėtų susikurti būsimų renginių komunikacijos planą, sekti jų eigą. Kaip teigė organizacijos pirmininkė, renginiai pradedami viešinti tik likus savaitei iki renginio. Renginio viešinimas laiku yra labai svarbus aspektas, norint, kad į jį ateitų planuojamas žmonių skaičius. Taip pat reikėtų sustrateguoti organizacijos narių veiksmų planą, kadangi dauguma jų vienu metu atlieka daug darbų ir tokiu atveju tie darbai gali būti nekokybiški ir nepritraukti žmonių. Kiekvienas narys turėtų daryti tai, ką jis išmano geriausiai.

Taip pat organizacija gali nesulaukti naujų narių ir jos auditorija pradės mažėti. Jei APK nepritrauks naujų žmonių, jos misija ir vizija gali pradėti blėsti, organizacijos komanda gali susikilti ir veiklą nutraukti. Negaunant atgalinio ryšio iš auditorijos, organizacija gali neatitikti auditorijos norų ir lūkesčių. Manome, jog organizacijos viešinimas per renginius, kaip ir kiekvienai organizacijai, yra labai svarbus norint pritraukti didesnę auditoriją. Taip pat, labai svarbus grįžtamasis ryšys su auditorija, kad organizacija galėtų tęsti tikslingą ir prasmingą veiklą.

Komunikacinė strategija. (2016 m. Sausio 08 d.). http://www.mokslobaze.lt/komunikacine-strategija.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 23 d. 22:06