Koncentracijos nustatymas


Chemijos laboratorinis darbas. Tikslas: nustatyti gautos medžiagos koncentraciją. Priemonės: kolbos, lazdelė, piltuvėlis ir filtravimo popierius, biuretė, mėgintuvėlis. Pipete atmatuojame 10ml 1N tirpalą, supilame į stiklinę ir įpilame 25ml 1N tirpalo. Tirpalas sumaišomas ir filtruojamas į 100ml kolbutę. Nuosėdos ant filtro perplaunamos distiliuotu vandeniu. Tirpalas praskiedžiamas distiliuotu vandeniu iki 100ml ir sumaišomas. Atmatuojame 10ml gauto tirpalo, supilame į konusinę kolbutę, ilašiname metiloranžo ir titruojame 0,1N HCl tirpalu. Titravimas kartojamas 3 kartus. Titravimo duomenys įrašomi į lentelę.


Darbo eiga: pipete atmatuojame 10ml 1n tirpalą, supilame į stiklinę ir įpilame 25ml 1n tirpalo. Atmatuojame 10ml gauto tirpalo, supilame į konusinę kolbutę, ilašiname metiloranžo ir titruojame 0,1n v. Technika. 1995 3-14psl.

Koncentracijos nustatymas. (2011 m. Liepos 02 d.). http://www.mokslobaze.lt/koncentracijos-nustatymas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 07:24