Konceptualūs požiūriai į valdymo sprendimus Valdymo pokyčiai


Konceptualūs požiūriai į valdymo sprendimus. Sprendimų riboto racionalumo koncepcija elgesio požiūris. Racionalaus požiūrio įvaldymo sprendimus koncepcija. Valdymo sprendimai ir socialinės atsakomybės atitiktis. Kūrybiškumo elementų poreikis valdymo sprendimuose. Kūrybiškumoproceso struktūrizavimas.Kūrybiškumo ribokliai.Suvokimo veiksniai  ,. Vertybėmis grįsti veiksniai. Kultūriniai aplinkos veiksniai. Kūrybišumo skatinimo metodai valdymo sprendimuose. Trijų kėdžių  metodas. Šešių skrybėlių  metodą. Šeši SUMO principai. Pasikeiskite marškinėlius.Susikurkite Fruity mąstymą – išmokite įdomiai , nestandartiškai mąstyti. Tingėti – nieko bloga. Prisiminkitepaplūdimio kamuolį. Pasinaudokite diena. Jei ne dabar , tai kada. Pamiršk principą , „ kaip bus , taip bus “. Konceptinistrikampis. De Bono. „ Horizontalusismąstymas “. Sinektikos metodo privalumai. Uždaviniai kuriuos turi išspręsti grupė , taikant sinektikosmetodą. Problemos apibrėžimas pagrindinisžingsnis. Sinektika priverčia nukreiptimintį nuo sprendimo. Idėjos šlifavimas ". Yra išsiaiškinami šie klausimai. Etiško valdymo sprendimo dilema. Išskiriami keturi požiūriai į etišką sprendimų priėmimą.


Valdymo sprendimo priėmimas, kaip bet kurios organizacijos  valdymo sudedamoji dalis,suvokiamas kaip tinkamiausios alternatyvos parinkimas problemai spręsti. Pažymėtina, kad modulio kurse naudojamos sąvokos valdymo sprendimai irvadybiniai sprendimai teikiami kaip sinonimai vienas kitam, remiantis I. Bakanauskiene ir  A. Kyguoliene, kurios teigia ,,...tai vadybinio (kitaip – valdymo) sprendimo samprata...(2013, p. 9), vartodamos tas dvi definicijas sinonimiškai. Kursas orientuotas  ne į matematinių metodų taikymą (tai daugiau ekonominio požiūrio veiksmų laukas, įvertinant kintamuosius valdymo sprendimo priėmimo atveju),priimant organizacijos valdymo sprendimus, bet į valdymo sprendimų priėmėjų vadybines nuostatas, tiek priimant valdymo sprendimus, tiek juos įgyvendinant.

Organizacijų valdymo praktikoje yra susiformavę skirtingi požiūriai į sprendimų priėmimą: racionalusis ir elgsenos (riboto racionalumo), todėl ir taikomi skirtingi sprendimų priėmimo būdai.

Organizacijos valdymo procese veiklos rezultatyvumą nulemia sprendimų priėmimo racionalumas, jeigu bandoma suvokti, kad valdymo ciklas yra įvairialypis, plataus spektro, sudėtingas ir dinamiškas, informacinis ir kūrybiškas valdymo sprendimų procesas. Remiantis Drucker (1964) valdymo definicija, jis valdymą nusako kaip ypatingą veiklą, kai neorganizuotą minią paverčia efektyviai, tikslingai ir našiai dirbančia grupe. Valdymo sprendimai yra neatsiejami nuo prioritetinių organizacijos tikslų apibrėžimo, priemonių tiems tikslams pasiekti parinkimo, jų įgyvendinimo ir kontrolės. Priimant sprendimus būtina patikslinti, kad sprendimas – tai loginis, emocinis ir psichologinis, organizacinis ir teisinis aktas.

Organizacijos veiklos sėkmė priklauso nuo vadovo gebėjimų tinkamai valdyti sprendimų procesą. Sprendimų priėmimo galimybes dinamiškoje aplinkoje tyrinėjo JAV mokslininkas, Nobelio premijos laureatas H. Saimonas (Herbet Simon, 1916-2001) ir pasiūlė riboto racionalumo (elgsenos) koncepciją.

 vadovai kartais klaidingai suvokia organizacijos tikslus arba sąmoningai subjektyviai priima neracionalius sprendimus.

Kita vertus ir pačioje organizacijoje galima rasti daugybę riboklių. Sprendimo priėmimo procese organizacijoje ribokliais tampa įvairios vidaus reguliavimo priemonės, taisyklės, elgesio normos, sprendimų priėmimo tvarka, kuria privalo vadovautis vadovai, priimdami bei įgyvendindami sprendimus. Riboklių poveikio sąlygojami vadovai vadovaujasi  ,,pasitenkinimo strategija“, neeikvodami pastangų geriausio sprendimo paieškoms.

Nuolat kintanti aplinka sukelia organizacijai galybę problemų ir verčia priimti iššūkius, todėl tiek vadovai, tie organizacijos personalas priverstas įdėti daugiau pastangų, priimant valdymo sprendimus. Informacijos stoka vienu ar kitu aspektu bei gebėjimas ją tinkamai analizuoti tampa ribokliu valdymo sprendimų priėmimo procese.

Daugeliu atveju organizacijoje valdymo sprendimai priimami spontaniškai, greitai, nesilaikant racionalumo principo, nes sprendimo priėmimo procesas yra priklausomas nuo darbo užduočių sudėtingumo, nuo to kiek dalyvauja personalijų rengiant, priimant ir įgyvendinant sprendimą. 

H. Saimono nuomone, nors organizacijos yra racionaliai veikiančios sistemos, tačiau kaip lemiamas veiksnys stebimas spontaniškumas bei subjektyvi elgsena sprendimų priėmėjų (pagal kiekvieną situaciją), o tai ir apsprendžia riboto racionalumo koncepcijos esmę.

Valdymo sprendimų turinys bei visas valdymo sprendimų procesas yra sąlygotas vadovų įsitikinimų. Vadovybė dažnai skirtingai suvokia tikslą, užduotis ir net skirtingai juos formuluoja. Jei vyrauja didelis vadovų nesutarimas dėl prioritetinių organizacijos tikslų ir jos vertybių, tikėtinas didelis valdymo sprendimų proceso neapibrėžtumas. Valdymo sprendimų proceso neapibrėžtumą dar pagilina dideli informacijos srautai, nes papildoma informacija atskleidžia naujus nenumatytus nagrinėjamos situacijos aspektus, kurie tik padidina nesutarimus tarp valdymo sprendimų proceso dalyvių: rengėjų, priėmėjų ir įgyvendintojų. Net ir disponuodami pakankamai dideliu patikimos informacijos srautu, reikiamu išteklių ir potencialiai reikalingų priemonių kiekiu, organizacijos vadovai vis dėlto vadovaujasi ,,pasitenkinimo strategija“,bet nesiekia geriausio sprendimo.

  • Microsoft Word 42 KB
  • 2018 m.
  • Lietuvių
  • 11 puslapių (4756 žodžiai)
  • Universitetas
  • Sandra
  • Konceptualūs požiūriai į valdymo sprendimus Valdymo pokyčiai
    10 - 1 balsai (-ų)
Konceptualūs požiūriai į valdymo sprendimus Valdymo pokyčiai . (2018 m. Sausio 08 d.). https://www.mokslobaze.lt/konceptualus-poziuriai-i-valdymo-sprendimus-valdymo-pokyciai.html Peržiūrėta 2019 m. Birželio 27 d. 11:47
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema