Konceptualus sveikatos programos vertinimo modelis


Vadybos referatas. Įvadas. Lietuvos demografinė situacija. Lietuvos sveikatos programa. Modelio sudarymas. Rinkodaros ir organizacinė raida. Žiniasklaida. Visuomenės mobilizavimas . Rekomendacijos ir profesinis mokymas. Stebėsena. Sveikatos programos vertinimo modelis. Tarpinis Lietuvos sveikatos programos įgyvendinimo vertinimas. Irena Misevičienė- Rimkutė. Išvada. Literatūra.


Vertinant Sveikatos programos (SP) įgyvendinimą (žr. 1 schemą) visų pirma svarbu įvertinti sveikatos politikos raidą: ar aukščiausio lygmens šalies politikai, tarp jų ir sveikatos, partneriai ir kiti sektoriai pritaria suformuluotoms sveikatos politikos strategijoms; ar iškelti strateginiai SP tikslai teisingi; ar numatyti tikslų įgyvendinimo uždaviniai; ar sveikatos priežiūros įstaigos pasiruošusios pokyčiams; ar pakanka žmogiškųjų, finansinių bei techninių išteklių. Todėl, vertinant sveikatos politikos raidą, reiktų įvertinti šiuos sveikatos politikos raidos procesus: (J. Misevičienė, 2002).

Visuomenės poreikių nustatymas - būtina įstatyminės bazės raidos įvertinimo dalis. Visuomenės poreikius rekomenduojama vertinti pagal atskiras socialinės rinkodaros veiklos rūšis bei laipsnį, kaupiant informaciją apie visuomenės paramą įstatymų leidybai. Taigi labai svarbu kokybiškai įvertinti įstatymų arba nutarimų pakeitimų būtinybę pagal žiniasklaidos pateikiamus faktus, pvz., žinutės ir trumpai aprašyti susitikimų su visuomene ir Seimo nariais metu pasiūlymai dėl įstatymų pakeitimo. Žinybų ir atskirų organizacijų atstovų aktyvumas, dalyvaujant įstatymų pakeitimus svarstančiose institucijose, yra labai svarbus vertinant šio etapo eigą. Ypač vertingas nevyriausybinių organizacijų veiklos vertinimas pagal jų teikiamus pasiūlymus dėl įstatymų arba nutarimų pakeitimų.

Patarėjų grupių organizavimas ir steigimas – akivaizdus įrodymas, jog ketinama inicijuoti naujus įstatymus arba pagrįstai keisti anksčiau priimtus. Teigiamas akivaizdus patarėjų grupių žingsnis galėtų būti konkretūs darbų - veiklos planai bei specifinė veikla, glaudžiai susijusi su įstatymu arba jo pataisomis.

Įstatymų projektų rengimo procesą reikėtų vertinti pagal Seimo komitetų rengiamų įstatymų projektų bei darbo protokolų arba pareiškimų analizę. Taip pat reiktų vertinti specialios paskirties parlamentinių grupių sudėtį ir joms iškeltų uždavinių analizės rezultatus.

Spaudimas priimti įstatymus ir nutarimus. Labai aktualu įvertinti šį procesą, kadangi ruošiamų įstatymų projektų gausa, turinys bei patvirtinimo galimybės Seime labai priklauso nuo valdančiųjų partijų požiūrio į Lietuvos gyventojų sveikatą bei jos stiprinimo būdus, numatytus SP. Vertinimo rodikliai: atskirų grupių, inicijavusių įstatymų projektų rengimą, įvardijimas; šių grupių sugebėjimas pasitelkti partnerius. Aštrią siūlomų priimti įstatymų kritiką reiktų vertinti labai apdairiai, tačiau būtina nepamiršti ir tokios vertinimo galimybės. Žmonių “skundų” analizė laikraščiuose galėtų padėti nustatyti priimtų arba numatomų priimti įstatymų ir nutarimų trūkumus, įvertinti aprašomąjį procesą (V. Tvarijonavičienė, 1996).

Svarbus vaidmuo SP įgyvendinimo procese tenka žiniasklaidai. Naudojant įvairias žiniasklaidos priemones (spaudą, radiją, televiziją) visų pirma reikėtų pateikti ir aiškinti visuomenei, sveikatos politikams ir specialistams SP strateginius tikslus, konkrečius uždavinius, jų įgyvendinimo terminus, iškylančias problemos ir t.t. Siekiant, jog visuomenė geriau suprastų SP įgyvendinimo procesą, tikslus ir uždavinius, pritaikytų SP skleidžiamas idėjas ir sveiką gyvenseną, būtinas visuomenės sveikatos mokymas. Todėl, norint įvertinti žiniasklaidos vaidmenį įgyvendinant SP bei šviečiant visuomenę apie sveikatą, taip pat vertinant visuomenės sveikatos mokymo reikšmę, reikėtų aptarti šiuos žiniasklaidos ir visuomenės sveikatos mokymo aspektus ir procesus:

visuomenės sveikatos mokymo ir kitų specialistų ruošimas; (J. Misevičienė, 2002).

Sėkmingas pagrindinių programos tikslų, uždavinių pasiekimas, pačios programos efektyvumas priklauso ne tik nuo sveikatos specialistų, sveikatos politikų, bet ir nuo pačios visuomenės aktyvaus dalyvavimo, pastangų, noro stiprinti ir išsaugoti savo sveikatą. Į šį procesą turėtų būti įtrauktos visuomeninės organizacijos, atskiros bendruomenės, klubai, bendruomenių formalūs ir neformalūs lyderiai. Telkiant visuomenę galėtų būti išskirti šie etapai:

  • Vadyba Referatai
  • 2013 m.
  • Diana
  • 15 puslapių (3237 žodžiai)
  • Vadybos referatai
  • Microsoft Word 46 KB
  • Konceptualus sveikatos programos vertinimo modelis
    10 - 3 balsai (-ų)
Konceptualus sveikatos programos vertinimo modelis. (2013 m. Birželio 04 d.). http://www.mokslobaze.lt/konceptualus-sveikatos-programos-vertinimo-modelis.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 24 d. 03:49