Konflikai ir komunikacija


Psichologijos aprašymas. Darbo tikslai. KONFLIKTO SAMPRATA Konfliktas lot. „ conflictus “ – priešingų interesų , požiūrių , siekimų susidūrimas – dviejų pusių priešiškumo būsena. Herakleito , Platono , Hėgelio ir kitų mąstytojų. Pagal jų koncepciją , vidinių prieštaravimų draskoma visuomenė yra normalus reiškinys. Tarpasmeninis konfliktas. Vidinis grupės konfliktas. Tarpgrupinis konfliktas. Yra ir kitokių konfliktų skirstymų. Vienašalis konfliktas - tai tokia situacija , kai nusiskundimų turi tik viena pusė. Dvišaliame konflikte kiekviena pusė ko nors nori iš kitos. Konflikto valdymas. Efektyvus konfliktų valdymas – tai konfliktų sprendimo kelių suradimas ir įgyvendinimas. Konflikto identifikavimas. Konflikto analizė. Konflikto sprendimas. Struktūriniai konfliktų valdymo metodai Darbo keliamų reikalavimų išaiškinimas. Integravimas ir koordinavimas. Bendrų organizacijos tikslų nustatymas. Skatinimo sistemos struktūra. Spaudimas arba konkurencija. Problemos sprendimas , bendradarbiavimas. Išsiaiškinkime patys sau , ko mes norime. Išsakykime savo norus kitai pusei. Išklausykite kitos pusės norus. Ieškokime galimų sprendimų. Įvertinkime galimus sprendimus ir išrinkime geriausius. Įgyvendinkime pasirinktą sprendimą. Tikrinkime pasirinkto sprendimo tinkamumą. Pasitikėjimas yra neatsiejama konfliktų dalis. Konfliktuojančios pusės turi ieškoti tikrųjų interesų. Konfliktų pasekmės. Konfliktas , kurio metu priemonės , naudojamos konflikto šalių , yra griežtos ir žeidžiančios , yra destruktyvus. Konstruktyvus konfliktas nukreiptas į problemos sprendimą , jam būdinga daugiau pozityvių paskatinimų , įtikinėjimo. Teigiamos konflikto pasekmės gali būti tokios. Neigiamos konflikto pasekmės būna tokios. Konstruktyvios pasekmės. Destruktyvios pasekmės.


Dažniausiai išskiriami keturi konflikto lygiai:

Intrapersonalini arba vidinis, asmenybės konfliktas. Šie konfliktai kyla žmogaus viduje. Tai yra skirtingų asmens minčių, emocijų, vertybių ir polinkių prieštaravimai. Pavyzdžiui, pykstame ant savo viršininko, tačiau bijome išreikšti savo pyktį, nes jis gali mus atleisti iš darbo už nepaklusnumą.

Tarpasmeninis konfliktas. Kitas konflikto lygmuo apima asmenybių konfliktus. Tarpasmeniniai konfliktai kyla tarp  darbuotojų, sutuoktinių, kaimynų ir t. t.

Vidinis grupės konfliktas. Trečiasis konflikto lygmuo siejasi su konfliktais grupės viduje, pavyzdžiui, tarp komandos narių, bendradarbių, šeimos narių ir kt. 

Tarpgrupinis konfliktas. Šis lygis apima organizacijų, etninių grupių, suskilusių bendruomenių, kariaujančių valstybių konfliktus. Šio lygmens konfliktai ypač sudėtingi dėl to, kad į juos įtraukiama daug žmonių ir jie gali įvairiausiais būdais tarpusavyje sąveikauti.

Konflikto analizė – nustatomos galimos konflikto priežastys ir pasekmės;

Konflikto sprendimas – parenkamas efektyviausias esamai situacijai konflikto sprendimo būdas. Konfliktai gali būti struktūriniai arba asmeniniai, taigi atskirai aptarsime šių konfliktų grupių valdymo, sprendimo būdus.

Integravimas ir koordinavimas. Labai svarbi yra valdžios grandinė. Aiški valdžios hierarchija reguliuoja žmonių tarpusavio ryšius, sprendimo priėmimą ir informacijos pasikeitimo srautus organizacijoje.

Dalykiniuose konfliktuose yra svarbu suprasti, kad tikslas yra ne laimėti, o rasti bendrą sprendimą. Aiškiai turi būti pateikiama kiekvieno nuomonė, kuri nereikalauja jos priėmimo.

Spaudimas arba konkurencija. Siekiama patenkinti savo interesus kito sąskaita.

Prisitaikymas. Priešingas konkurencijai. Tai savo interesų atsisakymas kito naudai.

Kompromisas. Pasireiškia bandymu ieškoti „aukso vidurio“. Rezultatu abi pusės nebūna iki galo patenkintos, nes turi paaukoti dalį savo interesų. Tačiau dažniausiai kompromiso siekiama iki galo neišsiaiškinus situacijos, jei abi pusės išsiaiškintų savo poreikius, gali paaiškėti, kad nei vienam nereikia aukoti savo interesų, nes jie nesikerta.

Konflikai ir komunikacija. (2015 m. Kovo 04 d.). http://www.mokslobaze.lt/konflikai-ir-komunikacija.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 24 d. 07:44