Konkurencinės veiklos teisinis reguliavimas


Konkurencine ir jos teisinis reguliavimas. Konkurencinė teisė. Konkurencinės teisės. Konkurencines teises institutai. Finansines ukines veiklos teisinis reguliavimas.

Konkurencija. Konkurencinės teisės normos. Konkurencijos teisė. Konkurencinės teisės formavimasis. Konkurencinės teisės institutai. Konkurencinės teisės šaltiniai. Pagrindinės konkurencinės teisės sąvokos. Atitinkama rinka. Susitarimo samprata. Draudžiamų susitarimų modelis. Vertikalus susitarimas. Horizontalūs susitarimai. Bendradarbiavimo susitarimai. Koncentracija. Pranešimas apie koncentraciją. Pranešimo pateikimas. Bendri pranešimo terminai. Piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi institutas. Dominuojanti padėtis.

Pirmasis konkurencinės teisės aktas – JAV Šermano aktas 19890 m., kuris buvo priimtas siekiant apriboti monopoliją. Senatoriai suprato, kad jų įtakai pradėjo trukdyti stambus kapitalas. Dėl to ir buvo priimtas tas aktas.

Konkurencinės teisės formavimasis prasidėjo nuo Romos sutarties. Šiuo metu ES konkurencinės teisės konstitucinis pagrindas yra 81 ir 82 straipsniai šios sutarties.

Draudžiamų susitarimų institutas – Romos sutarties 81 straipsnis.

Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi – Romos sutarties 82 straipsnis.

1992 metais priimtas pirmasis Konkurencijos įstatymas, jo rengėjus įtakojo JAV teisė ir tradicijos. Iš JAV perimtas liberalusis modelis. Kitas etapas – nuo 1999 metų. Konkurencinė teisė buvo suderinta su ES konkurencine teise. 1999 metais buvo įtvirtinti tie patys principai, toks pats modelis, kaip ir Europos Bendrijoje. Po 2004 m. gegužės 1 d. Europos Bendrijoje, taip pat ir Lietuvoje, bus atlikta konkurencinės teisės reforma. Grįžtama prie to, kas buvo 1992 metais.

Lietuva yra perėmusi Europos Bendrijos nuostatas. Vienas svarbiausių šaltinių – Romos sutartis. Taip pat LR Konstitucija; Konkurencijos įstatymas; Konkurencijos tarybos nutarimai, teismų (Konstitucinio, Europos teisingumo teismo) bei Komisijos sprendimai (formuojantys ES politiką).

Subjektas konkurencinėje teisėje yra suprantamas kitaip, nei civilinėje ar komercinėje teisėje. Čia subjektas vertinamas ne formaliai, bet objektyviai remiantis ekonomine tikrove.

Šios įmonės priklauso vienam savininkui. Konkurencinės teisės prasme šios įmonės sudarys vieną vienetą. Jei tos įmonės dar valdys kitas įmones, jos taip pat pateks į tą vienetą.

Subjektu konkurencinėje teisėje gali būti bet kas, tačiau jis turi vykdyti konkurencinę teisę.

Ūkio subjekto samprata Lietuvoje yra ir turi būti suprantama, kaip ir ES teisėje.

Analizuojant atitinkamą rinką, pirmiausia nustatoma prekė, po to geografinė teritorija. Čia svarbu išsiaiškinti prekes, kurios pirkėjų požiūriu yra pakaitalai (pagal savybes, vartojimą ir kainą).

Tarkim, alaus pakaitalas negali būti vaisvandeniai (pagal savybes).

Geografinė teritorija – teritorija, kur ūkio subjektai susiduria su tomis pačiomis konkurencinėmis sąlygomis. Alaus atžvilgiu prekės rinka yra alaus rinka Lietuvos Respublikoje.

Analizuojant plytą kaip prekę pastebime, kad medis pagal savybes, vartojimą ir kainą nėra labai artimas plytoms. Tačiau Skandinavijoje tai yra pakaitalai pagal gamtines savybes.

Plytų geografinę teritoriją lemia ir tai, kad plytos yra sunkios medžiagos.

Kitas pavyzdys – rašymo priemonės. Markeris, parkeris bei pieštukas skiriasi pagal kainą, savybes, vartojimą – kiekvienas turės atskirą rinką.

Susitarimo samprata – bet kokia forma (raštu ar žodžiu) dviejų ir daugiau subjektų sudarytos sutartys, suderinti veiksmai ar ūkio subjektų junginio priimti sprendimai (taip pat įskaitant ir junginių atstovų priimtus sprendimus).

Susitarimas (plačiąja prasme) nėra sutartis, kaip ji suprantama civilinėje teisėje. Jis apima platesnį ūkio subjektų bendravimo spektrą.

3) suderinti veiksmai (nors ir nėra tarp ūkio subjektų sudarytos sutarties, tačiau tą jie pasiekia perduodami informaciją vieni kitiems; pvz. Informuojama, kad neketinama didinti ar mažinti kainų). Tai vyksta nebūtinai tiesiogiai, gali būti nebylus susitarimas (nei žodžiu, nei raštu gali nebūti). Teisine prasme neretai sunku suprasti, kur yra suderinti veiksmai, o kur paralelinis konkurentų veikimas.

Susitarimus reglamentuoja Europos Bendrijos sutarties 81 str., taip pat Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme yra panaši nuostata (5 str.)

  • Teisė Konspektas
  • Microsoft Word 19 KB
  • 2011 m.
  • 7 puslapiai (3367 žodžiai)
  • Konkurencinės veiklos teisinis reguliavimas
    10 - 1 balsai (-ų)
Konkurencinės veiklos teisinis reguliavimas. (2011 m. Rugpjūčio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/konkurencines-veiklos-teisinis-reguliavimas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 19 d. 11:15
×