Konkurencingumo stiprinimas rėmimo priemonėmis "Orlen Lietuva"


Konkurencingumo stiprinimas rėmimo priemonėmis "Orlen Lietuva".


Temos aktualumas. Šiuo metu skirtingų degalinių tinklų degalinės yra labai panašios. Beveik visos jos šiuolaikiškos, gerai įrengtos ir aprūpintos. Rėmimo priemonės ir yra pagrindinis ir efektyviausias būdas tam, kad bendrovė būtų atskiriama ir pasirenkama klientų sąmoningai. Tai šiuo metu aktualu kiekvienai, besistengiančiai užimti aukštesnes konkurencines pozicijas, įmonei.

Problema – kokių rėmimo priemonių taikymas degalinei „ORLEN Lietuva“ leis padidinti jos konkurencingumą rinkoje.

Darbo objektas – degalinės „ORLEN Lietuva“ rėmimo priemonės.

Darbo tikslas: atskleisti kokių rėmimo priemonių pagalba degalinė „ORLEN Lietuva“ išliks konkurencinga rinkoje.

Darbo uždaviniai:

Atlikti konkurencingumo ir jo didinimo rėmimo priemonėmis teorinę analizę;

Pasiūlyti rėmimo priemones, kurios padėtų išlaikyti esamus ir pritraukti naujų klientų, tuo padidindamos degalinės konkurencingumą rinkoje.

Pirmoje baigiamojo darbo dalyje atskleistos konkurencijos ir konkurencingumo sampratos, konkurentų analizės svarba, konkurencinių pranašumų įtaka siekiant paslaugų konkurencingumo, aprašomas paslaugos konkurencingumo stiprinimas, analizuojamos rėmimo priemonės, padedančios didinti paslaugų konkurencingumą. Antroje baigiamojo darbo dalyje, pateiktas degalinės „ORLEN Lietuva“ konkurencingumo vertinimasis naudojamų rėmimo priemonių analizė.

Pavardenis V. The analysis of Tauragė labour market: the final work in Business Management of non – university studies/asist. J. Čelnienė; Kaunas College Tauragė Department. – Tauragė, 2009. – 50 p.

SWOT - (iš anglų. k. Strengkts, weaknesses, opportunities, treats) – metodas leidžiantis nustatyti prekybos centro stipriąsias ir silpnąsias puses bei derinti tai su aplinkos galimybėmis ir pavojais.

Konkurentų tyrimas (investigation of competitors) – tai tam tikroje rinkoje konkuruojančių įmonių veiklos analizė ir vertinimas (Pajuodis A./Prekybos marketingas., Vilnius., 2005, p. 125).

Paklausa – tai žmonių norai, paremti perkamąją galia (Kotler Ph. psl. 26).

Reklamos auditorija (angl. audience) – tai grupe asmenų, kuriuos numatoma pasiekti reklamos priemonėmis. (V. Pranulis, A. Pajuodis, S. Urbonavičius, R. Virvilaitė/ Marketingas, psl. 270).

Ryšių rinkodara – naudingų tarpusavio ryšių su vartotojais, tiekėjais ir visuomene sukūrimas, palaikymas ir stiprinimas (Kotler Ph., psl. 29).

Tiesioginė rinkodara – rinkodara pasitelkiant įvairias reklamos priemones, padedančios užmegzti tiesioginį dialogą su vartotojais ir paprastai siekiančios tiesioginio vartotojų atsako (Kotler Ph., psl. 629).

Temos aktualumas. Šiuo metu visos kurą tiekiančios bendrovės prekiauja tokiu pačiu (ar bent panašios kokybės) kuru, tomis pačiomis prekėmis parduotuvėse ir teikia panašias paslaugas. Dažnai tarpusavyje konkuruojančios bendrovės turi tuos pačius įrenginių ir prekių tiekėjus, netgi naudojasi tų pačių serviso paslaugas teikiančių firmų paslaugomis. Todėl skirtingų tinklų degalinės yra labai panašios. Beveik visos jos šiuolaikiškos, gerai įrengtos ir aprūpintos. Rėmimo priemonės ir yra pagrindinis ir efektyviausias būdas tam, kad bendrovė būtų atskiriama ir pasirenkama klientų sąmoningai. Tai šiuo metu aktualu kiekvienai, besistengiančiai užimti aukštesnes konkurencines pozicijas, įmonei.

Vienas svarbiausių kiekvienos organizacijos tikslų konkurencinėje kovoje – išvystyti konkurencinius pranašumus. Pranašumai kelia konkurencingumo laipsnį, didina įmonės pelną, lemia vartotojų pripažinimą ir apskritai sėkmę rinkoje. Kad įmonė būtų populiari tarp vartotojų ir stipri tarp konkurentų, ji turi turėti kažką išskirtinio, tai, ko negali pasiūlyti konkurentai.

Paanalizavus pagrindinius ekonomikos vadovėlius matyti, kad konkurencijos terminas traktuojamas nevienodai.

Yra nemažai konkurencijos aiškinimų. Keletas iš jų (Pass Ch. et all., 1997):

Įmonei siekiant konkurencinio pranašumo per savo vidaus išteklius, orientuojamasi į vidaus veiksnius ir pranašumą lemia turimi išskirtiniai, unikalūs ištekliai. Tokiais ištekliais laikomi tie, kuriuos įmonei lengva naudoti, kurie vertingesni būtent tai įmonei, nei kitoms įmonėms, bei sunku juos pakeisti ar imituoti. Dažniausiai unikalūs yra įmonės žmogiškieji ištekliai, jų žinios, gebėjimai, patirtis ir kt.

  • Verslas Bakalauro darbas
  • Microsoft Word 321 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 62 puslapiai (14477 žodžiai)
  • Kolegija
  • Jkjljl
  • Konkurencingumo stiprinimas rėmimo priemonėmis "Orlen Lietuva"
    10 - 9 balsai (-ų)
Konkurencingumo stiprinimas rėmimo priemonėmis "Orlen Lietuva". (2016 m. Gegužės 12 d.). https://www.mokslobaze.lt/konkurencingumo-stiprinimas-remimo-priemonemis-orlen-lietuva.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 09:44
×