Konsolidacijos projektas


Pagrindinės sąvokos ir jų apibrėžimai. Įvadas. Literatūros apžvalga. Esamos būklės analizė. Teritorijos geografinė padėtis. Demografinė situacija. Teritorijos rekreacinė aplinka. Kraštovaizdžio gamtinis bei kultūrinis vertinimas. Žemės naudojimas. Apleistos žemės. Žemės sklypų pertvarkymo poreikis. Infrastruktūra. Projekto teritorijos sprendiniai. Sprendinių poveikio vertinimas. Poveikis teritorijos vystymo darnai ir planuojamai veiklos sričiai. Poveikis ekonominei aplinkai. Poveikis socialinei aplinkai. Poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui. Poveikis krašto apsaugai ir kitoms sritims, susijusioms su nacionaliniu saugumu. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra. Priedas.

Darbo objektas – neracionaliai išsidėstę sklypai Kauno rajono savivaldybėje Vaišvydavos seniūnijos Vaišvydavos kadastro vietovės Butkūnų kaimo vietovė.

Darbo tikslas – atlikti žemės sklypų konsolidacija Butkūnų kaimo vietovėje.

Darbo uždaviniai:

Atlikti esamos būklės analizę.

Parengti konsoliduojamos teritorijos sprendinius.

Atlikti projekto sprendinių vertinimą.

Vykdant konsolidacijos projektą Lietuvos teritorijoje reikia vadovautis daugeliu teisės aktų. Jie apibrėžia racionalų žemės naudojimą, teritorijų planavimą ir visų objektų, kurie susiję su konsolidacijos projektu, apsaugą.

Kauno rajono savivaldybėje, Vandžiogalos kadastro vietovėje yra saugomų teritorijų: Labūnavos miško biosferos poligonas (3978 ha), Babtų – Varluvos miškų biosferos poligonas (4419 ha).

Žemės našumo balas vietovėje, turi tiesiogine įtaką žemės naudojimui. Kuo didesnis žemės našumo balas, tuo mažiau reikia naudoti papildomas priemones dirvožemiui pagerinti.

Žemės naudojimą įvairioms veikloms Kauno rajono savivaldybėje, kaip ir visoje Lietuvoje, apsprendžia teritorijos gamtinės – geografinės sąlygos bei tradicijos ar kiti nusistatymai.

Vidutinis Lietuvos žemės ūkio naudmenų našumo balas yra 39,1. Kauno rajono savivaldybės vidutinis žemės ūkio naudmenų našumo balas – 40,6. Vandžiogalos kadastro vietovės Butkūnų kaimo dalyje esančioje konsolidacijos projekto teritorijoje, žemės ūkio naudmenų našumo balas yra pakankamai geras – 54 balo.

Dirvožemiai vyraujantys vietovėje pateikti paveikslėlyje su legenda.

Konsolidacijos projekto teritorijoje vyrauja jauražemiai ir šlynžemiai. Tai nėra derlinga žemė, tačiau pasitelkus tam tikras priemones žemę galima dirbti.

Konsolidacijos teritorijoje esantys pakankamai smulkūs žemės sklypai ir jų netaisyklinga forma nesuteikia galimybių ekonomiškai veiksmingai ūkininkauti. Be to, dauguma vienam savininkui priklausančių sklypų yra ne vienoje vietoje.

Sujungus sklypus susitaupytų pakankamai daug laiko, darbo ir finansinių išteklių dirbant žemei. Sujungus sklypus padidėtų žemėnaudų plotai, o tai suteiktų galimybę racionaliau išnaudoti žemėnaudų plotus.

1.6 Apleistos žemės

Kauno rajono savivaldybėje Vandžiogalos kadastro vietovėje apleistų žemės plotų yra 74. Didžiausias apleistos žemės plotas yra 2.01 ha.

Žemės konsolidacijos projekte dalyvauja 10 asmenų. Kiekvienam savininkui priklausantys žemės sklypai išsidėstę skirtingose teritorijos dalyse. Šiuo atveju, reikėtų pakeisti sklypų vietas ir sklypus sujungti, kurie priklauso vienam savininkui. Sklypus, kurie yra išsidėstę vienas šalia kito ir priklauso tam pačiam savininkui – juos reikėtų sujungti.

Konsolidacijos projekte yra sklypų kuriuose nėra patogu dirbti dėl jų formos, todėl reikėtų pakoreguoti šiuos sklypus.

Konsolidacijos projektas, vykdomas Kauno rajono Vandžiogalos seniūnijos Vandžiogalos kadastro vietovės Butkūnų kaimo dalyje. Šioje teritorijoje yra 7 keliai ir kelio atšakos. 1 kelias yra 8 metrų pločio, 2- 5metrų pločio, likusieji – 4 metrų pločio.

Aiškių privažiavimo kelių nėra tik prie penkių žemėnaudų sklypų – galima teigti, kad į šiuos sklypus važiuojama per kaimyninius sklypus, remiantis žodiniu susitarimu.

Vandžiogalos seniūnijos Vandžiogalos kadastro vietovės Butkūnų kaimo dalyje žemės konsolidacijos teritorijai elektros energiją tiekia AB „LESTO“.

Beveik visa konsolidacijos teritorija yra nusausinta drenažu, nenusausinta dalis nėra užmirkusi, todėl nesudaro nepatogumų dirbant žemę.

Prieš pradedant vykdyti projektavimo darbus, buvo išanalizuota konsolidacijos teritorijos esama situacija. Analizės metu buvo išnagrinėta teritorijų geografinė padėtis, rekreacinė aplinka, kraštovaizdis, žemės naudojimas, apleistos žemės. Buvo išsamiai išanalizuotas žemės sklypų pertvarkymo poreikis kaimų dalyse bei konsolidacijos teritorijos infrastruktūra. Išanalizavus teritorijos esamą situaciją ir pagrindus konsolidacijos projekto reikalingumą, buvo pradėti projektavimo darbai.

1 savininkui priklausė 6 sklypai: 1, 4, 7, 16, 21, 27. Visi sklypai buvo prijungti prie 1- ojo žemės sklypo. Po konsolidacijos 1 savininkas turi 1 didelį sklypo masyvą- 47.91 ha plotą.

2 savininkui taip pat priklausė 5 sklypai: 2, 5, 8, 10, 26. Sklypai buvo prijungti prie 8- ojo sklypo, kad sklypas būtų taisyklingesnis 8 sklypo forma taip pat buvo pakoreguota. Po konsolidacijos 2 savininkas turi 1 žemės ūkio paskirties sklypą- 12.67ha plotą.

3 savininkui priklausė 5 sklypai: 3, 13, 30, 44, 46. Visi sklypai buvo prijungti prie 13- ojo sklypo. Po konsolidacijos 3 savininkas turi 1 žemės sklypą, kurio plotas- 45.33 ha.

  • Microsoft Word 3446 KB
  • 2015 m.
  • 26 puslapiai (3935 žodžiai)
  • Universitetas
  • Martynas
  • Konsolidacijos projektas
    10 - 8 balsai (-ų)
Konsolidacijos projektas. (2015 m. Gegužės 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/konsolidacijos-projektas.html Peržiūrėta 2019 m. Rugpjūčio 23 d. 14:27
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema