Konspektas filosofijos egzaminui


Ys yra obuVakarų filosofijos istorinės raidos etapai. Pagrindinės mokyklos, srovės,. Atstovai. Nuo kokių patirčių gali prasidėti filosofavimas? Kokias žinote filosofines disciplinas? Apibūdinkite kiekvieną iš jų. Filosofija ir mokslas istoriniu požiūriu. Filosofija ir mokslas sisteminiu požiūriu. Filosofija ir religija. Filosofija ir menas. Kokia yra ikisokratikų filosofljos reikšmė Vakarų civilizacijai? Apibūdinkite visų jums žinomų ikisokratikų filosofines mintis. Sofistai ir Sokratas. Sofistų pažiūros. Kaip siejasi daiktai ir idėjos pagal Platoną? Platono dualizmas ir jo pažinimo teorija. Kuo Aristotelis skiriasi nuo Platono? Materija ir forma pagal Aristotelį. Galimybė ir tikrovė. Gamtos samprata, teleologija. Aukščiausiojo gėrio (laimės) kriterijai pagal Aristotelį. Aukščiausio tikslo, gėrio kriterijai (iš sąsiuvinioAristotelio valstybės samprata. Valstybės santvarkų įvairovė pagal Aristotelį. Kas sieja ir kas skiria epikūrininkų ir stoikų laimės sampratą? Apibūdintite švento Augustino laiko sampratą. Įstatymo tikslingumas ir rūšys pagal Tomą Akvinietį. Koks ryšys sieja amžinąjį, prigimtinį ir žmogiškąjį įstatymus pagal Tomą Akvinietį? Makiavelio valstybės paradigmos esminiai elementai. Kuo skiriasi Makiavelio ir Ruso visuomenės ir politikos sampratos? Racionalistinė pažinimo samprata. Ką reiškia Descartes posakis ,,Mąstau, taigi esu"? Kokie yra žymiausi racionalizmo atstovai? Empiristinė pažinimo samprata. Kokie yra žymiausi empirizmo atstovai? Kaip Hume. Aiškina priežastingumo sąvoką bei substancijos ir,,aš" idėjas? Kaip Kantas sutaiko empirizmą ir racionalizmą? Laikas ir erdvė kaip apriorines pažinimo. Formos. Kierkergoro egzistencializmas. XX amžiaus religinio ir ateistinio egzistencializmo panašumai ir skirtumai.

1. Ontologija - mąstymas apie būtį ir apie būtybę, kaip esančią, t.y. ontologijos objektas yra tai, ką išreiškia žodžiai "yra", "būti".

2. Kosmologija - filosofinis mąstymas apie gamtą.

3. Antropologija - tai filosofinis mąstymas apie žmogų. Filosofinė antropologija nagrinėja žmogų kaip visumą (visuma - daugiau nei dalių suma). Filosofinė antropologija ieško, kas žmoguje yra tas "daugiau". Tai turėtų būti kažkas, kas cirkuliuoja viduje ir yra susitapatinęs su visomis dalimis.

4. Filosofinė teologija - filosofinis mąstymas apie Dievą.

5. Gnoseologija - filosofinis mąstymas apie žmoguje vykstantį visatos pažinimą.

6. Logika - filosofinis mąstymas apie taisyklingą mąstymą; apie mąstymo taisykles.

7. Etika - nagrinėja žmogaus elgesį gėrio/blogio kontekste.

8. Pojetika - filosofinis mąstymas apie žmogaus kūrybą, veiksmus, kurie siekia kokio nors rezultato. Pojetika išskiriama į technikos filosofiją (jos objektas žmogus, kuriantis technikos objektus) *meno filosofija (objektas žmogus, kuriantis meno kūrinius)

9. Estetika - dalis meno filosofijos. Jos objektas yra grožis. Jei pasirodo grožio sąvoka - prasideda estetika.

10. Visuomenės filosofija - objektas yra visuomenė. Mąstymas apie visuomenę, joje vykstančius procesus. Ieško, kas suorganizuoja visuomenę kaipo tokią, nuo kada bendruomenę galima laikyti visuomene. Iš čia kyla politikos, ekonomikos ir kt. filosofijos.

  • Filosofija Konspektas
  • Microsoft Word 67 KB
  • 2014 m.
  • 20 puslapių (11913 žodžiai)
  • Mokykla
  • Konspektas filosofijos egzaminui
    10 - 1 balsai (-ų)
Konspektas filosofijos egzaminui. (2014 m. Birželio 28 d.). https://www.mokslobaze.lt/konspektas-filosofijos-egzaminui.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 19 d. 07:14
×