Konstitucija. Konstitucinė lyginamoji teisė


Lyginamoji konstitucija. Lyginamosios konstitucijos konspektai. Lyginamosios konstitucijos konspektas. Lyginamoji konstitucine teise. Lyginamosios konstitucijos va. Konstitucinė lyginamoji teisė referatas. Lenkijos konstitucijos lyginamoji analize. Prancuzijos konstitucija liginamoji konstitucija. Konstitucijos turinys. Amerikietiskasis ir europietiskasis justicijos modelis.

Teisės konspektas. Lyg. Konst. T. -tai nėra konst. Teisės šaka, onacionalinių konst. Teisių palyginimas. Konst. T. Normos. – normos taisyklės. Jos nustato tam tikrą elgesio modelį. Pasaulio vals. Konst. Raidos pagr. Etapai. Konstitucijos turinys. Konstitucijos juridinis turinys. Konst. Rengimas, priėmimas ir keitimas įvairiose pasaulio valstybėse. Prancūzijos konst. Priėmimas. Konstitucinis procesas vidurio ir rytų europoje. Žmonių teisės ir laisvės asmens teinis statusas. Konst. Justicijos. Konst. Justicijos subjektų kompetencija. Teisės normų aktų konstitucingumo kontrolė. Teisinė konst. Apsauga. Amerikietiškasis ir europietiškasis modeliai. Pagrindinių teisų ir laisvių konst. Garantijos. Politinis partijos ir organizacijos. Visuomeniniai susivienijimai. Rinkimų teisės institutas. Rinkimų sistema. Referendumas.


Konst. reguliavimas. Jam būdinga tai, kad juo siekiama sureguliuoti: 1. žmogaus teisių ir laisvių problematiką; 2. vals. Valdžios inst. steigimo, veikimo, įgaliojimų, tarpusavio santykių ribas; 3. kitus konkrečiai visuomenei konst. kūrimo metu svarbius visuom. santykius.

Konst.t. principai-tai tam tikri pradai, idėjos, kurie nėra tiesiogiai suformuluoti konkrečioje idėjoje, bet kyla iš konst.normų visumos, jų prasmės ir reikšmės. Apie konst.principus kaip savanorišką konst.teisinio turinio elementą, minima ne viename Italijos, Ispanijos, Prancūzijos konst. Tarybų sprendimuose. Konst. principai pagal pobūdį yra: universalieji principa, įkūnija bendražmogiškas vertybes ( suverenitetas, žmogaus teisės ir laisvės); Grupiniai principai. Būdingi tik tam tikrų šalių grupėms (socialistinėms- vienos partijos vyravimo principas). Ypatingieji individualūs principai. Būdingi trečiojo pasaulio šalims.

Mokyklos atstovai ypat. Dėmesį skiria federalizmo problematikai, tai sąlygota tos aplinkybės, kad Vok. Yra klasikinė federacinė respublika. Vok. Konst.t. doktrina plėtoja vokiškosios teisinės valstybės teoriją. Išskirtinis reiškinys būdingas tik konst.t. mokyklai,o dabar ir pasaulinei. Ši doktrina išplėtojo socialinės valstybės teoriją. Jai yra būdinga tai, kad doktrinoje kostatuojama jog valstybėj formuluojama pareiga užtikrinti asmens socialinį minimumą. Partijos veiklos problema nėra konst.t. domėjimosi objektas. Išskirtinumas šios mok. Dar ir tas, kad ši mokykla nevartoja konst.t. termino vartodama valstybės teisės sąvoka.

Anglosaksų kost.t. mokykla.Anglosaksų valstybėms yra priskirtinos šalys: Anglija, JAV (be Liuzijanos), Kanada, Australija,N.Zelandija. Bendrosios teisės tradicijai yra būdingaprecedentinis mąstymas, kurio principą sudaro „taip yra nes taip išsprendė teismas“. Angl.konst.t.mok. turi du didelius posakius: britų anglųkost.t.mok. ir amerikietiškoji konst.t.mok. Britų k.t.m. Ši mokykla turi dvi aiškiai išreikštas kryptis:1. formalioji-jai yra būdinga tai, kad visas problemas k.t. sieja su parlamentu ir vyriausybe. Kadangi britai neturi aiškios konsoliduotos konst. todėl doktrinai lieka pareiga išsiaiškinti kas tai yra konst. ir koks jos reguliavimo dalykas. Šiai krypčiai yra būdinga parlamento dominavimo doktrina. Ją suformulavo Daisi. Britai sieja konst. ir adm. Teises. Tad studijų disciplina vadinasi konst. ir adm. Teisės. Kalbėdami apie adm. Teisę doktrinos atstovai turi omenį išskirtinai vykdomosios valdžios ir vyriausybės veiklą. Pagr. Atstovai: Rait, Lausonas, Bentli, Deksteris; 2. sociologinė politologinė mok. Šiai mok. Būd. Tai, kad prioritetas teikiamas politinėms realijoms, tiriant konst. reiškinius yra akcentuojama tikrovė. Pagr. Atstovai Lokas, Mileris, Makentošas. Šios krypties atstovai teigia, kad britai turi rašytinę konst,.kuri yra neužrašyta iki galo. Tad jų požiūriu konstitucija tai normų ir vertybių sistema. Šiai mok. Būd. Tai, kad jie nenaudoja nacionalinio suvereniteto sąvokos.Suverenitet sąvoka yra siejama su parlamento galiomis, tai parlamentas yra suverenas. Tenka pabrėžti, kad sąvoka „parlamentas“ britai supranta kaip trinarę konst. kurią sudaro: bendruomenių rūmai, lordų rūmai ir monarchas. Britų konst.t. doktrina nepripažįsta parlamento ir galių ribojimo galimybės. Parlamentas gali priimti bet kokio turinio ir bet kada įstatymą. Britų konst.t. atstovai nagrinėdami vyriausybės vaidmenį išskiria du modelius: 1. white holl – būdinga tai, kad analizuojant konst. sistemą akcentuojama vyriausybės veikla; 2. wesminsterio –būdinga tyrimo objektų ir.......Anglų konst.t. mok. Būdinga, kad pripažįšstama papročių teisės prioritetas prieš statutinę teisę. Išskirtinis britų k.t.mok. tyrimų objektas yra teisinė valstybė ( Rule of Low)Amerikietiškoji konst.t.mok. Viena jauniausių konst.t.mok. tačiau turėjusi reikšmingą taką pasaulio konst.t. mokslo plėtrai. Startavęs nuo konst. priėmimo 1787 m. iki dabar. Moksle padaryti atradimai šiose srityse: 19 amž. Pirmasis etapas buvo išplėtota valdžių padalijimo teorija.

  • Teisė Konspektai
  • 2011 m.
  • 6 puslapiai (4643 žodžiai)
  • Teisės konspektai
  • Microsoft Word 22 KB
  • Konstitucija. Konstitucinė lyginamoji teisė
    10 - 3 balsai (-ų)
Konstitucija. Konstitucinė lyginamoji teisė. (2011 m. Rugpjūčio 05 d.). http://www.mokslobaze.lt/konstitucija-konstitucine-lyginamoji-teise.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 24 d. 03:28