Konstitucija


Konstitucinės teisės institutai, jų klasifikavimo kriterijai. Konstitucines teises institutai. Konstitucines teises institutai, ju kvalifikavimo kriterijai. Konstitucines teises mokslo mokyklos. Konstituciniu santykiu atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Konstitucinės teisės šaltinių sistema. Konstitucines teisės mokslo kryptys ir mokyklos kursinis. Konstitucinės teisės institutai, jų klasifikavimo kriterijai..

Funkcijos ir įgaliojimai. Konstitucinis teismas. Konstitucinės teisės sąvoka, teisinio reguliavimo dalykas ir metodas. Kt reguliavimo objektas, metodas. Teisinio poveikio priemonės, kuriomis kt veikla reguliuojamus visuomeninius santykius. Konstitucinė teisė-nacionalinės teisės sistemos branduolys ir teisės sistemą integruojanti teisės sritis. Kt ir konstitucijos teisė, arba kt siaurąja ir plačiąja prasme. Konstitucinių teisinių santykių sąvoka konstitucinių teisinių santykių struktūra. Konstitucinės teisės subjektai. Konstitucinių teisinių santykių klasifikavimo kriterijai. Konstitucinių teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Konstitucinės teisės normos. Kt normų funkcijos. Kt normų klasifikavimo kriterijai. Kt normų struktūros ypatumai. Kt normų įgyvendinimas. Konstitucinės teisės institutai, jų klasifikavimo kriterijai. Konstitucinės teisės principai. Mykolo riomerio konstitucinės pažiūros. Kt vieta nacionalinėje teisės sistemoje. Kt ir kitų teisės šakų sąveika. Kt kaip savarankiško teisės mokslo atsiradimas ir raida. Pagrindinės konstitucinės teisės mokslo kryptys ir mokyklos. Europos sąjungos konstitucinės teisės samprata. Kt mokslo sąvoka ir dalykas. Kt mokslo šaltiniai. Konstitucinės teisės mokslo dabartis ir perspektyvos lietuvoje. Konstitucinė teisė kaip studijų disciplina. Konstitucinės teisės šaltinio sąvoka. Kt šaltinių klasifikavimo kriterijai. Įstatymai ir jų rūšys. Konstitucinių įstatymų sąvoka kt doktrinoje. Tarptautinės sutartys ir kiti tarptautiniai dokumentai lietuvos konstitucinės teisės šaltinių sistemoje. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija ir jos vaidmuo lietuvos konstitucinės teisės šaltinių sistemoje. Kt šaltiniai sistema. Lietuvos konstitucinės teisės šaltinių sistemos ypatumai. Konstitucija- pagrindinis kt šaltinis.

Lietuv. Respublikos konstitucinis teismas garantuoja konstitucijos viršenybę teisės sistemoje ir konstitucinį teisingumą spręsdamas, ar įstatymai ir kiti seimo priimti aktai neprieštarauja konstitucijai, taip pat ar respubl. Prezidento bei vyriausybės aktai neprieštarauja konstitucijai arba įstatymams.

Konstitucinis teismas nevykdo išankstinės įstatymų konstitucingumo kontrolės. Jis sprendžia jau priimtų įstatymų bei kitų teisės aktų konstitucingumo klausimus (a posteriori kontrolė).

Konstitucinis teismas bylą nagrinėja tik tada, kai konstitucijoje nustatyti subjektai kreipiasi į jį su prašymu ištirti įstatymo ar kito teisės akto atitiktį konstitucijai.

Teisę kreiptis į konstitucinį teismą su prašymu išsitirti teisės akto konstitucingumą turi: 1)dėl įstatymo ar kito seimo priimto akto- vyriausybė, ne mažesnė kaip 1/5 visų seimo narių grupė ir teismai; 2)dėl respublikos prezidento akto- ne mažesnė kaip 1/5 visų teisiniais motyvais, seimo narių grupė ir teismai; 3) dėl vyriausybe akto- ne mažesnė kaip 1/5 seimo narių grupė, teismai ir respublikos prezidentas. Šiais klausimais konstitucinis teismas priima nutarimus.

Bylą konstitucinio teismo posėdžiui rengia pirmininko paskirtas teisėjas. Konstitucinio teismo posėdžio pradžioje pristatomi byloje dalyvaujantys asmenys išaiškinamos jų teisės ir pareigos, teismas išklauso ir sprendžia jų pageidavimus. Bylą rengęs teisėjas padaro pranešimą, kuriame išdėstoma bylos esmė. Po to išklausomi dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimai, tiriami įrodymai, vyksta teisminiai ginčai. Nutarimas turi būti priimtas ne vėliau kaip per mėnesį baigus nagrinėti bylą. Baigus teisminį posėdį konstitucinis teismas į pasitarimų kambarį priimti nutarimo.

Nutarimus konstitucinis teismas skelbia Lietuvos respublikos vardu. Konstitucinio teismo sprendimai klausimais, kuriuos konstitucija priskiria jo kompetencija, yra galutiniai ir neskundžiami. Konstitucinio teismo nutariami turi įstatymo galią ir yra privalomi visoms valdžios institucijoms, teismams, visoms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, pareigūnams ir piliečiams (erga omnes).

Pagal konstituciją įstatymas (ar jo dalis) arba kitas seimo aktas (arba jo dalis) negali būti taikomi nuo tos dienos, kai oficialiai paskelbiamas konstitucinio teismo nutarimas, kad atitinkamas aktas (ar jo dalis) prieštarauja konstitucijai (ex nunc).

Konstitucinio teismo nutarimo pripažinti teisės aktą ar jo dalį nekonstituciniu galia negali būti įveikta pakartotinai priėmus tokį pat teisės aktą ar jo dalį.

  • Teisė Referatas
  • Microsoft Word 24 KB
  • 2012 m.
  • 5 puslapiai (5547 žodžiai)
  • Konstitucija
    10 - 3 balsai (-ų)
Konstitucija. (2011 m. Rugpjūčio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/konstitucija.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 23 d. 07:23
×