Konstitucine teise 12


Konstitucinės teisės sąvoka. Teisinio reguliavimo dalykas ir metodas. Konstitucinės teisės normos. Konstitucinės teisės normų funkcijos. Konstitucinės teisės normų klasifikavimo kriterijai. Konstitucinės teisės normų struktūros ypatumai. Konstitucinės teisės normų įgyvendinimas. Konstitucinės teisės institutai, jų klasifikavimo kriterijai. Konstitucinės teisės pricipai. Konstitucinių teisinių santykių sąvoka. Konstitucinių teisinių santykių klasifikavimo kriterijai. Konstitucinės teisės vieta nacionalinėje teisės sistemoje. Konstitucinės teisės ir tarptautinės teisės santykis. Europos sąjungos konstitucinės teisės samprata. Konstitucinės teisės mokslo sąvoka ir dalykas. Konstitucinės teisės kaip savarankiško teisės mokslo atsiradimas ir raida. Mykolo riomerio konstitucinės pažiūros. Konstitucinės teisės šalutinių sistema. Konstitucija – pagrindinis konstitucinės teisės šaltinis. Įstatymai ir jų rūšys. Konstitucinių įstatymų sąvoka konstitucinės teisės doktrinoje. Tarptautinės sutartys ir kiti tarptautiniai dokumentai lietuvos konstitucinės teisės šaltinių sistemoje. Konstitucinės kontrolės institucijų aktai kaip konstitucinės teisės šaltinis. Kiti konstitucinės teisės šaltiniai. Europos sąjungos teisės šaltiniai ir lietuvos konstitucinės teisės šaltinių sistema. Konstitucinio teismo kompetencija. Konstitucinio teismo vieta lietuvos valstybės valdžios institucijų sistemoje. Pabėgėlio statuso suteikimo sąlygos ir tvarka. Konstitucinė valstybės valdžios institucijų sistema. Politinės partijos ir visuomeninės organizacijos. Religinės bendruomenės ir bendrijos. Lietuvos respublikos rinkimų teisė. Referendumas. Įstatymų leidyba.

Teisinio reguliavimo objektas – įvairūs visuomeniniai santykiai, kurie gali būti teisiškai reguliuojami, kurie gali paklusti norminiam ir organizaciniam poveikiui ir kurie konkrečiomis sąlygomis reikalauja tokio poveikio. (Dalyką sudaro visuomeniniai santykiai atsirandantys valstybinės valdžios ir valdymo institucijų veikloje).

K.teisės normos reguliuoja ypatingus visuomeninius santykius, nes jie sudaro visos visuomenės, v-bės ir žmogaus gyvenimo pagrindus. Ir kurie tiesiogiai susiję su v-bės funkcijų įgyvendinimu.

Teisinio reguliavimo kryptį diktuoja ir pati Konstitucija jei ji yra. Jei paimti senosios kartos konstitucijas (JAV), ten daugiausia dėmesio skiriama v-bės ir valdžios sutvarkymui. Konstitucijose po II pas.karo ir vėliau, tuo neapsiribojama, visos demokratinių v-bių Konstitucijos įtvirtina pagrindines žmogaus ir piliečio teises, v-bės ir žmogaus santykį. Daugelio v-bių konstitucijos įtvirtina socialinius ekonominius pagrindus.

Konstitucinės teisės reguliavimo metodas. Dalykas pagrindinis kriterijus. Metodas yra pagalbinis kriterijus.

Teisinis reguliavimas t.y. norminis organizacinis poveikis visuomeniniams santykiams. Jis yra teisinių priemonių pagalba, turint tikslą sutvarkyti visuomeninius santykius, juos saugoti ir derinti su visuomenės poreikiais.

Teisinių priemonių sistemą sudaro 3 pagrindiniai elementai (teisinis reguliavimo mechanizmas):

Teisinis reguliavimas vykdomas tam tikrais būdais ir metodais. Teisinis reguliavimo metodas – t.y. sistema teisinių būdų, kuriais teisė veikia reguliuojamus visuomeninius santykius.

Būdai pasireiškia dominuojančiomis normomis. Atsižvelgiant į šių būdų derinimus atsiranda reguliavimo metodai. Susidaro dispozityvinis ir imperatyvinis metodas.

teisinių santykio dalyviai nėra lygūs, tarpusavio santykiai grindžiami valdžios ir pavaldumo principu (subordinacijos);

K.teisėje yra daug normų, kurios formuluojamos tik pačia bendriausia prasme.

K.teisės normų reguliuojamų teisinių santykių subjektai ypatingi. Tai ir v-bė apskritai, ir tauta, ir v-bės valdžios institucijos, ir piliečių susivienijimai ir invalidai (piliečiai, užsieniečiai ir t.t.).

Atsižvelgę į k.teisės siaurąją ir plačiąją prasmę, k.teisės normas galėtume skirstyti į 2 grupes:

K.teisės normas galima skirti ir pagal teisės šaltinius, kuriuose jos išdėstytos:

Pastovi k.teisės norma galioja iki jos oficialaus panaikinimo, o laikinų k.teisės normų galiojimo trukmė nustatyta. LRK 153str.

Imperatyvios k.teisės normos nustato kategoriškas, tiksliai apibrėžtas elgesio taisykles. Teisinių santykių dalyviai jų pakeisti negali. Pvz. LRK 68str. 2d.

Pagal teisės normose išdėstytų taisyklių pobūdį, k.teisės normos gali būti įpareigojamosios, draudžiančios ar įgalinančios. Įpareigojamosios normos teisinio santykio subjektams nustato pareigą atlikti tam tikrus veiksmus. LRK 53str.3d. Draudžiančiosios draudžia atlikti tam tikrus veiksmus. LRK 21str. 3d. Įgalinančios normos suteikia galimybę atlikti tam tikrus veiksmus. LRK 32str. 2d.

Pastarasis skirstymas praranda bet kokią prasmę, jei imame aiškiai skirti teisės principus nuo teisės normų. Tokiu atveju reik kalbėti ne apie konstitucinės teisės normas, skelbiančias principus, bet apie pačius k.teisės principus. H.L.A.Hartas teisės normas skirsto į “pirmines taisykles” ir “antrines taisykles ar M.Z.Ziembinskio propaguojamą teisės normų skirstymą į “kompetencijos normas” ir “elgesio normas”.

Teisinėje literatūroje kartais rašoma, kad K.teisės normų sankcijos yra politinio pobūdžio. Taigi susiduriama su politinio pobūdžio sankcijos samprata.

Vienų valstybių konstitucinėje teisėje gali nebūti institutų, kuriuos galima rasti kt. šalių k.teisėje. respublikose nerasime monarchinei valdymo formai būdingų institutų ir priešingai.

Konstituciniai principai – Konstitucijoje įtvirtintos pamatinės nuostatos, kurioms, palyginti su normomis, būdingas labai apibendrinamasis pobūdis. Konstituciją sudaro ir normos ir principai. Normos ir principai yra glaudžiai susiję, kartais vienas nuostatas galima laikyti ir principais ir normomis. LRK 14str. įtvirtintą nuostatą “Valstybinė kalba” ar LRK 29str.1d. nuostatą “Įstatymui, teismui ar kt. v-bės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs” turime traktuoti kaip konstitucinius principus.

  • Teisė Konspektas
  • Microsoft Word 51 KB
  • 2011 m.
  • 19 puslapių (11678 žodžiai)
  • Konstitucine teise 12
    8 - 2 balsai (-ų)
Konstitucine teise 12. (2011 m. Rugpjūčio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/konstitucine-teise-12.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 15:53
×