Konstitucinė teisė 14


Teisės konspektas. Konstitucinės teisės sąvoka,reguliavimo dalykas,metodas. Lietuvos konstitucingumo raida. Konstitucijos aiškinimas. Žmogaus ir piliečių teisės ir laisvės. Teisių ir laisvių grupės. Teisė būti laisvam. Teisė į žmogaus būsto neliečiamumą. Lr ekonominės ir politinės sistemos konstituciniai pagrindai. Įstatymų leidyba.


Konst.t.- tai valstybės aukščiausios galios teisės akte,jo pakeitimo projektuose įtvirtintų principų ir normų ,juos arskleidžiančių Konstitucinių papročių ir jurisprudencijos ir teisės mokslo atstovų vyraujančių teiginių visuma.

Šiuo požiūriu Konst.t.priskirtini politiniai teisiniai kompromisai ,subrandinti derinant alternatyvius projektus1992 m.Rengiant K-ją dalyvavo ir kiti pajungti valstybės institucijų ir pareigūnų tarpusavio sąveikos,tradicijos,konstituciniai papročiai.

Toks platus požiūris labai tinkamas.Tačiau 1991-1992 m . projektai turi ne tik teisinį , bet ir politologinį,sociologinį,istorinį aspektą.Todėl nereikia šio požiūrio sureikšminti.

PVZ[106str.6d.Konst.]-Konstitucinis teismas turi teisę atsisakyti priimti nagrinėti bylą,jei kreipimasis grindžiamas ne teisiniais motyvais.

Konst.t.-tai Konst.kaip specialio akto Konstituciją konkretizuojančių įstatymų,šiuose įstatymuose numatytų poįstatyminių aktų bei šių aktų teisėtumą(-konstitucingumą) vertinančių teisminių sprendimų visuma.

Konstitucijoje tiesiogiai įvardintų įstatymų ir abstrakčiai numatytų įstatymų tarp jų ir Konstitucijos nuostatas.

3.Įstatymų,ratiikuotų LR tarptautinių sutarčių nuostatas.Ratifikuotas LR tarp.sutartis iš dalies nurodo 138str.1d.

6.Minėtuose įstatymuose numatytus vyriausybės nutarimus (nustato valstybė),ministrų,apskrities viršininkų savivaldybės institucijų ar kitų valdymo(viešojo administravimo)institucijų priimamų poįstatyminių aktų nuostatas.

7.Minėtų poįstatyminių aktų teisėtumą vertinančių administracinių ir bendrosios kompetencijos teismų sprendimų nuostatas.

Toks požiūris yra pagristas,bet nelabai aiškus.Pagal tokį formalų požiūrį sunku apriboti Konst.t.,.adm.t.,civ.t. nes nuostatos tarpusavyje susijusios.

Pagal šį požiūrį tik dalis įstatymų ar vyriausybės nutarimų nuoistatų priskirtini Konst.t.

Konstitucinė teisė-tai prigimtinės teisės ir valstybės sukurtos teisės principų ir normų visuma,apimanti pagrindines žmogaus savigynos nuo v-bės valdžios priemones,kertinius v-bės institucionalizavimo ir funkcionavimo principus(Neprikl.,demokrat.,respublika,teisinė valstybė),Konstitucinio lygmens pagr.v-bės institucijų ir piliečių sudarymo ir veiklos tvarkos pagrindus.[18str.](GERIAUSIA)

Konstitucinei teisei priskirtini principai ir normos ,nepriklausomai nuo to , kokiame akte įforminti, svarbiausia-turinys.

Sant., atsirandantys prigimtinėje sferoje (susiję su prigimt.žmpgaus teisėmis ir laisvėmis ).Iš vienos pusės žmogus ,iš kitos pusės –valstybės institucijos ar pareigūnai.

Sant.,susiję su visuomenine sfera .Dalyvauja iš vienos pusės –žm.visom.susivienijimai arba socialiniai junginiai ,o iš kitos pusės –v-bės institucija ar pareigūnai.

4SK. Pavad.”Tautos ūkis ir darbas”susijęs su socialinėmis ekonominemis galimybėmis.Iš dalies 1 sfera,iš dalies 2 sfera(gyvūnija,augalija)

Šie sant.prisk.tarpinei sferai tarp 2-os ir 3-os.Jdinga teigti ,kad Konstitucinė teisė jungia sant. Tarp žmonių ir valstybės .Konst.esmė ir prasmė suteikia individui savigynos priemones prieš v-bės savivalę ir piktnaudžiavimą.

Konst.yra normų,kurios leidžia v-bei įsikišti į žmonių tarpusavio santykius(nepiln.vaikų apsauga,..).Pagal šias nuostatas galima teigti ,jog jei pažeidž.Konst.nuostatos,valstybė gali įsikišti.Nėra atskiros santykių grupės ,reguliuojančios žmonių tarpusavio santykius.

Soviet.Konst.nebuvo skirtumo tarp visuomenės ir valstybės.Dabar yra kitaip .Tai įrodo (3sk.)Visa tai išplaukia iš tokių nuostatų :

Kuriuo lakomiškai trumpai įtv. Esminiai Konst.principai arba vertybės.Šis metodas pasireiškia[1str.Konst.] įtv.kertinius instucionalizavimo ir konstitucingumo principus(demokratija, respublika)

Pasireiškia tuo ,kad norma ar principas suteikia santykių subjektui atlikti ar neatlikti tam tikrą teisės veiksmą.[106str 6d.]”.....turi teisę”

Konst.t. normos –yra elgesio taisyklės,tačiau tokia samprata yra siaura.Tai ir principai ,iš kurių galima logiškai ir sistemiškai kildinti kitus teisės principus,įv.elgesio t-kles.

Atskirais atvėjais [Konst.74str.] galima įžvelgti sankcijas .Taip pat [Konst.123str.4d][Konst.59str.3d.].Pagal šias nuostatas t.t.teisines pasekmes (PVZ Seimo narys netenka mandatų).

2.Konst.normoms būdingas abstraktumas,todėl Konst.t. apima ne tik elgesio t-kles, bet ir iš jų išplaukiančius principus.

4.Konst.normoms būdingas stabilumas ,ypatinga keitimo tvarka ir protinga teisinė galia .Konst. stabiluma lemia [Konst.148str.] ypatinga keitimo tvarka .[Konst.69str.3d.] numato Konst.įstatymų sąrašą.Ypatinga teisinė galia išplaukia iš [Konst.7str 1-2d].Įst.įtv.teisės normos yra įtv.Konst.tekste.

  • Teisė Konspektai
  • 2011 m.
  • 30 puslapių (12916 žodžių)
  • Teisės konspektai
  • Microsoft Word 74 KB
  • Konstitucinė teisė 14
    8 - 3 balsai (-ų)
Konstitucinė teisė 14. (2011 m. Rugpjūčio 05 d.). http://www.mokslobaze.lt/konstitucine-teise-14.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 06:11