Konstitucinės teisės samprata referatas


Įvadas. Konstitucinės teisės plačioji ir siauroji samprata. Konstitucinės teisės samprata plačiąja prasme. Konstitucinės teisės samprata siaurąja prasme. Konstitucinės teisės vieta teisinėje sistemoje. Konstitucinė teisė – aukščioji valstybės teisė. Išvados. Literatūra.


2) nustato valstybės valdžios institucijų sistemą ir jų veiklos pagrindus;

Pagal šią sampratą konstitucinė – tai pirminiame esminiame valstybės politiniame akte (Lietuvos Tarybos 1918 02 16 Akte) ir formaliai aukščiausiosios galios norminiame teisės akte (nesvarbu, kaip jis pavadintas: Konstitucija, Laikinasis Pagrindinis Įstatymas ar Laikinosios Konstitucijos pamatiniai dėsniai) sujungtų principų ir normų visuma. Tokiu požiūriu galima vertinti galima vertinti Lietuvos konstitucinę teisę 1918-1920 m., t.y. pirmaisiais valtybingumo institucionalizavimo (politinių institutų sudarymo) metais, kai nevyko intensyvi įstatymų leidyba, galėjusi konkretizuoti (plėsti) laikinųjų konstitucijų nuostatas.

Praeitame skyriuje buvo aptarta konstitucinės teisės samprata, tačiau, kad galėtume aiškiau suvokti konstitucinės teisės esmę, šiame skyriuje aptarsime šios teisės šakos padėtį Lietuvos teisinėje sistemoje.

„Daugiau nei dešimties metų Konstitucinio Teismo veiklos praktika tikrinant įstatymų ir kitų teisės aktų konstitucingumą leidžia kalbėti apie Lietuvoje įsitvirtinančią konstituciocentrinės teisės sampratą, - pabrėžia prof. dr. E. Jarašiūnas, - kuriai būdingas pripažinimas, kad visas teisinis gyvenimas sukasi apie šalies konstituciją, kad konstitucijos principai ir normos kreipia teisės kūrybą ir praktiką, kad visa teisė konstituciją turi atitikti tiek turinio, tiek formaliaisiais požymiais. Šiais laikais nacionalinė teisė suvokiama kaip iš konstitucijos kylanti teisė. Tokia sistema yra griežtai hierarchizuota, ir joje išsiskiria konstitucija – pirminė ir aukščioji pozityvioji teisė. Konstitucijos įtaka jaučiama visoje teisės sistemoje, visose teisinio reguliavimo srityse. Konstitucinės justicijos instituto funkcionavimas pagrindžia konstituciocentrinės teisės sistemos, grindžiamos pirmine aukšciausiąja teise – konstitucija, sampratą“.

Konstituciocentrinė teisės samprata leidžia teigti, kad konstitucija yra ne vien pagrindinio įstatymo tekstas, bet ir konstitucinė jurisprudencija, kuroje konstitucija yra aiškinama ir plėtojama. Konstitucinio Teismo jurisprudencija ir oficiali konstitucinė joje formuluojama doktrina yra svarbi sudedamoji pačios konstitucijos dalis ir turi pačios konstitucijos galią, nes ją galima įveikti tik priimant konstitucijos pataisą, o ne išleidžiant įstatymą ar kitą teisės aktą. Galima, teigti, kad konstitucinė idėja tapo teisės aktu – statišku, aukščiausią teisinę galią turinčiu aktuw, vientisu ir tiesiogiai taikomu aktu, kuris kaip minėta, buvo priimtas 1992 metų spalio 25 d. referendumu ir įsigaliojo tų pačių metų lapkričio 2 d. Antrasis žingsnis buvo Konstitucinio Teismo įkūrimas pagal tautos aprobuotą aktą. Konstitucinio Teismo veikla aiškinant Konstituciją tapo išimtine Konstitucinio Teismo kompetencija, viena iš svarbiausių jo funkcijų. Prof. dr. E. Kūris yra pabrėžęs, „kad savo teisiniu turiniu šis procesas prilygo savotiškai revoliucijai. Su juo yra susijusi pirmąjį konstitucinės justicijos dešimtmetį Lietuvoje įprasminusi nacionalinės konstitucinės teisės paradigmos giluminė transformacija. Šiuo atžvilgiu Konstitucinio Teismo veiklos rezultatai pranoko teorinius svarstymus apie Teismo aktų galią ir juose formuluojamos doktrinos reikšmę“.

  • Teisė Referatas
  • Microsoft Word 57 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 12 puslapių (2261 žodžiai)
  • Universitetas
  • Liepa
  • Konstitucinės teisės samprata referatas
    10 - 4 balsai (-ų)
Konstitucinės teisės samprata referatas. (2016 m. Kovo 01 d.). https://www.mokslobaze.lt/konstitucines-teises-samprata-referatas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 23 d. 14:51
×