Konstitucinio Teismo teisėjų statusas


Įvadas. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo kompetencija. Konstitucinio Teismo teisėjų kandidatūrų svarstymas ir skyrimas. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjų garantijos. Teisėjų teisės ir pareigos. Teisėjų asmens neliečiamumas. Teisėjų įgaliojimų trukmės neliečiamumas. Socialinės ir materialinės garantijos. Darbinės ir politinės veiklos apribojimai. Drausminių bylų nagrinėjimas. Teisėjų etikos ir drausmės komisija. Teisėjų Garbės teismas. Išvados. Literatūros sąrašas. Summary. Santrauka.


Šio darbo tikslas yra detaliai atskleisti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjų statuso ypatumus. Taip pat aptarsime teisėjų garantijas, plačiau išnagrinėsime teises ir pareigas, asmens neliečiamumą, igaliojimų trukmės neliečiamumą, socialines ir materialines garantijas, darbo veiklos apribojimus bei drausminių bylų nagrinėjimą.

Konstituciniam Teismui Lietuvos Respublikos konstitucinėje sistemoje skiriama ypatinga vieta, o teisėjams yra suteikiamas ypatingas statusas. Konstituciniam Teismui netgi Konstitucijoje yra paskirtas atskiras skirsnis. Viena iš svarbiausių Konstitucinio Teismo funkcijų – užtikrinti Konstitucijos viršenybę teisės sistemoje, nustatyta tvarka spręsdamas, ar tam tikri teisės aktai yra teisėti, ar neprieštarauja kitiems teisės aktams, ar jie atitinka Konstituciją. Konstitucinis Teismas taip pat yra nacionalinio saugumo užtikrinimo subjektas, nes užtikrina Konstitucijoje įtvirtintus demokratinius visuomenės raidos principus, pagarbą Konstitucijai, konstitucinį teisėtumą, pasitikejimą nacionaliniais institutais. Teisėjams yra keliami itin aukšti moraliniai ir profesiniai kriterijai. Konstituciniam Teismui tenka atsakomybė už normų, įtvirtintų Konstitucijoje, aiškinimą, vienodą taikymą ir suvokimą. Konstitucinio Teismo teisėjai privalo laikytis Konstitucijoje ir įstatymuose numatytų principų, procesinių reikalavimų, vadovautis teisingumo, protingumo ir sąziningumo principais.

Pačioje Konstitucijoje yra paminėti tik sprendimai ir išvados. Konstitucinis Teismas teikia išvadas tokiais atvejais:

4)ar Seimo narių valstybės pareigūnų, kuriems pradėta apkaltos byla, konkretūs veiksmai prieštarauja Konstitucijai.

Konstitucinė sąvoka “Konstitucinio Teismo sprendimas” yra bendrinė ir apima visus baigiamuosius aktus, kurie priimami išsprendus konstitucinės justicijos bylą. Ši konstitucinė sąvoka plačiausia prasme apima ir išvadas.

3. jeigu jis piktnaudžiauja psichotropinėmis, narkotinėmis, toksinėmins medžiagomis ar alkoholiu;

Iš viso Konstitucinį Teismą sudaro 9 teisėjai, kurie yra skiriami devyneriems metams ir tik vienai kadencijai. Konstitucijoje yra įtvirtintas Konstitucinio Teismo teisėjų rotacijos principas – teisėjų sudėties atnaujinimas, kas trejus metus Konstitucinis Teismas yra atnaujinamas vienu trečdaliu. Būtent tokia Konstitucinio Teismo sudarymo tvarka skiriasi nuo bendrosios jurisdikcijos teismų sudarymo tvarkos. Rotacijos principas patvirtina, kad Konstitucinis Teismas turi išskirtinumą teisminės valdžios sistemoje. Po tris kandidatus į Konstitucinio Teismo teisėjus pateikia Respublikos Prezidentas, Seimo Pirmininkas ir Aukščiausiojo Teismo pirmininkas.Valstybės pareigūnai, pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją teikiantys Konstitucinio Teismo teisėjų kandidatūras, privalo ne vėliau kaip prieš tris mėnesius iki eilinės teisėjų kadencijos pabaigos pateikti naujas kandidatūras Seimui, o iš pateiktų kandidatų Seimas jau paskiria teisėjus. Konstitucinio Teismo darbui vadovauja Konstitucinio Teismo pirmininkas, kurį iš šio Teismo teisėjų skiria Seimas Respublikos Prezidento teikimu. Pirmininkas yra skiriamas tada, kai jau yra paskirti visi Konstitucinio Teismo teisėjai. Konstitucinio Teismo pirmininko įgaliojimų trukmė nėra nurodyta nei Konstitucijoje, nei Konstitucinio Teismo įstatyme, bet galima daryti išvadą, kad pirmininko kadencijos laikotarpis sutampa su jo, kaip teisėjo, įgaliojimų trukme. Asmuo, kuris jau išrinktas Konstitucinio Teismo teisėju, prieš pradėdamas eiti savo pareigas privalo prisiekti Seimo posėdyje. Priesaiką priima Seimo pirmininkas Seimo posėdyje. Jeigu teisėjas neprisiekia arba prisiekia su išlyga, netenka teisėjo įgaliojimų.

Konstitucinio Teismo teisėjas yra paskiriamas į pareigas ir prisiekia, jis įgyja teises bei pareigas, numatytas Konstitucijoje ir įstatyme. Įgaliojimai ir teisės, suteikiamos Teismo teisėjams, yra sudedamoji teisėjų teisinio statuso dalis. Konstitucinio Teismo įstatyme nustatyta, jog visi teisėjai turi lygias teises.

  • Microsoft Word 32 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 14 puslapių (3262 žodžiai)
  • Universitetas
  • Vaida
  • Konstitucinio Teismo teisėjų statusas
    10 - 1 balsai (-ų)
Konstitucinio Teismo teisėjų statusas. (2017 m. Lapkričio 19 d.). https://www.mokslobaze.lt/konstitucinio-teismo-teiseju-statusas.html Peržiūrėta 2020 m. Rugsėjo 23 d. 19:41
×
143 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo