Kontekstai su kuriniais


Martynas Mažvydas - 16. Renesansas. „ Katekizmas “. Mikalojus Daukša – 16. . Renesansas. „ Postilėje ” lenkiškai parašyta „ Prakalba į malonūjį skaitytoją ”. Temos. Pagrindinė mintis. Jonas Radvanas – 16. Renesansas. Poema herojinis epas „ Radviliada “. Pgr. Mintis. Kristijonas Donelaitis – 18. švietimo apšvietos epochos atstovas. Didaktinė poema „ Metai “. Tema. Adomas Mickevičius – 19. pirmosios pusės. Romantizmo epochos poetas. Eilėraštis „ Odė jaunystei “. Tema. Antanas Baranauskas – 19. antrosios pusės. Romantinė poema „ Anykščių šilelis “. Tema. Vincas Kudirka – 19. antroji pusėje gyvenęs. Laikraščio „ Varpas “ redaktorius. Realizmo atstovas. Jo eilėraštyje „ Labora “. Maironis – 19a. pb. – 20. pr. Romantizmo epochos rašytojas. Eilėraščių rinkinys „ Pavasario balsai “. Temos. Jonas Biliūnas – 19a. pb – 20. pr. Lyrinės lietuvių prozos pradininkas , Psichologinio realizmo pradininkas lietuvių literatūroje. Realizmo atstovas. . („. („ Liūdna pasaka “, „ Vagis “, „ Ubagas “). („ Laimės žiburys “). („ Ubagas “). („ Vagis “). („ Lazda. („ Liūdna pasaka “). Juozas Tumas Vaižgantas – 19a. pb – 20a. pr. neoromantizmo atstovas. Apysaka „ Dędęs ir dėdienės “. Temos. Vincas Krėvė. XXa. pirmoji pusė , neoromantizmo atstovas , pirmaisiais nepriklausomybės metais karštai gynė tėvynę. Drama „ Skirgaila “. Tema. Kūrinio žmogus Skirgaila. Vincas Mykolaitis – Putinas – 19a. vid. Rašytojas , kuris oficialiai atsisakė kunugystės , meniškai brandaus , intelektualaus romano autorius. Kūrinio žmogus. Jurgis Savickis - XXa. pirmosios pusės rašytojas , ekspresionistas. „ Vagis “. „ Kova “. „ Ad Astra “. Kūrinių žmogus Dalba. Balys Sruoga - XXa. pirmosios pusės rašytojas. Egzistencializmo atstovas. Memorialinis romanas , atsiminimų knyga „ Dievų miškas “. Temos. Antanas Škėma – XXa. vidurio rašytojas , katastrofinio modernizmo atstovas lietuvių literatūroje.


Martynas Mažvydas - 16 a. Renesansas, lietuvių rašytojas, pirmosios lietuviškos knygos „Katekizmas“ autorius, lietuvių literatūros pradininkas, padarė pradžią raštija, veikiamas Reformacijos norėjo religiją skleisti gimtąja kalba. Temos: kalbama apie lietuvių kalbos svarbą, nagrinėjami tikėjimo klausimai , knygoje raginama atsisakyti pagoniškų prietarų ir pažinti krikščioniškąją religiją. Vertybės: gimtoji kalba, pasiaukojimas Lietuvai, tautiškumas, laisvė, patriotizmas.

3.Jonas Radvanas – 16 a. Renesansas, rašytojas, evangelikas, LDK poetas, reformatas, protestantas. Poema (herojinis epas) „Radviliada“. Kūrinys skirtas Radvilos Rudojo atminimui. Lietuvos didybės paminklas, nes hiperbolizuotai išaukštinama Lietuva. Tema: Kunigaikščio Radvilos Rudojo šlovinimas. Lietuvos, kaip galingos valstybės, aukštinimas. Pgr. Mintis: Tarnauti savo tėvynei yra pareiga ir didelė garbė. Lietuvoje gyventi gera, nes derlinga žemė, graži gamta, darbštūs, narsūs žmonės.

Kristijonas Donelaitis – 18 a. švietimo (apšvietos) epochos atstovas, lietuvių grožinės literatūros pradininkas, liuteronų kunigas, Kristijonas Donėlaitis buvo pastorius, todėl būrus mokė kaip reikia gyventi, pamoksluose skaitydavo „Metų“ ištraukas, K. Donelaitis gynė lietuvių bendruomenės teises prieš kitataučius bei skatino žemdirbio savigarbą ir orumą, stengėsi stiprinti asmeninį žmogaus pamaldumą, jo jausminį ryšį su Dievu. Didaktinė poema „Metai“. Tema: Socialinė nelygybė (ponai – svetimtaučiai, lietuvninkai – baudžiauninkai). Tautiškumo išsaugojimo problema.

  • Lietuvių kalba Konspektas
  • Microsoft Word 25 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 2 puslapiai (1680 žodžiai)
  • Jurgita
  • Kontekstai su kuriniais
    10 - 9 balsai (-ų)
Kontekstai su kuriniais. (2016 m. Gegužės 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/kontekstai-su-kuriniais.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 21 d. 13:13
×