Kontrolė studijų proceso metu


Santrauka. Įvadas. Darbo objekto, informacijos šaltinių ir tyrimų metodikos apžvalga6 STUDIJŲ PROCESAS. Studijų kontrolė. Žinių kontrolė ir vertinimas. Savarankiškas studentų mokymasis. Kontrolė. Kontrolės lygiai. Kontrolės rūšys. Kontrolės objektai. Auditas. Lyginamoji analizė. Išvados. Terminų ir sąvokų žodynas. Literatūros sąrašas. Priedų sąrašas Priedas. Klausimynas.

Teorinėje darbo dalyje, aptariant kontrolės ypatumus panaudota mokslinės literatūros analizė, loginis mąstymas. Tiriamojoje darbo dalyje, apklausiant studentus, profesinių mokyklų mokinius, bus panaudotas anketavimas, duomenų analizė.

Teorinės medžiagos analizė parodė, kad kontrolė priklauso tiek nuo pačių studentų, tiek nuo dėstytojo požiūrio į dėstomą dalyką. Bus įvertinta kaip kontrolė veikia studentus: ar ji juos skatina geriau mokytis, ar sukelia įtampą, o gal išvis studentų neveikia. Tiriamojoje dalyje nustatyta, kad daugumai studentų neteko perlaikyti neišlaikyto egzamino, paskaitų praleidžiamumas vidutiniškas, o jų mokymosi vidurkis yra pakankamai geras. Jei visiškai nebūtų vykdoma studijų kontrolė, tuomet nebūtų įmanoma tinkamai paruošti gerų specialistų, kadangi mokymosi kontrolę lemia ne tik žmogaus noras išmokti, įgyti žinių, tačiau ir dėstytojai, intensyvus darbas bei tam tikrų taisyklių laikymasis. Tai parodė, kad kontrolė studijų proceso metu yra būtina. Taip pat nustatyta, kad labiausiai mokymąsi kontroliuoja patys studentai. Mažiausiai jų mokymąsi įtakoja tėvai ir dėstytojai, nes studentai suvokia, kad žinių, įgūdžių jiems reikės tolesniam gyvenimui. Kiekvienas žmogus turėtų mokytis ne dėl kitų žmonių įvertinimo ar diplomo, o dėl savęs. Tada jis dirbs darbą, kuris teikia malonumą ir džiaugsmą, gyvens gyvenimą apie kurį svajoja.

Darbo pabaigoje suformuluota kontrolės reikšmė ir svarba studentui, kokie yra kontrolės etapai ir funkcijos. Taip pat apibūdinta kontrolės svarba studijų proceso metu.

Kontrolė yra funkcija, natūraliai lydinti bet kurią žmonių veiklą, pradedant nuo vaikų kontrolės darželiuose ar studentų kontrolės studijų metu, baigiant didelių organizacijų, firmų kontrole. Nesvarbu ar studijų procese, ar didžiausiose firmose kontrolė atliekama dėl vienintelio ir to paties tikslo - dėl norimų ir kuo aukštesnių rezultatų pasiekimo.

Šiuolaikiniame pasaulyje gausu literatūros apie kontrolę įvairiose organizacijose, tačiau sunku tiksliai atsakyti į klausimą kas kontroliuoja jauną žmogų, studentą? Kas jį priverčia siekti rezultato - diplomo? Ar tai dėstytojai su įvairiais priverstiniais atsiskaitymais, ar stipendija, ar naujų žinių troškimas... Būtent į šiuos klausimus atsakyti padės mūsų atliekamas tyrimas "Kontrolė studijų proceso metu". Šio tyrimo pagrindinis tikslas ir yra ištirti kontrolės reikšmę studijų procese.

Viso šio tyrimo pagrindiniai uždaviniai yra šie:

1. Apibūdinti kas yra studijų procesas, jo svarba ir reikšmė studentui;

Tyrimo tikslui ir uždaviniams pasiekti mes naudojome įvairius metodus, tokius kaip informacijos rinkimas, apklausos atlikimas, išvadų ir pasiūlymų pateikimas.

Tyrimas buvo atliktas Klaipėdos miesto universitete, kolegijose ir profesinėse mokyklose 2011 metų lapkričio mėnesį. Tyrimui buvo atsitiktinai parinkta 50 studentų (mokinių). Tyrimo metodas – paprastoji atsitiktinė imtis, t.y., kai visi atrankos elementai turi vienodas tikimybes patekti į tyrimo aibę. Mes savo respondentus apklausėme anketavimo būdu. Anketoje buvo pateikti kontroliniai klausimai (skirti respondentų atsakymų pastovumui, neprieštaringumui išsiaiškinti), kontaktiniai (padedantys užmegzti ryšį su respondentų teigiamai jo motyvacijai apklausos atžvilgiu gauti), dichotominiai (į kuriuos galima atsakyti tik „taip“ arba „ne“), priežastiniai ir sąsajų klausimai (keletas klausimų, kurių pirmus tris ar keturis sieja loginės sąsajos, tuomet tarp jų ieškomas priežastinis ryšys). Klausimynų grįžtamumo lygis buvo 100%, kadangi respondentai greitai atsakinėjo į klausimus ir juos mes atgavome iš karto, t.y., atlikome grupinę anketinę apklausą.

Objektas – studijų kontrolė.

Tikslas – išsiaiškinti Klaipėdos miesto studentų besimokančių universitetuose ir kolegijose bei profesinėse mokyklose besimokančių moksleivių požiūrį į kontrolę, kuri vykdoma studijų proceso metu ir jos svarbą.

Atskleisti kaip studentai (moksleiviai) vertina studijų kontrolę.

Išsiaiškinti respondentų nuostatą apie studijų kontrolės vykdymą jų mokymosi įstaigose.

Išsiaiškinti, kaip patys studentai (mokiniai) kontroliuoja savo studijas.

Studijų komisija svarsto fakultetų akademinio darbo apibendrintas ataskaitas, bendruosius studijų proceso klausimus ir projektus, teikia pasiūlymus studijų strateginiais klausimais. Bendrąją studijų koordinaciją, jų priežiūrą ir administravimą vykdo studijų prorektorius.

Globalizacijos proceso akivaizdoje jaunam žmogui iškyla ne tik plati pasirinkimo ir galimybių skalė, tačiau nuolat besikeičiančiame pasaulyje jam reikia gebėti įsitvirtinti, rasti savo vietą, jaustis saugiam, įgyti ne tik žinių, bet ir mokėti jas pritaikyti įvairiose socialinės ir profesinės veiklos srityse, nuolat atnaujinti ir plėsti turimas kompetencijas, įsisavinti vis naujas technologijas. Taigi, naujoji didaktika orientuojasi į besimokantįjį, jo aktyvią veiklą, siekiant saviraiškos, savirealizacijos per ugdytinių savarankišką darbą. Besimokančiųjų savarankišką darbą, jo ugdymo galimybes bei metodus tyrė nemažai Vakarų pasaulio mokslininkų: Griffin, Word, Stodolskyj ir kt. Savarankiško darbo organizavimu domėjosi ir daugelis Lietuvos mokslininkų: A. Ramoškienė, S. Valatkienė, E. Tarvydienė, J. Vaitkevičius, L. Šiaučiukenienė, G. Butkienė, A. Kepalaitė.

  • Vadyba Kursinis darbas
  • Microsoft Word 61 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 29 puslapiai (6146 žodžiai)
  • Kolegija
  • Orinta
  • Kontrolė studijų proceso metu
    10 - 3 balsai (-ų)
Kontrolė studijų proceso metu. (2015 m. Gegužės 21 d.). https://www.mokslobaze.lt/kontrole-studiju-proceso-metu.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 05:27
×