Kontrolės svarba organizacijai ir pagrindiniai kontrolės proceso etapai (Lietuvos įmonių pavyzdžiu)


Vadybos kursinis darbas. Įvadas. Teorinė dalis. Kontrolė. Kontrolės sistemos rūšys įmonėje. Kontrolės lygiai organizacijoje. Kontrolės procesų tipai. Kontrolės svarba organizacijai. Pagrindiniai kontrolės proceso etapai. Kontrolės proceso etapai. Praktinė dalis. Kontrolės analizė ab „Lesto“. Apie įmonę ab „Lesto“. Kontrolė įmonėje AB „LESTO“. Kontrolės sistemos rūšys AB „LESTO“. Kontrolės proceso etapai AB „LESTO“. Kontrolės analizė ab „Jūratė“. Apie įmonę AB „JŪRATĖ“. Kontrolė įmonėje AB „JŪRATĖ“. Kontrolės proceso etapai AB „JŪRATĖ“. Išvados. Literatūra.


Darbo tikslas – apibūdinti kontrolę, jos proceso etapus, tipus, sistemos rūšis bei pateikti pagrindinius kontrolės proceso etapus AB „LESTO“ ir AB „Jūratė“.

Pateikti kontrolės apibūdinimą, jos esmę bei turinį.

Pavaizduoti kontrolės tikslą, sistemos rūšis, kontrolės lygius organizacijoje bei proceso etapus.

Atlikti kontrolės analizę AB „LESTO“.

Ištirti įmonės AB “Jūratė” kontrolės valdymo sistemą.

Įmonėse taikoma trijų tipų kontrolės sistema:

Kiekybinės. Kiekybinių charakteristikų kontrolė yra vertinama natūriniais vienetais arba svorio, ilgio, tankio, tūrio ir kitais matais.

Kokybinės. Šiai charakteristikai yra naudojama paskirties, technologiniai, tvarumo, tinkamumo remontuoti, ilgaamžiškumo, ergonominiai, standartizavimo ir unifikavimo, estetiniai, teisiniai bei patikimumo rodikliai.

Galutinė kontrolė – gauti rezultatai su užplanuotais vos baigus kontroliuojamą veiklą arba praėjus iš anksto nustatytam laikui. Galutinė kontrolė atlieka dvi svarbias funkcijas:

Apibendrintai galima teigti, kad profilaktinė kontrolė padeda vadovui nuspėti gresiančias problemas, lyginamoji – ištaisyti klaidas dar darbų pradžioje, o grįžtamoji – nekartoti klaidų ateityje.

Standartai gali būti trijų tipų – fiziniai, piniginiai ir laiko. Fiziniai standartai susiję su paslaugų ir produktų kiekybe, taip pat vartotojų ir klientų skaičiumi. Piniginius galima apibrėžti kaip pajamas, sąnaudas, pardavimus, pelną, o laiko standartai nusako per kiek laiko turi būti atlikti darbai.

Kalbant apie kontrolę pirmiausiai pradėti turėtumėm nuo įmonės organizacinės valdymo struktūros. AB „LESTO“ įmonėje yra daug atskirų tarnybų, departamentų, kurie atlieka tam tikras funkcijas, turi parengtas taisykles, darbo metodus. Šis darbų pasidalijimas priklauso nuo darbuotojų išsilavinimo, darbo pobūdžio, specialybės.

Didelių įmonių veiklą būtų sunku kontroliuoti, jei ji neturėtų stebėtojų tarybos, kurią trumpai apibūdinti galima kaip nepriklausomą priežiūrą atliekantis organas. AB „LESTO“ stebėtojų tarybą sudaro trys asmenys, kurie renkami visuotinio akcininkų susirinkimo metu ketverių metų kadencijai.

Stebėtojų tarybai yra pavestos tokios užduotys:

spręsti įvairius bendrovės įstatuose stebėtojų tarybos kompetencijai priskirtus bendrovės valdymo organų veiklos priežiūros klausimus ir kt.

Aukščiausias valdymo organas įmonėje AB „LESTO“ yra valdyba. Valdybą sudaro penki nariai, kurie renkami ketverių metų kadencijai. Patys valdybos nariai dar turi išrinkti valdybos pirmininką. Įmonės valdyba svarsto ir tvirtina bendrovės veiklos strategiją, bendrovės veiklos biudžetą, pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka, bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus. Taip pat, valdyba turi analizuoti ir įvertinti bendrovės veiklos organizavimą, bendrovės finansinę būklę, ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, turto pasikeitimo apskaitos duomenis. Įmonės valdyba negali priimti ar atlikti sandorio, kurio vertė yra didesnė nei dešimt milijonų litų ir jeigu reikia priimti sprendimą, kuris nėra pavestas arba yra rizikingas, valdyba privalo sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą.

Žemiau už valdybą yra generalinis direktorius. AB „LESTO“ generalinis direktorius organizuoja įmonės veiklą, jai vadovauja, priima įvairius sprendimus. Pagal AB „LESTO“ įstatus generalinis direktorius turi atlikti šias pareigas:

priimti į darbą ir atleisti darbuotojus, skatinti ir skirti jiems nuobaudas;

teikti pasiūlymus valdybai dėl bendrovės veiklos biudžeto;

užtikrinti bendrovės turto apsaugą, tinkamų darbo sąlygų bendrovės darbuotojams sukūrimą, bendrovės komercinių paslapčių ir konfidencialios informacijos apsaugą ir kt.

Toliau AB „LESTO“ įmonės valdymo struktūra suskirstyta į tarnybas, jų iš viso yra šešios. Kiekviena tarnyba turi savo departamentus, kurie dar skirstomi į skyrius ir kiekviename iš jų yra po vadovą, kuris skirsto darbus ir yra atskaitingas viršesniam vadovui. Numatant darbus reikia tiksliai apibrėžti darbo turinį, taisykles ir tvarką. Keliami darbai turi atitikti darbuotojo kvalifikaciją, sugebėjimus, reikia išduoti tam tikrą įrangą.

 • Vadyba Kursiniai darbai
 • 2015 m.
 • Lietuvių
 • Grėtė
 • 17 puslapių (3422 žodžiai)
 • Universitetas
 • Vadybos kursiniai darbai
 • Microsoft Word 201 KB
 • Kontrolės svarba organizacijai ir pagrindiniai kontrolės proceso etapai (Lietuvos įmonių pavyzdžiu)
  10 - 3 balsai (-ų)
Kontrolės svarba organizacijai ir pagrindiniai kontrolės proceso etapai (Lietuvos įmonių pavyzdžiu). (2015 m. Spalio 14 d.). http://www.mokslobaze.lt/kontroles-svarba-organizacijai-ir-pagrindiniai-kontroles-proceso-etapai-lietuvos-imoniu-pavyzdziu.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 14:21