Kooperuotų studijų refleksyvus rašto darbas


Kooperuotų studijų refleksyvus rašto darbas. Praktikos ryšį. Gebėjimų įgijote ? Imtis iniciatyvos , vadovavimo , atsakomybės. Jūsų indėlis į komandos.

Klasės vadovo darbo reglamentavimui, sritims, auklėjamojo darbo planavimui. (Prieš pradedant atlikinėti šią praktiką, norėjau susipažinti su klasės vadovo pareigomis, susidaryti vaizdą, kas manęs laukia, kam turiu būti pasiruošusi, ką turiu išmanyti.)

Vaikų turinčių specialiųjų poreikių, auklėjimo problemoms. (Šioje praktikoje susidūriau su vaikais turinčiais specialiųjų poreikių, todėl norėjau įgyti daugiau teorinių žinių apie šių mokinių auklėjimo problemas, nes turimos žinios labiau susijusios su šių mokinių mokymo ir mokymosi problemomis.)

Derinvytė-Bongarzoni, A. (2008). Pagalbos galimybės ir dėmesio sunkumų turintiems mokiniams. Vilnius. (Mano lankomoje klasėje buvo pora mokinių turinčių aktyvo ir dėmesio sunkumų, tad norėjau prisiminti jau žinomus būdus ir sužinoti kuo daugiau naujų, kad turėčiau daugiau kompetencijų bendraujant ir suteikiant pagalbą šiems mokiniams

Auklėjimo metodams ir formoms. (Po klasės auklėtojo plano įvertinimo, supratau, jog permažai įsigilinau į šią paskaitos medžiagą, nes pasirenkant auklėjimo formas padariau nemažai klaidų, tad norėdama, jog atliekant kitas užduotis to nepasikartotų, daugiau dėmesio skyriau šiai medžiagai)

Be šios, paskaitų medžiagos, dar skaičiau šią literatūrą:

Baranauskienė, J. (2012). Ekskursijos rengimo ir vedimo metodika. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla;

Briedienė, J. (2005). Vėjo gūsis: įdomios užduotys pradinukams ir ne tik jiems. Šiauliai: Lucilijus

Falk, S. (1999). Didžioji galvosūkių knyga: žaidimai visai šeimai. Vilnius: Mintis

Kviekienė, G. (1996). Laisvalaikio kultūra. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas

Vaičiulienė, A. (2007). Smalsučio kelionė į matematikos šalį. Kaunas: Šviesa

Šią papildomą literatūra skaičiau atlikdama: klasės auklėtojo planą, tyrimą (tema - mokinių mokymosi motyvacija), renginį („Linksmoji viktorina“). Jos dėka įgijau daug žinių, kurių dėka buvo kur kas lengviau atlikti šias užduotis.

Analizuodama BSP 3 paskaitų medžiagą, skaitydama papildomą literatūrą sužinojau, kokios iš tiesų yra klasės vadovo pareigos, su kokiomis problemomis susiduriama auklėjant mokinius turinčius specialiųjų poreikių, kokios yra pagalbos galimybės aktyvumo ir dėmesio sunkumų turintiems mokiniams, taip pat įgijau kur kas daugiau žinių apie mokymosi motyvaciją, ją lemiančius veiksnius, interviu metodą, renginių organizavimą, klasės vadovo plano sudarymą ir kita.

Kalbant apie gautą naudą analizuojant šią literatūrą, taip pat reiktų paminėti tai, jog patobulinau tinkamos literatūros ieškojimo ir atsirinkimo įgūdžius.

Kokias studijuojamo dalyko ir kokias papildomas (klasės vadovo) skirtas užduotis reikėjo atlikti mokykloje per šį laikotarpį?

Kaip jau minėjau ankščiau šios praktikos metu reikėjo atlikti: klasės auklėjimo planą, tyrimą ir pravesti renginį. Be šių, studijuojamo dalyko užduočių, dar teko atlikti papildomas (klasės vadovės prašymu) užduotis: Žemės dienos proga sugalvoti klasės papuošimus, klasės valandėlei vykstančiai „Savaitės be patyčių“ metu parekomenduoti filmus tinkančius šiai temai, organizuojamai „Dienai kitaip“ pateikti idėją tinkančią pirmajai pamokai, sukurti vokus kvietimams į tėvų susirinkimą, padaryti diplomus „Imkit mane ir skaitykit“ 7a klasės konferencijos dalyviams, demonstruoti skaidres ir paruošti užduotį - klausimyną rūkimo prevencijai.

  • Pedagogika Refleksija
  • Microsoft Word 28 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 7 puslapiai (2910 žodžiai)
  • Redam
  • Kooperuotų studijų refleksyvus rašto darbas
    10 - 2 balsai (-ų)
Kooperuotų studijų refleksyvus rašto darbas. (2015 m. Spalio 26 d.). https://www.mokslobaze.lt/kooperuotu-studiju-refleksyvus-rasto-darbas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 18:27
×