Koordinačių ir laiko sistemos


Įvadas. Koordinatės. Geografinės koordinatės. Stačiakampės koordinatės. Polinės koordinates. Pusiaujinė koordinačių sistema. Galaktinė koordinačių sistema. Dekarto koordinačių sistema. Horizontinė koordinačių sistema. Pirmoji pusiaujinė koordinačių sistema. Antroji pusiaujinė koordinačių sistema. Laiko sistemos. Laiko matavimai. Pagrindiniai laiko vienetai. Tikrasis saulinis laikas. Vidutinis saulinis laikas. Vietinis ir grinvičo laikas. Pasaulinio laiko sistemos. Efemeridinis laikas. Tarptautinis atominis laikas. Pasaulinis koordinuotasis ir gps laikai. Dinaminis laikas ir žemiškasis dinaminis laikas. Julijaus dienos. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.


Sprendžiant praktinius uždavinius, taškų padėčiai nustatyti daug paprasčiau naudotis stačiakampėmis (ortogonalinėmis) koordinatėmis. Jos plačiai taikomos vykdant vietovės topografavimo darbus bei naudojamos topografiniuose žemėlapiuose. Stačiakampės koordinatės yra susietos su geografinėmis koordinatėmis. Stačiakampės koordinatės kuriamos tokiu būdu. Jeigu nedidelis Žemės paviršiaus ruožas yra projektuojamas į pagalbinį kūną, tai pavyksta išvengti didesnių ilgių ir kampų deformacijų. Lietuvos topografiniams žemėlapiams sudaryti naudojama skersinė cilindrinė kirstinė projekcija. Ji sudaroma į skersinį cilindrą projektuojant siauras 6° geografinės ilgumos Žemės paviršiaus juostas – zonas. Į vieną cilindrą projektuojamos iškart 2 zonos. Vėliau šios zonos išklojamos į plokštumą. Visas Žemės paviršius suskirstytas į 60 zonų, kurios tarpusavyje liečiasi ekvatoriaus srityje. Kiekvienai tokiai zonai sukuriama stačiakampė koordinačių sistema. Koordinačių pradžios taškas yra ekvatoriaus ir ašinio meridiano susikirtimo taškas. Ašinis meridianas dalija zoną į dvi simetriškas dalis.

Skersinėje cilindrinėje projekcijoje šis meridianas yra tiesė, tuo tarpu kiti meridianai - lankai. Norint išvengti neigiamų koordinačių reikšmių, koordinačių, pradžios taškas turi ne nulines, o kitokias reikšmes. Šiaurės pusrutulyje koordinačių pradžios taškas turi šias reikšmes: x = 0, y = 500 km. Siauro Žemės paviršiaus ruožų vaizdavimas plokštumoje įgalina išvengti didelių iškraipymų. Linijų ilgių iškraipymas skersinėje cilindrinėje projekcijoje nustatomas pagal formulę: ∆ s = y2 / 2R2 x S čia y – matuojamos linijos galų ordinačių reikšmių vidurkis, S – linijos ilgis elipsoido paviršiuje, R – vidutinis Žemės spindulio ilgis. Santykinis iškraipymų dydis skaičiuojamas šitaip: ∆s / S = y2/2R2 Esant maksimalioms ordinačių reikšmėms, iškraipvmas siekia nuo 1:800 (ekvatoriaus srityje) iki 1:1600 (vidutinėse platumose) linijos ilgio.

Lietuvos Respublikos vyriausyb ės 1994 met ų nutarimu m ū s ų valstyb ėje įvesta unifikuota geodezini ų koordina č i ų sistema, kuri integruota į bendr ą ir pasaulin ę sistem ą. Ji vadinama Lietuvos koordina č i ų sistema – LKS – 94. LKS – 94 yra skersin ė cilindrin ė 24º meridiane kirstin ė projekcija. Taip pat patvirtinta nauja topografini ų plan ų ir žem ėlapi ų skaidymo lapais principin ė schema, atitinkanti nauj ą Lietuvos koordina č i ų sistem ą. Nuo 1996 m. Lietuvoje naudojama tik LKS – 94 koordina č i ų sistema. 1942 ir 1963 met ų koordina č i ų sistemos ir j ų variantai daugiau nebenaudojamos geodeziniuose matavimuose ir žem ėlapi ų sudarymui. Nuo 1994 met ų Lietuvos koordina č i ų sistemos įgyvendinimui apskri č i ų rajon ų teritorijose b ūtini bent minimal ūs sutankinimo tinklai (1 punktas penkiems kvadratiniams kilometrams), kurie priartint ų LKS – 94 prie vartotoj ų. Vis ų Lietuvos teritorijos GPS (Global Positioning System) geodezinio pagrindo punkt ų koordinat ės yra nustatytos palydoviniu metodu. Globalin ė geocentrin ė koordina č i ų sistema ir jos realizacija Europoje yra atlikta GRS – 80 (Geodetic Reference System 1980) elipsoide. Keturiems Lietuvos GPS punktams suteiktas “C” tikslumas (5 cm). Vis ų kit ų Lietuvos teritorijos GPS punkt ų koordinat ės yra išvestin ės. Lietuvos praktiniams geodeziniaims darbams bei žem ėlapi ų sudarymui naudojamos sta čiakamp ės plokštumin ės LKS – 94 X ir Y aši ų koordinat ės, paskai čiuotos sukertant GRS – 80 elipsoid ą su guls čiu cilindru. Projekcijos iškraipymo mastelis pagrindiniame 24º meridiane yra 0,9998. Išskleidus cilindr ą gaunamos sta čiakamp ės koordinat ės: “X” šiaurin ės abscis ės pradžia pusiaujuje ir “Y” rytin ės ordinat ės reikšm ė 24º meridiane 500 000 metr ų. Skersin ė kirstin ė cilindrin ė Merkatoriaus projekcija dvigubai sumažina 60 zonos linijines deformacijas, lyginant su liestine projekcija. To paties geodezinio punkto LKS – 94 ir 1942 met ų koordina č i ų sistemos geodezin ės koordinat ės žymiai skirsis tarpusavyje, nes apskai čiuotos ant skirting ų ir nevienodai orientuot ų GRS – 80 ir Krasovskio elipsoid ų. Krasovskio elipsoidas ir 1942 m. koordina č i ų sistema n ėra geocentriniai. Jie parinkti taip, kad geriausiai tikt ų Rusijos teritorijos geodeziniams skai čiavimams. LKS – 94 yra skersin ė kirstin ė 24º meridiane cilindrin ė projekcija, o 1942 m. yra skersin ė liestin ė 21º ir 27º meridianuose cilindrin ė Gauso – Kri ūgerio projekcija. J ų ordinat ės yra nevienodos, kadangi j ų pradžia yra skirtinguose meridianuose, o abscisi ų skirtumai gali siekti iki 2 km.

  • Microsoft Word 313 KB
  • 2018 m.
  • Lietuvių
  • 26 puslapiai (7124 žodžiai)
  • Kolegija
  • Sigita
  • Koordinačių ir laiko sistemos
    10 - 3 balsai (-ų)
Koordinačių ir laiko sistemos. (2018 m. Sausio 12 d.). https://www.mokslobaze.lt/koordinaciu-ir-laiko-sistemos.html Peržiūrėta 2018 m. Liepos 18 d. 15:38
×