Korupcija Lietuvos vykdomosios valdžios institucijose


Viešojo administravimo referatas. Įvadas. Korupcijos samprata, formos, skirstymas, elementai ir kategorijos. Korupcija Lietuvoje. Lietuvos respublikos muitinė. Lietuvos muitinės struktūra. Korupcijos mastas Lietuvos muitinėje. Pagrindinės prielaidos korupcijai muitinėse. Lietuvos muitinės socialinės – ekonominės problemos, jų daroma įtaka veiklai. Pasiūlymai dėl prielaidų korupcijai muitinėse pašalinimo. Korupcijos atvejų mažinimo įgyvendinimas. Kyšininkavimo atvejis Lietuvos muitinėje pavyzdys (straipsnis


Sąvoka „korupcija“ yra plačiai vartojama įvairiose pasaulio valstybėse, tačiau šis žodis taip pat nėra svetimas ir Lietuvos gyventojams. Žodį „korupcija“ itin dažnai galime išgirsti žiniasklaidoje bei literatūroje. Ypač svarbus visuomenės informavimo vaidmuo patikimas televizijai. Kiekvieną dieną esame informuojami apie korupcijos apraiškas įvairiuose valstybės lygmenyse ir privačiame gyvenime, lygiai taip pat dažnai girdime ir STT vykdomas veiklas prieš korupciją. Tik ar viskas veikia taip efektyviai kaip kalbama, nežinia, tad kiekvienas galime pasidaryti savas išvadas. Vieša paslaptis, kad korupcija – didžiulė kliūtis švariam visuomenės gyvenimui bei verslo vystimui. Kad ir kaip bebūtu gaila, dažnas šalies gyventojas pripažysta, kad gyvenime bent kartą yra davęs kyšį... Taigi, kaip sumažinti korupcijos mastus, jeigu eilinis pilietis nesuvokia kaip tai yra žalinga visuomenei?

Tikslas – išanalizuoti korupcijos mastą ir daromą įtaką Lietuvos vykdomosios valdžios institucijose.

Problema: ar Lietuvos muitinė efektyviai kovoja prieš korupcija? Kokią įtaką daro korupcija valstybei ir jos visuomenei? Kokios jos priežastys ir kokias pasekmes ji sukelia?

Seniausi duomenys apie korupciją minimi dar XIII a pr. m. e. laikais. Tai Indijos karaliaus ministro Kautilos laikų rastas darbas apie korupciją bei archeologinių kasinėjimų metu atrastas Asirijos imperijos institucijos (šiuolaikinės vidaus reikalų ministerijos atitikmuo) įrašas, apie kyšius ėmusius rūmų tarnautojus.

Korupcija yra senas socialinis fenomenas, pasireiškiantis įvairiomis formomis ir turintis tendenciją kisti, prisitaikydamas prie aplinkos pokyčių.Korupcinė veikla būdinga valdžios atstovams, pavieniams asmenims ir organizacijoms.[1]

Dažniausiai Lietuvoje pasitaikančios korupcijos formos:

Dovana – padėka materialine forma už atliktas paslaugas, įeinančias į tiesiogines tarnautojo pareigas.

J. Rachels išvedė teoriją, vadinamą “slidi nuokalnė”. Jis teigia, kad dovanų priėmimas ya korumpuojantis. Tai galima paaiškinti dviem būdais: loginiu ir psichologiniu aspektais. Logiškai mąstant, žengus pirmą žingsnį, po to nusitęs grandinė kitų (“Kartą paragavęs negali sustoti”). Geriausias sprendimas – nepriimti dovanos.Psichologiniu aspektu, aiškinama remiantis polinkio argumentu. Kas iš pradžių gali pasirodyti nepriimtina (pavyzdžiui menkutė dovana), vėliau gali pasikeisti (atsidėkojimo forma perauga į kyšį).Galų gale, norint išvengti nesusipratimų, tarnautojams patartina susipažinti su etikos įstatymais ir žinoti etiketą. Paminėtinas Lietuvos Respublikos viešujų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pakeitimo įstatymas, reglamentuojantis leistinas priimti dovanas.

Kyšis – materialinė forma verta teikiamos paslaugos.Kyšiai būna tiesioginiai arba netiesioginiai (per tarpininkus). Už kyšio davimą ar jo priėmimą asmuo traukiamas baudžiamojon atsakomybėn!

Protekcionizmas – tai valstybės vykdoma ekonominė politika, kuria siekiama apsaugoti, remti ar kitaip padėti šalies ūkio subjektams konkuruojant su užsienio gamintojais, verslininkais.[1]

Viešojo arba privataus sektoriaus korupcija.[1]

įstatymų nustatytos kitos korupcijos prevencijos priemonės.[2]

Dalyvauti rengiant teisės normas, apibendrinti šių normų taikymą;

Saugo aplinką ir piliečius nuo visų rūšių pavojingų prekių. [8]

2011 m. muitinės pareigūnai surašė 4 694 administracinės teisės pažeidimo protokolus. Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnai pradėjo 218 ikiteisminių tyrimų.

Dėl sudėtingos padėties Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje, Lietuvos pramoninkai ir vežėjai, susitiko su valdžios atstovais. Jų teigimu, dėl ribotos infrastruktūros ir neefektyvaus pasienio tarnybų darbo, jie priversti pasienio postuose stovėti iki 20 valandų ir daugiau (vienos dienos prastova atsieina maždaug 700 Lt, o per metus tai gali sudaryti daugiau nei 50 000 Lt ). Valdžios atstovai planuoja įdiegti elektroninę eilių valdymo sistemą, didesnį tarptautinių punktų skaičių ir įrengti antrą Medininkų pasienio postą.

Kuo baigsis ir kas už esamą situaciją turi prisiimti pagrindinę atsakomybę?

Korupciją Lietuvos muitinėje sąlygoja priežasčių kompleksas. Visų pirma – nekompetentingas ir neskaidrus vadovavimas. Korupcinė sistema neatsiranda savaime, jei ji nėra skatinama ir toleruojama. Galima pritarti nuomonei, kad kalčiausi – esami muitinės vadovai. Ne kartą tiesiogiai ir žiniasklaidoje minėta, jog vadovo pozicija ir nuostatos yra neatsiejamos nuo jo vadovaujamos įstaigos veiklos skaidrumo. Muitinės vadovai raginami būti nepakantiems švogerystei, vengti protekcionizmo. Deja, visada atsakoma, jog jokių pažeidimų nerasta, visi tikrintojai muitinės departamento darbu patenkinti. Matyt, kol kas Lietuvoje visuomenės vertinimas ir politinis pasitikėjimas sutampa pernelyg retai. Gaila, kad, šiuo atveju, žuvis pūva nuo galvos, todėl, kol kas kardinalios permainos Lietuvos muitinėje yra mažai tikėtinos. [11]

Korupcija Lietuvos vykdomosios valdžios institucijose. (2015 m. Birželio 17 d.). http://www.mokslobaze.lt/korupcija-lietuvos-vykdomosios-valdzios-institucijose.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 02:16