Korupcijos įtaka policijos sistemoje


Teisės magistro darbas. Įvadas. Kovos su korupcija būdų policijos sistemoje teoriniai aspektai. Korupcijos samprata ir jos atsiradimo priežastys. Korupcijos rūšys, lygiai, formos ir korumpuoto elgesio bruožai policijos sitemoje. Kovos su korupcija būdai policijos sitemoje. Teisinio kovos su korupcija reglamentavimo analizė. Europos sąjungos kovos su korupcija teisiniai dokumentai. Lietuvos kovos su korupcija teisiniai ir strateginiai dokumentai. Korupcinio pobūdžio veikos Lietuvos policijos sistemoje. Institucijos atsakingos už kovą su korupciją policijos sistemoje. Kovos su korupcija policijos sistemoje tyrimai. Korupcijos paplitimas policijos sistemoje Europos sąjungos šalyse ir Lietuvoje. Korupcijos tyrimas Kauno mieste. Tyrimo metodika ir organizavimas. Tyrimo rezultatai. Remiantis apžvelgtais teoriniais svarstymais bei aktualiais moksliniais tyrimais, atlikus kiekybinį tyrimą galima teigti, kad pagrindinės korupcijos formos ir rūšys yra žinomos ir su jomis susiduria Kauno miesto gyventojai.


Temos aktualumas. Šiuolaikiniame pasaulyje korupcija įgauna vis didesnę reikšmę, plačiai ją nagrinėją žiniasklaidos atstovai ir teisinininkai siekiant sumažinti esamas ir būsimas grėsmes. Kaip išvengti kyšininkavimo, šiuo atveju kiekvienos konkrečios institucijos pasirinkimai gali būti labai skirtingi. Esminis dalykas – žinoti kaip elgtis susidūrus su korupcija ir kokioms institucijoms apie galimą kyšininkavimą pranešti. Demokratinės visuomenės požymis yra tai, kad joje egzistuoja bendruomeniška, atsakinga ir etiška visuomenės saugumo sistema už kurią atsakingi policijos pareigūnai, todėl šiame darbe aptarsime korupcijos samprata ir būdus kaip su ją kovoti bei kaip pagerinti policijos darbo skaidrumą, tačiau vertėtų pabrėžti, kad korupcija nėra tiesiogiai susijusi su demokratine santvarka ir egzistuoja visose valstybėse. Taip pat ji griauna pasitikėjimą savo šalies įstatymais ir deformuoja ir taip nestabilius rinkos rodiklius.

Jeigu policijos pareigūnai, stengsis vykdyti visas savo pareigas ir užtikrins įstatymų laikymosi skaidrumą, korupcijos reiškinys mūsų valstybėje nebeegzistuos nei policijos sistemoje nei kituose darbuose. Visgi, kaip rodo patirtis, demokratinėse valstybėse vis dažniau kartojasi dėl korupcijos vykstantys policijos pareigūnų bei atsakingų institucijų nesutarimai, kuomet policijos pareigūnai yra kaltinami paėmė kyšius ir korumpuotu darbu. Neretai jie užsipuolami, kad neišduoda savo šaltinių, tačiau iš kitos pusės – bėda yra tame, kad ne tik kas ima kyšius, bet ir kas duoda kyšius yra nusižengę įstatymams - taip bandydami išvengti bausmės. Policijos pareigūno atsakomybė turėtų remtis Lietuvos respublikos įstatymais ir paties policijos pareigūno moraliniais ir etiniais principais.

Nuolatos girdime, kad korupcija yra daugialypis ir labai savitas reiškinys, matome, kaip ji veikia visus valstybės valdymo lygmenis, sukelia krizes ir nesibaigiančius ginčus - kas kaltas šioje situacijoje. Lietuvoje visuomenė ir verslo atstovai tvirtina, kad korupcija yra pakankamai didelė kliūtis visuomenės gyvenimui ir verslui, tačiau paklausti, ar duotų kyšį, dauguma be didelės abejonės atsako – taip. Visų pirma analizuojant korupcijos reiškinį Lietuvoje ir policijos pareigūnų darbe, galime sutikti, kad tai yra paradoksalus faktas, kuriuo visuomenė nesistebi ir nesistengia paneigti to fakto egzistavimą. Antra, kyla teorinis klausimas: kaip apibrėžti korupcijos sampratą bei išanalizuoti korupcijos mąstą Lietuvoje ir kodėl tiek ginčų kylą dėl tariamos korupcijos policijos pareigūnų darbe.

Tyrimo problema. Korupcija yra ganėtinai sudėtinga politinė, kultūrinė ir socialinė problema apie kurią privaloma kalbėti viešai, ją analizuoti ir spręsti susidariusias problemas.. Korupcijos problema yra viena svarbiausių prielaidų gyventojams kvestionuoti pasitikėjimą pačia valdžia ir savo valstybe. Taip pat reikėtų su šia problema susipažinti ir socialiniu aspektu, būtent visuomenėje esamos teigiamos ir neigiamos nuostatos, analizuojant korupcijos problemą, yra aktualus šio reiškinio paplitimo veiksnys. Jei visuomenėje formuotųsi tik teigiamos, be asmeninės naudos įstatymų laikymosi sankcijos ir būtų imtasi svarbiausių prevencinių priemonių, antikorupcinės programos įgautų dar didesnė reikšmę todėl šiame darbe pasitelkus kokybinį interviu atlikta apklausa su Lietuvos piliečiais bandysime išsiaiškinti ar paveikios yra antikorupcinės prielaidos. Pastaraisiais metais korupcijos problemos reikšmė padidėjo. Demokratinėse šalyse daugėja politinių ir visuomeninių iniciatyvų, skirtų kovoti su šiuo reiškiniu. Žinome, kad nėra tam tikrų sprendimų, kaip elgtis policijos pareigūnams tam tikrose situacijose visa tai yra jų moralės normos pamatas, todėl galime tik analizuoti, kad antikorupcinėje sistemoje nėra idealaus modelio kaip su tuo kovoti ir spręsti šią problemą arba galime svarstyti, kad toks modelis egzistuoja, tačiau galime atrasti palankiausią modelį Lietuvoje, todėl šio darbo tikslas išanalizuoti pagrindines korupcijos rūšis ir korumpuoto elgesio bruožus.

  • Teisė Magistro darbai
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • Gintare
  • 76 puslapiai (14524 žodžiai)
  • Teisės magistro darbai
  • Microsoft Word 2397 KB
  • Korupcijos įtaka policijos sistemoje
    10 - 10 balsai (-ų)
Korupcijos įtaka policijos sistemoje. (2015 m. Gruodžio 15 d.). http://www.mokslobaze.lt/korupcijos-itaka-policijos-sistemoje.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 00:24