Korupcijos prevencijos kelių policijoje nušvietimas žiniasklaidoje


Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Pagrindinių sąvokų sąrašas. Pagrindinių santrumpų sąrašas. Įvadas. Korupcija kaip socialinis reiškinys. Korupcijos prevencijos esmė. Pagrindinės prevencinės priemonės prieš korupciją. Korupcijos prevencijos teisinis reglamentavimas lietuvoje. Korupcijos kelių policijoje priežastys ir jų šalinimo priemonės. Korupcijos apraiškų kelių policijoje priežastys. Kovos su korupcija priemonės ir šiuolaikinių technologijų įtaka prevencijai kelių policijoje. Teigiamo policijos įvaizdžio formavimas – kaip antikorupcinė priemonė. Policijos korupcijos atvejų pateikimo analizė dienraščiuose „lietuvos rytas“ ir „respublika“. Tyrimo metodologija. Straipsnių apie korupciją ir jos prevenciją policijos veikloje teksto elementų turinio analizė. Išvados. Rekomendacijos.


Magistro baigiamajame darbe analizuojamas temos aktualumas ir naujumas: Korupcijos mastą didina žemi ekonominiai rodikliai. Pastebima, kad dėl žemo ekonominio išsivystymo korupcijos paplitimą taip pat sąlygoja mažos valdininkų algos, jų žema kvalifikacija, dažniausiai kaltinama neveikli ir neefektyvi teismų sistema, neveiksmingi įstatymai, aukštas nusikalstamumo lygis ir skurdžios lėšos, skiriamos kovai su korupcija (Lietuvos laisvosios rinkos institutas, 2001.). 2013 m. Korupcijos barometro tyrime, 23 proc. apklaustų Lietuvos gyventojų (apklausta 1007 gyventojai), turėjusių reikalų policijos institucijose, teigė, kad per pastaruosius 12 mėn. davė kyšį. Pažeidėjų drąsa siūlyti kyšius verčia ieškoti efektyviausių antikorupcijos priemonių („Transparency International“ 2013 m. Pasaulinis korupcijos barometras). Tyrimo problema: Neištirti korupcijos prevenciją kelių policijos veikloje lemiantys veiksniai. Darbo objektas: Korupcijos prevencija ir jos priemonės kelių policijos veikloje. Darbo dalykas: Korupcijos prevencija kelių policijos veikloje. Darbo tikslas: Išnagrinėti korupcijos prevenciją kelių policijos veikloje ir jos nušvietimą žiniasklaidoje. Darbo uždaviniai: 1. Atskleisti korupcijos prevencijos turinį; 2. Išanalizuoti korupcijos prevencijos teisinį reglamentavimą Lietuvoje; 3. Nustatyti problemas ir įvertinti priemones, padedančias užkirsti kelia korupcijai kelių policijoje; 4. Išanalizuoti žiniasklaidos straipsnius policijos, kelių policijos korupcijos ir prevencijos aspektu, taikant turinio analizės metodą. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizės, teisės aktų analizė, sintezė, retrospektyvinė analizė, turinio analizė ir antrinė duomenų analizė. Magistro baigiamojo darbo pirmajame skyriuje siekiama įsigilinti į korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimą, ieškoma geriausių korupcijos eliminavimo būdų. Antrajame skyriuje siekiama atskleisti teisines prevencines priemones. Trečiajame skyriuje įvertinamos priemonės, kurios padeda užtikrinti skaidrų kelių policijos pareigūnų darbą. Ketvirtajame skyriuje atlikta kiekybinė ir kokybinė analizė, taikant turinio analizės metodą. Lyginamas dviejų didžiausių Lietuvos dienraščių skiriamas dėmesys korupcijai policijos veikloje, kelių policijoje ir koks dėmesys skiriamas antikorupcijos temai. Pagrindinės darbo išvados: 1. Siekiant įgyvendinti korupcijos prevenciją būtina stabili ir nuosekli strategija; 2. Baudžiamąsias antikorupcines priemones reikia racionaliai derinti su nebaudžiamosiomis, nesusijusiomis su valstybės prievarta priemonėmis siekiant pažaboti korupciją; 3. Policijos įvaizdžio formavimui nėra skiriamas pakankamas dėmesys, pareigūnai neturi suformuoto teigiamo įvaizdžio visuomenės akyse; 4. Vienas svarbiausių kovos su korupcija elementų yra antikorupcinis švietimas. Skaitantieji „Lietuvos rytą“ su antikorupcijos tema susidūrė rečiau nei skaitantieji „Respubliką“. Lyginant policijos ir kelių policijos pareigūnų korupcijos aprašytus atvejus matoma, kad „Lietuvos rytas“ labiau informuoja apie korupcijos reiškinius.

  • Teisė Magistro darbas
  • Adobe PDF 963 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 61 puslapis
  • Greta
  • Korupcijos prevencijos kelių policijoje nušvietimas žiniasklaidoje
    10 - 8 balsai (-ų)
Korupcijos prevencijos kelių policijoje nušvietimas žiniasklaidoje. (2016 m. Vasario 16 d.). https://www.mokslobaze.lt/korupcijos-prevencijos-keliu-policijoje-nusvietimas-ziniasklaidoje.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 23 d. 20:47
×