Korupcijos prevencijos programos valstybės tarnyboje


Įvadas. Korupcijos prevencijos teisinis reguliavimas. Korupcijos ir korupcijos prevencijos samprata. Korupcijos prevenciją Lietuvoje reglamentuojančių teisės aktų analizė. Kova su korupcija Europos Sąjungoje. Korupcijos rizikos analizė ir korupcijos prevencija valstybės įstaigose. Nacionalinės korupcijos prevencijos programos 2011 – 2014 m. apibendrinimas ir naujų tikslų 2015 – 2015 m. programoje įvertinimas. Korupcijos rizikos analizė ministerijose ir joms pavaldžiose įstaigose. Korupcijos prevencijos programų valstybės tarnyboje analizė. Kovos su korupcija valstybės tarnyboje priemonių tobulinimas. Išvados. Šaltiniai ir literatūra. Anotacija. Santrauka. Anotation. Summary.

Problemos ištirtumo lygis. Korupcija – itin plati tema, nagrinėjama tiek Lietuvos, tiek užsienio šalių autorių. J. Palidauskaitė knygoje “Viešojo administravimo etika” nagrinėja korupciją kaip viešojo administravimo etikos problemą. Korupcijos prevenciją knygoje “Korupcijos prevencijos sistema Lietuvoje: organizacijos ir veiksmų apžvalga” nagrinėja S. Vaitiekus, kurioje atlikta Lietuvos teisinės bazės šia tema ir atskirų Lietuvos institucijų veiksmų korupcijos prevencijoje analizė. R. Klitgaard ir kt. knygoje “Korumpuoti miestai” pateikia praktinius korupcijos prevencijos ir jos priemonių taikymo pavyzdžius pasaulyje. Lietuvos Transparency International skyriaus parengtame straipsnių rinkinyje „Skaidrumas ir korupcija Lietuvoje“ yra analizuojama korupcijos žala valstybei ir tokių kovos su korupcija priemonių kaip antikorupcinė kultūra taikymas. Transparency International atliktose studijose yra analizuojamas konkrečių valstybių antikorupcinį potencialas ir antikorupcinė veikla. Lietuvoje korupcijos tyrimai pradėti 1999 m.. Korupcijos tyrimus Lietuvoje atlieka organizacijos „Transparency international“ Lietuvos skyrius, Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnyba, akademinė bendruomenė ir kitos nevyriausybinės organizacijos.

Institucijos kovos su korupcija programa, turėtų būti esminis ginklas iš esmės kovojant su korupcija. Eilė teisės aktų įpareigojas vasltybės įstaigas kovoti su korupcija, pasirengti kovos su korupcija programas. Tačiau ne visos įstaigos programas rengia, o ir rengiančios įstaigos ne visada tai daro teisingai. Labai svarbu nuosekliai identifikuoti veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos rizika, numatyti būdus, kaip su ja reikės kovoti, bei po tam tikro laiko įvertinti,ar buvo pasiektas norimas rezultatas. Apie korupciją, kovos su ja būdus darbų yra labai daug, tačiau būtent apie korupcijos prevencijos programų būtinybę, svarbą ir naudą – darbų neradome. Tikimės, kad šis darbas pats tarsi gairės visoms institucijoms, kurioms teks savo korupcijos prevencijos programą rašyti pirmą kartą, bei pagalba toms, institucijoms, kurios siekia iš naujo identifikuoti sritis, kuriose egzistuoja didelė kurpcijos rizika.

Darbo objektas. Lietuvos nacionalinės kovos su korupcija 2011 – 2014 bei 2015 – 2025 programos bei ministerijų kovos su korupcija programos. Transparency international korupcijos vertinimo ataskaitos, korupcijos prevencijos tema spausdinti moksliniai straipsniai bei kita susijusi literatūra.

Darbo tikslas ir uždaviniai. Šio mokslinio tyrimo tikslas – išsiaiškinti, ar nacionalinės korupcijos prevencijos programos įžvelgė visas teisinio reguliavimo silpnybes, įvardino visas galimas grėsmes valstybės tarnybos sektoriuje, bei pateikė galimus sprendimus padėčiai pakeisti.. Tam, kad pasiekti nurodytą tikslą buvo iškelti šie uždaviniai:

Nustatyti korupcijos prevencijos sistemą bei teisinio reguliavimo ypatumus Lietuvoje.

Išanalizuoti korupcijos rizikos analizę valstybės tarnyboje reglamentuojančius teisės aktus bei atskleisti, kaip valstybės įstaigos identifikuoja didelės korupcijos rizikos sritis savo veikloje, kaip tai atsispindi jų rengiamose korupcijos prevencijos programose.

Įvertinti teisinio reguliavimo silpnybes, pateikti pasiūlymus dėl kovos su korupcija valstybės tarnyboje efektyvumo didinimo.

Darbo struktūra. Darbo struktūrą lėmė tyrimo tikslai ir uždaviniai. Baigiamasis magistro darbas susideda iš įvado, tyrimų, trijų dėstomųjų – tiriamųjų dalių, išvadų ir pasiūlymų. Darbą sudaro trys dėstomosios dalys.

Pirmoje darbo dalyje teoriniu aspektu apžvelgtos korupcijos bei korupcijos prevencijos sąvokos, nustatyti ir įvertinti Korupcijos prevenciją reglamentuojantys teisės aktai, apželgiamakovossu korupcijs sistema Lietuvoje..

Antrojoje dalyje analizuojama ministerijų praktika vykdant korupcijos rizikos analizę bei identifikuojant didelės korupcijos rizikos sritis institucijoje. Apžvelgiamos institucijų kovos su korupcija programos.

Trečiojoje dalyje įvertinama esamas kovos su korupcija reguliavimas valstybės tarnybos sektoriuje, bei tiekiami pasiūlymai dėl kovos su korupcija efektyvumo didinimo.

Darbo metodai ir priemonės: darbe naudojami teoriniai bei empiriniai moksliniai tyrimo metodai: surinktų temos duomenų analizė bei sisteminis palyginimas. Analizuojant ministerijų kovos su korupcija programas buvo remtasi antriniais šaltiniais, pagrinde 2013 m. paskelbta Valstybės audito ataskaita “Kaip valstybės įstaigos vykdo korupcijos prevenciją”. Sutinkant su ataskaitoje patiektomis išvadomis, panagrinėjome institucijų nuveiktus darbus po ataskaitos paviešinimo, papildėme išvadas savo pastebėjimais ir pasiūlymais.

Šis darbas yra unikalus ir išskirtinis, nes analizuojamas išimtinai korupcijos prevencijos programos valstybės tarnyboje ministerijų lygmeniu. Šio darbo rezultatai bus aktualūs tiek įstatymų leidėjams, tiek valstybės institucijų vadovams bei mokslininkams, suvienijant jėgas kovoje su korupcija viešajame sektoriuje.

Korupcijos problema egzistuoja visose pasaulio šalyse. Tarptautinė organizacija „Transparency International“ atlieka tyrimus ir pateikia kovos su korupcija valstybėse vertinimus. Pagal apklausų rezultatus nustatomas šalies Korupcijos suvokimo indeksas, t. y. nustatoma šalies gyventojų nuomonė apie korupcijos pasireiškimą šalyje. Vertinimo rezultatai viešai pateikiami visuomenei – šalys suskirstomos pagal jų užimamas vietas kovoje su korupcija: kuo žemesnė vieta, tuo, visuomenės nuomone, valstybei blogiau pavyksta kovoti su korupcija. Lietuva tarp Europos Sąjungos ir Vakarų šalių 2012 m. užėmė 23 vietą iš 27, kaip ir 2009 metais. 2013 m. Lietuva pasistūmėjo į 20 vietą Europoje arba 43 vietą pasaulyje. Pastaraisiais metais labai daug viešai diskutuojama apie korupciją.

  • Microsoft Word 100 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 53 puslapiai (13878 žodžiai)
  • Universitetas
  • Angele
  • Korupcijos prevencijos programos valstybės tarnyboje
    9.5 - 2 balsai (-ų)
Korupcijos prevencijos programos valstybės tarnyboje. (2015 m. Gegužės 17 d.). https://www.mokslobaze.lt/korupcijos-prevencijos-programos-valstybes-tarnyboje.html Peržiūrėta 2020 m. Rugpjūčio 04 d. 20:36
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo