Kranų gamyba remontas ir nuoma marketingo aplinkos ir komplekso analizė


Kranų gamyba remontas ir nuoma marketingo aplinkos ir komplekso analizė.


Socialinė ir kultūrinė aplinka. Ji atspindi visuomenės poveikį įmonei, jos marketingo sprendimams bei jų įgyvendinimui. Pirmiausiai ją apibūdina demografiniai rodikliai: lytis amžius, šeimos sudėtis, išsilavinimas, profesija, tautybė ir t.t. Įmonei tai labai reikšmingi rodikliai, ypač svarbi jų dinamika. Marketingo sprendimams didelę reikšmę turi ir kultūros raidos tendencijos: pagrindinių vertybių pastovumas, subkultūros, antrinių vertybių kitimas (V. Pranulis ir kt., 1999).

M. Kriaučiūnienė ir kt. (2005) demografinius rodiklius išskiria kaip atskirą aplinką.

V. Pranulis ir kt. (1999), J. Vijeikis (2003), M. Kriaučionienė ir kt. (2005) išskiria keturis rinkos segmentavimo požymius:

Geografinis (miesto, kaimo gyventojai, administracinės teritorijos);

Psichografinis (nuostatos, asmenybės požymiai, elgsenos požymiai);

Pasak A. Pajuodžio (2005), asortimento valdymas reikalauja skirstyti jį taip, kad atskiras jo sudedamąsias dalis būtų galima kiekybiškai išreikšti, t.y. išmatuoti. Dėl to reikia nustatyti tam tikrus asortimento vienetus ir asortimento matus. Prekybos įmonės ar atskiro prekybos objekto asortimente galima išskirti skirtingus lygius, kurie sudaro hierarchinę asortimento piramidę. Autorius teigia, kad asortimento turinio, jo sudėties nustatymas yra svarbus asortimento politikos sprendimų priėmimo etapas. Priėmus sprendimus tam tikrame asortimento lygmenyje, apribojama sprendimų erdvė žemesniems lygmenims. Asortimento piramidė praktikoje paprastai apribojama dvimate sistema, nustatančia asortimento plotį ir gylį.

R. Kuvykaitė (2001) išskiria dar du asortimento matus: ilgį ir suderinamumą. Autorė, teigia, kad asortimento ilgis matuojamas prekių konkrečioje prekių linijoje skaičiumi. Asortimento suderinamumas parodo, kaip įmonės prekės tarpusavyje susijusios pagal vartotojų reikalavimus, panaudojimą, prekybos tarpininkus.

V. Pranulis ir kt. (1999) pateikia kiekvienai prekės gyvavimo ciklo stadijai taikytinas marketingo strategijas:

Augimo stadijoje naudojamos strategijos: naujų paskirstymo kanalų radimas, reklamos intensyvinimas, kainos mažinimas, prekės modifikavimas;

„Žvaigždės“. Šios prekės įmonei užtikrina lyderio pozicijas ir duoda didžiausią pelną (R. Kuvykaitė, 2001). Pasak Ph. Kotler ir kt. (2003), tai greito augimo ir didelę rinkos dalį užimantys verslo vienetai ar produktai. Geriausiai jų plėtotė sulėtėja, ir „žvaigždės“ virsta „melžiamomis karvėmis“.

„Klaustukai“. R. Kuvykaitė (2001), šią prekių grupę vadina „sunkiais vaikais“ ir teigia, kad šių prekių konkurencinės galimybės rinkoje yra neaiškios, bei priklauso nuo investicijų į jas dydžio. Pasak Ph. Kotler ir kt. (2003), tai mažą sparčiai besiplečiančios rinkos dalį užimantys verslo vienetai. Jiems reikia daug pinigų, kad išsaugotų turimą rinkos dalį.

„Šunys“ arba „Vargšai šunys“. Tai lėto augimo ir mažos rinkos dalies produktas. Jie gali uždirbti pakankamai pajamų, kad išsilaikytų, tačiau neteikia vilčių tapti dideliais pinigų šaltiniais (Ph. Kotler ir kt., 2003). Todėl „Vargšų šunų“ įmonei dažnai tenka atsiskaityti.

R. Gudonavičienė ir I. Bučiūnienė (2003), V. Pranulis ir kt. (1999) teigia, kad paskirstymo kanalo parinkimui įtakos turi daug veiksnių. Išskiriami šie veiksniai: su prekėmis, su vartotojais, su konkurentais, su marketingo makroaplinka bei paskirstymo infrastruktūra susiję veiksniai. Vadinasi, analizuojant ir vertinant alternatyvas, ypatingą dėmesį reikia skirti vartotojui, jo poreikiams, įpročiams ir kt. svarbu ištirti ir potencialių vartotojų elgseną.

J. Stankevičienė ir R. Urbanskienė (2005), teigia, kad paskirstymo kanalo parinkimui daro įtaką daug marketingo veiksnių, tačiau svarbiausi yra rinkos ir prekės veiksniai. R. Gudonavičienė ir I. Bučiūnienė (2003) bei J. Gerikaitė ir S. Sadauskaitė (2006) išskiria dar įmonės, tarpininkų ir konkurencijos veiksnius.

Vadovaujantis R. Gudonavičienės ir I. Bučiūnienės (2003) nuomone, konkurencijos veiksnius sunku apibendrinti, kadangi jie turi nevienodą poveikį paskirstymo kanalui. Įmonė konkurencinėje kovoje gali užimti dvi pozicijas. Pirmiausia, ji gali dubliuoti konkurentų operacijas. Tai suteiks konkurencinį pranašumą. Antru atveju įmonė savo veiksmus gali atlikti skirtingai nei konkurentai. Čia pasireiškia diferencinis pranašumo pobūdis.

  • Vadyba Kursinis darbas
  • Microsoft Word 234 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 65 puslapiai (16881 žodžiai)
  • Kolegija
  • Karina
  • Kranų gamyba remontas ir nuoma marketingo aplinkos ir komplekso analizė
    10 - 7 balsai (-ų)
Kranų gamyba remontas ir nuoma marketingo aplinkos ir komplekso analizė. (2016 m. Balandžio 28 d.). https://www.mokslobaze.lt/kranu-gamyba-remontas-ir-nuoma-marketingo-aplinkos-ir-komplekso-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 21 d. 10:56
×